Ομόφωνη έγκριση της ἐκθεσης δράσης του Δ.Σ της ΕΣΚ. -Με μια αποχή εγκρίθηκε η οικονομική έκθεση

Ομόφωνη έγκριση της ἐκθεσης δράσης του Δ.Σ της ΕΣΚ. -Με μια αποχή εγκρίθηκε η οικονομική έκθεση

Πραγματοποιήθηκε σήμερα το πρωί, 7 Δεκεμβρίου 2022, στη Δημοσιογραφική Εστία η 63η Ετήσια Γενική Συνέλευση των μελών της Ένωσης Συντακτών Κύπρου (ΕΣΚ),  που σηματοδοτεί και το πέρας της θητείας του παρόντος Διοικητικού Συμβουλίου της Οργάνωσης. Η έκθεση δράσης του Δ.Σ. για το 2022, την οποία κατέθεσε ο πρόεδρος της συντεχνίας Γιώργος Φράγκος, εγκρίθηκε ομόφωνα. Η οικονομική έκθεση για το 2021 εγκρίθηκε με μία ψήφο αποχή.

Η  συζήτηση επικεντρώθηκε στο δυσχερές εργασιακό τοπίο και στα μεγάλα συνδικαλιστικά προβλήματα του δημοσιογραφικού κλάδου. Διεξάχθηκε γόνιμος και παραγωγικός διάλογος προς ενίσχυση της οργάνωσης, της δημοσιογραφικής της ταυτότητας και της όσο το δυνατό μεγαλύτερης συνδικαλιστικής συσπείρωσης μέσα στη δημοσιογραφική κοινότητα.

Σχετική ανακοίνωση  αναφορικά  με τη δεσμευτική σύσταση της Επιτρόπου Διοικήσεως για ανάκληση της καταστατικής αλλαγής για  τους συνταξιούχους, που δεν μετέχουν στην αγορά εργασίας, σημειώνει: “ελήφθη σήμερα το πρωί και επιστολή από τον Έφορο Συντεχνιών, με την οποία γνωστοποιείται η απόφασή του για ανάκληση της εγγραφής του άρθρου 17.1 του Καταστατικού, την οποία ο ίδιος θεσμός ενέκρινε και ενέγραψε στις 26 Νοεμβρίου 2019.

Ύστερα από εισήγηση του Προέδρου της ΕΣΚ Γιώργου Φράγκου, αποφασίστηκε να υπάρξει πλήρης συμμόρφωση προς τις συναφείς οδηγίες και συστάσεις. Το Δ.Σ. της ΕΣΚ θα συνέλθει εντός των ημερών για να προκηρύξει εκ νέου τις εκλογές με βάση το νέο Καταστατικό της οργάνωσης, αλλά με ισχύ της παλιάς πρόνοιας για το εκλέγειν και εκλέγεσθαι, που επιτρέπει σε όλα τα μέλη να μετέχουν στην εκλογική διαδικασία φτάνει να έχουν εξοφλημένες τις συνδρομές τους. Ανακοινώσεις επί τούτου θα γίνουν εντός των προσεχών ημερών, πάντα σε συνεννόηση και με τη συνεργασία του Εφόρου Συντεχνιών”.

Share this post