Ο Ακάθιστος Ύμνος στην Σμύρνη μπροστά στην παλαιά Θεομητορική Εικόνα «Ρόδον το Αμάραντον».

Ο Ακάθιστος Ύμνος στην Σμύρνη μπροστά στην παλαιά Θεομητορική Εικόνα «Ρόδον το Αμάραντον».

Κατά την προβλεπομένην εκκλησιαστικήν τάξιν εψάλη, σύμφωνα με ανακοίνωση της Ι.Μ.Σ,  ο Ακάθιστος Ύμνος εις τον Ιερόν Ναόν Αγίας Φωτεινής Σμύρνης, ενώπιον της εντός αυτού φυλασσομένης παλαιάς Θεομητορικής Εικόνος «Ρόδον το Αμάραντον», χοροστατούντος του οικείου Ποιμενάρχου, Σεβ. Μητροπολίτου Σμύρνης κ. Βαρθολομαίου.

Ο Μητροπολίτης Βαρθολομαίος  προέστη της τελεσθείσης την επομένην, Σάββατον του Ακαθίστου, 17ην ιδίου, Θείας Λειτουργίας.
Αι Ιεραί Ακολουθίαι ετελέσθησαν υπό περιοριστικά μέτρα κυκλοφορίας λόγω της πανδημίας του κορωνοιού, το δε Σάββατον υπό καθολικήν απαγόρευσιν αυτής.

Εις αυτάς μετείχον μέλη της Ορθοδόξου Κοινότητος, τα οποία προσήλθον να προσκυνήσουν την υμνουμένην Θεοτόκον και να εκζητήσουν την προς τον Υιόν της μεσιτείαν και την προστασίαν της, ιδιαιτέρως κατά τας δυσκόλους ταύτας στιγμάς δι’ ολόκληρον την ανθρωπότητα, ο δε οικείος Ποιμενάρχης απηύθυνεν εις τους πιστούς, μετά το πέρας της Ι. Ακολουθίας, λόγους ενισχυτικούς αναφερθείς εις το τίμιον πρόσωπον της Κυρίας Θεοτόκου.

Share this post