Λειτουργία ενιαίου τηλεφωνικού κέντρου για τα ΚΕΠ

Λειτουργία ενιαίου τηλεφωνικού κέντρου για τα ΚΕΠ

Το Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού του Υπουργείου Οικονομικών , με ανακοίνωση του,  πληροφορεί  τους πολίτες ότι, στο πλαίσιο βελτίωσης της εξυπηρέτησης του κοινού, από την Δευτέρα, 15 Νοεμβρίου 2021, τίθεται σε λειτουργία το νέο ενιαίο τηλεφωνικό κέντρο των ΚΕΠ μέσω του Κυβερνητικού Ενοποιημένου Δικτύουμε παγκύπριο αριθμό 22309100. Ως εκ τούτου, τερματίζεται η λειτουργία των επί μέρους τηλεφωνικών γραμμών επικοινωνίας για κάθε ΚΕΠ ξεχωριστά.

Επισημαίνεται ότι, το τηλεφωνικό κέντρο λειτουργεί από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή από τις 8:00 μέχρι τις 17:00.

Στην ανακοίνωση σημειώνεται ότι η επί τόπου εξυπηρέτηση του κοινού συνεχίζει να γίνεται με την εκ των προτέρων διευθέτηση ραντεβού, μέσω τηλεφωνικής επικοινωνίας με τα ΚΕΠ, στον πιο πάνω αριθμό.

Share this post