Ο Ναός της SANTA MARIA στην Σμύρνη αφιερώνεται στην Κοίμηση της Θεοτόκου

Ο Ναός της SANTA MARIA στην Σμύρνη αφιερώνεται στην Κοίμηση της Θεοτόκου

Θα είναι ο Μητροπολιτικός Ναός της Ορθόδοξης Μητρόπολης Σμύρνης.

Δελτίο Τύπου της Ιεράς Μητροπόλεως Σμύρνης αναφέρει: “Εν δοξολογία του Παναγίου Ονόματος του εν Τριάδι Θεού μετά χαράς ανακοινούται εις το χριστεπώνυμον πλήρωμα της Ιεράς Μητροπόλεως Σμύρνης και εις πάντα Ορθόδοξον Χριστιανόν, ότι ο παραχωρηθείς υπό της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας εις το Οικουμενικόν Πατριαρχείον Ναός της SANTA MARIA εν Konak Σμύρνης (Διεύθυνσις : Ak Deniz Mahallesi, Halit Ziya bulvar No. 67, 35210, Konak, Izmir), δια τας ανάγκας των Ορθοδόξων της Σμύρνης, τίθεται εις τακτικήν λειτουργίαν από της Κυριακής 15ης Οκτωβρίου 2023.
Ο Ναός θα τιμάται εις την Κοίμησιν της Υπεραγίας Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και Αειπαρθένου Μαρίας, της ετησίας αυτού πανηγύρεως αγομένης την 15ην Αυγούστου, και θα αποτελή τον Ιερόν Μητροπολιτικόν Ναόν της Ιεράς Μητροπόλεως Σμύρνης.
Αι Ιεραί Ακολουθίαι θα τελώνται τακτικώς εις αμφοτέρους τους Ναούς ταυτοχρόνως, ήτοι τόσον εις τον ι. Μητροπολιτικόν Ναόν Κοιμήσεως της Θεοτόκου όσον και εις τον ι. Ναόν Αγίας Φωτεινής. καθ εκάστην Κυριακήν η Θεία Λειτουργία θα τελήται εν μονοεκκλησία εις τον ι. Μητροπολιτικόν Ναόν Κοιμήσεως της Θεοτόκου. Η Θεία Λειτουργία των λοιπών ημερών θα τελήται επίσης εν μονοεκκλησία, είτε εις τον ι. Μητροπολιτικόν Ναόν Κοιμήσεως της Θεοτόκου είτε εις τον Ιερόν Ναόν Αγίας Φωτεινής, κατά το εκδιδόμενον υπό της Ιεράς Μητροπόλως πρόγραμμα”.

ΦΩΤΟ ΑΡΧΕΙΟΥ

Share this post