Ο ακρίτας Άγιος Μάμας

Ο ακρίτας Άγιος Μάμας

Η Εκκλησία εόρτασε σήμερα την μνήμη του Αγίου Μάμαντος. Στην κατεχόμενη Μόρφου, της οποίος ο Άγιος είναι πολιούχος, τελέστηκε το πρωί στον ομώνυμο καθεδρικό ναό αρχιερατική Θεία Λειτουργία από τον Μητροπολίτη Μόρφου, Νεόφυτο, και τον Χωρεπίσκοπο Καρπασίας, Χριστοφόρο.

Πριν πέντε χρόνια (23 Οκτωβρίου 2013) ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος εγκαινίασε στην Θεσσαλονίκη μεγάλη έκθεση με τίτλο: «Η τιμή του Αγίου Μάμαντος στη Μεσόγειο. Ένας ακρίτας άγιος ταξιδεύει», που διοργάνωσε το Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού σε συνεργασία με την Ιερά Μητρόπολη και τον Δήμο Μόρφου της Κύπρου.
«Ο Άγιος Μάμας τιμάται επί δεκαεπτά συναπτούς αιώνας υπό των πιστών εις άπασαν τη Μεσόγειο», τόνισε ο κ. Βαρθολομαίος, αναφερόμενος στην ενιαία λατρευτική παράδοση, η οποία – όπως είπε – “επικράτησεν από της Καππαδοκίας, μέχρι της Ισπανίας και από της Κωνταντινουπόλεως, μέχρι της Κύπρου, επί αιώνες». Πρόσθεσε, ότι η μνήμη του «δεν υστέρησε κατά πολύ τούτου του Αγίου Δημητρίου, αλλά εταξίδεψε εις διαφόρους λαούς, που εξέφρασαν την αγάπη τους για τον άγιο, με απεικονίσεις και δια της διατηρήσεως της τιμής και της μνήμης του, από της πρωτοβυζαντινής εποχής μέχρι και σήμερα». Η έκθεση, επεσήμανε ο Οικουμενικός Πατριάρχης, συνδέει μέσῳ των εκθεμάτων της «όχι μόνο τους δύο μυροβλύτας αγίους, αλλὰ και την Θεσσαλονίκην με την πόλιν της Μόρφου και τας δύο αυτὰς πόλεις με πολλὰς πόλεις της Μεσογείου».

ΦΩΤΟ: Ν. ΜΑΓΓΙΝΑΣ

Ο Μητροπολίτης Μόρφου Νεόφυτος σε ομιλία του τόνισε ότι στους σημερινούς χαλεπούς καιρούς και σε εποχή κατά την οποία «εκθεμελιοῦνται ἄρδην σύνορα καὶ ὅρια, οὐχὶ μόνον κρατικά, ἀλλὰ καὶ ἠθικά, ὁ ἅγιος Μάμας συνεχίζει νὰ ἀκτινοβολῇ καὶ νὰ διδάσκῃ ἡμᾶς, διὰ τῆς σιωπῆς τῶν ἁγίων, ἕνα τρόπον ζωῆς ἀρχαῖον:” Τὸν τρόπον τοῦ ζῆν ἐν Χριστῷ, παραμένειν εἰς τὰ ὅρια, ὑπερασπίζεσθαι τὰ ὅρια, δηλαδὴ τὴν ἁγιότητα». Ἡ σύγχρονος Εὐρώπη,, είπε ο Μόρφου Νεόφυτος, ἡ ὁποία «συνιστά τὸν γεωγραφικὸν καὶ πολιτικὸν ἡμῶν χῶρον, διέρχεται μίαν βαθεῖαν κρίσιν, ἥτις δὲν εἶναι μόνον οἰκονομική, ἀλλὰ πρωτίστως κρίσις ἀξιῶν».
Ὁ ἅγιος Μάμας, υπογράμμισε ο κ. Νεόφυτος, « παρέμεινεν εἰς τὴν κατεχομένην Μόρφου, διὰ νὰ φυλάσσῃ τὸν Μητροπολιτικὸν αὐτοῦ ναόν, νὰ φυλάσσῃ τὰ ὅρια τῆς ταυτότητος τοῦ τόπου. Ἑνὸς τόπου, ὁ ὁποῖος ὑφίσταται ἐπὶ 40 τώρα ἔτη τὰς πολυειδεῖς καταστροφικὰς συνεπείας τῆς κατοχῆς». Ο Μητροπολίτης Μόρφου χαρακτήρισε την παρουσία του Οικουμενικού Πατριάρχη και την υπ΄ Αυτού τέλεση των εγκαινίων της έκθεσης «αιτία χαράς, αλλά και ελπίδος σημείον , ότι Θεού θέλοντος θα συναντηθούμε σε μια ελευθέρα Μόρφου».
Στο τέλος της ομιλίας του ο Μητροπολίτης Νεόφυτος προσέφερε στον Πατριάρχη ξυλόγλυπτή εικόνα του Αγίου Μάμαντος, ειδικά φιλοτεχνημένη για τον κ. Βαρθολομαίο ως ενθύμιο για τα εγκαίνια της έκθεσης. Στο πίσω μέρος της εικόνας αναγράφεται αφιέρωση σε στίχους ιαμβικούς, η οποία αναφέρει:
«Αξίωσον, μάρτυς Μάμα,

Βαρθολομαῖον, Πατριάρχην καὶ Πρωτακρίτην Ῥωμαίων,

ἔκθεσιν σὴν τὸν ἐγκαινίσαντα ἄρτι,

σῷ ναῷ εἰς Θεομόρφου λειτουργῆσαι».

Στους πιο κάτω συνδέσμους μπορείτε να δείτε:

*Σημερινό  (2.9 .2018) Αρχιερατικό συλλείτουργο στον Άγιο Μάμα Μόρφου   http://www.immorfou.org.cy/web-tv/1719-agmamas2918.htm

 

 

Share this post