Μετέφεραν 48 αιτούντες διεθνούς προστασίας στη Γερμανία

Μετέφεραν 48 αιτούντες διεθνούς προστασίας στη Γερμανία

Σαρανταοκτώ αιτούντες διεθνούς προστασίας, μεταφέρθηκαν από την Κύπρο στη Γερμανία, μέσω πιλοτικού προγράμματος εθελούσιας μετεγκατάστασης, στο πλαίσιο του εθελοντικού μηχανισμού αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως ανακοίνωσε το Υπουργείο Εσωτερικών. 

O Μηχανισμός αυτός έχει σχεδιαστεί για να στηρίξει τα κράτη μέλη πρώτης γραμμής, τα οποία επηρεάζονται περισσότερο από μεταναστευτικές προκλήσεις, μέσω παροχής βοήθειας από άλλα κράτη μέλη. Εναλλακτικά και συμπληρωματικά, της στήριξης μέσω μετεγκατάστασης, τα κράτη μέλη, μπορούν να παρέχουν στήριξη με χρηματοδοτική συνεισφορά.

Η αποδοχή της Γερμανίας για τη μεταφορά 500 αιτητών, εκ των οποίων οι πρώτοι 48 μεταφέρονται σήμερα, συμβάλει στην αντιμετώπιση των μεταναστευτικών προκλήσεων, που αντιμετωπίζουν οι Μεσογειακές χώρες με ιδιαίτερη έμφαση την Κύπρο, που αποτελεί την πρώτη χώρα σε αιτήσεις διεθνούς προστασίας στην Ένωση, κατ’ αναλογία πληθυσμού.

Οι μετεγκαταστάσεις υποστηρίζονται από χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και, κατόπιν αιτήματος των ενδιαφερόμενων κρατών μελών, με τη βοήθεια της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Ασύλου και του Διεθνούς Οργανισμού Μετανάστευσης. Οι δραστηριότητες μετεγκατάστασης χρηματοδοτούνται 100% από το Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης.

Share this post