Καπέλο μέχρι 6 σεντ το λίτρο στις τιμές των καυσίμων

Καπέλο μέχρι 6 σεντ το λίτρο στις τιμές των καυσίμων

Καπέλο μέχρι 6 σεντ το λίτρο αναμένεται να προστεθεί στις τιμές των καυσίμων εντός του 2020, ανεξάρτητα από τις διεθνείς τιμές πετρελαίου, σε μια προσπάθεια να ικανοποιηθεί η υποχρέωση της Κυπριακής Δημοκρατίας έναντι των Βρυξελλών για κάλυψη του στόχου του 10% της ενέργειας στις μεταφορές από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας.
Σήμερα η Κύπρος φαίνεται να καλύπτει 5% και πλέον οι καταναλωτές καλούνται να επωμιστούν το κόστος με αρκετά εκατομμύρια ευρώ με αύξηση στην τιμή της βενζίνης και του πετρελαίου κίνησης. Προτείνονται αυξήσεις κατά 2-3 σεντ το λίτρο στην τιμή της βενζίνης και 5-6 το λίτρο στην τιμή του πετρελαίου κίνησης πάνω στις οποίες θα προστεθούν και οι φόροι.

Με διάταγμα του υπουργού Ενέργειας που δημοσιεύτηκε στο  φύλλο της επίσημης εφημερίδας της Κυπριακής Δημοκρατίας, ο στόχος διείσδυσης βιοκαυσίμων έχει μετακυλιστεί στις εταιρείες πετρελαιοειδών. Συγκεκριμένα, οι προμηθευτές έχουν υποχρέωση για ανάμιξη βιοκαυσίμων στα συμβατικά καύσιμα της τάξης του 7,3% της συνολικής ενεργειακής περιεκτικότητας στα καύσιμα κίνησης που διαθέτουν στην αγορά μέχρι το τέλος του 2020.

Λόγω του θερμού κλίματος της Κύπρου θεωρείται ότι τυχόν περαιτέρω χρήση βιοκαυσίμων στα συμβατικά καύσιμα οδηγεί σε εκτός προδιαγραφών καύσιμο. Σε μια προσπάθεια να αποφευχθεί η επιβολή προστίμου αφού θεωρείται ανέφικτο να φθάσει η Δημοκρατία τον στόχο του 10%, βρίσκονται διεργασίες σε εξέλιξη με το σενάριο της στατιστικής μεταβίβασης στις μεταφορές να θεωρείται η πιο βέλτιστη οικονομικά λύση για την επίτευξη των στόχων των μεταφορών.
Για τους στόχους των μεταφορών το 2030 που φθάνουν το 14% χρειάζονται μεγάλες επενδύσεις που κοστολογούνται στα €1,3 δισ. και δύσκολα όμως θα επιτευχθούν. Σε αυτό συντείνει και η μηδαμινή διείσδυση ηλεκτρισμού στις οδικές μεταφορές, καθώς και η απουσία μέτρων για μείωση της χρήσης αυτοκινήτου.

Share this post