Κυπριακό: Μια άλλη προσέγγιση

Κυπριακό: Μια άλλη προσέγγιση

Του Πόλυ Πολυβίου*

“Η όποια λύση δεν πρέπει να είναι απλώς «αποδεκτή από τους εμπλεκόμενους», αλλά θα πρέπει «να θεωρείται» από όλους, συμπεριλαμβανομένης της Τουρκίας, ως «επιτυχία» σε σχέση με την κατάσταση που επικρατεί τώρα”, υποστηρίζει ο νομικός και μέλος της διαπραγματευτικής ομάδας στο Κυπριακό, Πόλυς Πολυβίου , σε έγγραφο του από 37 σελίδες. 

Στο έγγραφο, ημερομηνίας 16.8.2018, ο κ. Πολυβίου εισηγείται μια εναλλακτική προσέγγιση σε σχέση με τη διαδικασία,  που ακολουθείται για την επίλυση του Κυπριακού.  
 Αναφέρει ότι έχει καταλήξει στο συμπέρασμα ότι η μεθοδολογία που ακολουθείται εδώ και πολλά χρόνια “δεν είναι κατάλληλη και ότι ενδεχόμενα να οδηγήσει είτε σε πλήρες αδιέξοδο”, είτε σε «διευθέτηση»,  η οποία να αποδειχθεί πολύ δυσμενής, εάν όχι καταστροφική, για την Κύπρο και τον Κυπριακό Ελληνισμό.

Ο κ. Πολυβίου ονομάζει την εναλλακτική προσέγγιση στη λύση του Κυπριακού  «σταδιακή και/ή εξελικτική πορεία προς τη λύση». Αυτή η πορεία διαλαμβάνει:

 

-Απόδοση εδαφών που είναι τώρα υπό κατοχή, με την Τουρκοκυπριακή πλευρά να παραμένει στο 28,5 – 28.6%%.
Μαζί με την απόδοση των εν λόγω εδαφών, θα ανοίξει νομότυπα το αεροδρόμιο της Τύμβου και το λιμάνι της Αμμοχώστου.

-Την εφαρμογή του κεκτημένου στην Τουρκοκυπριακή περιφέρεια, μετά την τελική εδαφική αναπροσαρμογή, χωρίς την κατάληξη σε τελική λύση του Κυπριακού προβλήματος.

-Ταυτόχρονη αποχώρηση τουλάχιστον του 50% των Τουρκικών στρατευμάτων, με χρονοδιάγραμμα αποχώρησης των υπολοίπων… και αποκατάσταση πλήρους ελευθερίας διακίνησης στην Κύπρο.

Όπως αναφέρει στην πρόταση του, τα οφέλη, με την συμπλήρωση των πιο πάνω μέτρων είναι τα εξής:

*Διατηρείται η Κυπριακή Δημοκρατία, όπως υφίσταται σήμερα, χωρίς την εγκατάλειψη της αποκλειστικής διεθνούς αναγνώρισης που τώρα απολαμβάνει.

*Αποφεύγεται η δημιουργία ενός μη λειτουργικού και μη βιώσιμου πολιτειακού συστήματος, που σχεδόν σίγουρα θα προκαλούσε, κατά την άποψη του, σοβαρά προβλήματα και τριβές μεταξύ των δύο Κοινοτήτων, και εξουδετερώνονται οι κίνδυνοι που θα προκύψουν από την προσπάθεια συνολικής λύσης, που θα εφαρμοστεί άμεσα.

*Επίσης δημιουργείται μια Τουρκοκυπριακή περιοχή γύρω στο 28.5% – 28.6%, που θα είναι μεν αυτόνομη, αλλά αναπόσπαστο μέρος της Κυπριακής Δημοκρατίας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

*Ο Πόλυς Πολυβίου α θεωρεί ότι η βασική αρχή ότι «ουδέν συμφωνείται αν δεν συμφωνηθούν όλα» δεν κρίνεται κατάλληλη. 

Αφού ολοκληρωθούν όλα τα πιο πάνω βήματα , τότε σύμφωνα με τον Πόλυ Πολυβίου, θα πρέπει να αρχίσουν οι διαπραγματεύσεις για την τελική λύση.

*Ο Πόλυς Πολυβίου διετέλεσε μέλος της διαπραγματευτικής ομάδας του Γλαύκου Κληρίδη στην κρίσιμη Διάσκεψη της Γενεύης, τον Αύγουστο του 1974, για αποτροπή της δεύτερης εισβολής. Λόγω της ιδιότητάς του αυτής ζήτησε και εξασφάλισε πρόσβαση σε σημαντικά έγγραφα, μέρος των οποίων δημοσίευσε στα βιβλία που εξέδωσε για το Κυπριακό. 

ΟΛΟ ΤΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΣΤΟΝ ΣΥΝΔΕ ΣΜΟ:

https://www.scribd.com/document/389165211/ΚΥΠΡΙΑΚΟ-ΣΗΜΕΙΩΜΑ-Πολυς-Πολυβιου-092018

 

 

Share this post