Και εγένετο το Γνωμοδοτικό Συμβούλιο

Και εγένετο το Γνωμοδοτικό Συμβούλιο

ΑΚΕΛ:  Γιατί δεν ετοιμάστηκε σχετική νομοθεσία που να θεσμοθετεί τα της σύστασης και λειτουργίας του Γνωμοδοτικού Συμβουλίου;

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Νίκος Χριστοδουλίδης προήδρευσε σήμερα, στο Προεδρικό Μέγαρο, συνεδρίασης του Υπουργικού Συμβουλίου.

Μετά τη συνεδρίαση, ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος κ. Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι «το Υπουργικό Συμβούλιο αποφάσισε σήμερα την επιλογή και τον ορισμό των ακόλουθων  προσώπων ως μελών  του Γνωμοδοτικού Συμβουλίου :

Γιώργος Αρέστη, πρώην Δικαστή Ανωτάτου Δικαστηρίου Κύπρου, ο οποίος θα εκτελεί χρέη Προέδρου του Γνωμοδοτικού Συμβουλίου και των υποεπιτροπών του.

Ο κ. Γιώργος Αρέστη

Ελένη Μουζάλα, Μέλος της Κυπριακής Ακαδημίας Επιστημών, Γραμμάτων και Τεχνών.

Ορέστης Νικήτας, Μέλος του Συμβουλίου του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου.

Πιερής Μάρκου, Μέλος Συμβουλίου Συνδέσμου Εγκεκριμένων Λογιστών.

Γιώργος Δημοσθένους, Μέλος Συνδέσμου Πρυτάνεων των Κυπριακών Πανεπιστημίων.

Πλάτωνας Στυλιανού, Μέλος Διοικούσας Επιτροπής ΕΤΕΚ.

Μαρία Γεωργίου, Μέλος ΔΣ του Κυπριακού Συνδέσμου Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού.

Λένια Σαμουήλ, Αφυπηρετήσασα Γενική Διευθύντρια Υπουργείου.

Επίσης, το κάθε Υπουργείο θα ορίζει έναν εκπρόσωπο, ανάλογα με τον Οργανισμό και πού υπάγεται αυτός ο Οργανισμός.

Το πιο πάνω είναι σε συνέχεια προηγούμενης απόφασης του Υπουργικού Συμβουλίου για τη σύσταση του Γνωμοδοτικού Συμβουλίου, το οποίο αρχικά θα ετοιμάζει ένα κατάλογο, μετά από μια ανοιχτή πρόσκληση ενδιαφέροντος, για τους 11 ημικρατικούς οργανισμούς σε πρώτη φάση, και αφού αξιολογηθεί αυτή η λειτουργία του Γνωμοδοτικού Συμβουλίου θα μπορεί ενδεχομένως είτε να διαφοροποιηθεί ή και να διευρυνθεί.

Ένας από τους βασικούς άξονες του προγράμματος διακυβέρνησης του Προέδρου της Δημοκρατίας, είναι ότι για πρώτη φορά αυτοί οι διορισμοί θα προκύψουν μέσα από μια ανοικτή πρόσκληση ενδιαφέροντος και μέσα από αξιοκρατικές, διαφανείς διαδικασίες».

Σε ερώτηση, αν μετά και τη σύσταση του Γνωμοδοτικού Συμβουλίου, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας θα προχωρήσει στον διορισμό μελών των ΔΣ των ημικρατικών οργανισμών πριν τη λήξη της θητείας των υφιστάμενων μελών, ο Εκπρόσωπος είπε ότι «είναι κάτι που βρίσκεται στις συνταγματικές εξουσίες του Προέδρου της Δημοκρατίας, θα γίνει η πρώτη συνάντηση του Προέδρου με το Γνωμοδοτικό Συμβούλιο και ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας θα αξιολογήσει τις επόμενες του κινήσεις, οι οποίες και θα ανακοινωθούν».

Επικρίσεις από ΑΚΕΛ

“Ο ΠτΔ για μια ακόμη φορά περνά κάτω από τον πήχη των δεσμεύσεων και των προσδοκιών που οι ίδιος έθεσε. Αντί για κατάθεση νομοθεσίας που να προβλέπει τη σύσταση, λειτουργία, τις αρμοδιότητες και τη σύνθεση του Γνωμοδοτικού Συμβουλίου (ΓΣ), ώστε, όπως αναγράφεται στο προεκλογικό του πρόγραμμα, αυτό να λειτουργεί συμβουλευτικά για τον διορισμό ανεξάρτητων αξιωματούχων ο κ. Χριστοδουλίδης και η κυβέρνηση του προχώρησαν σε κάτι πολύ διαφορετικό”, υποστηρίζει το ΑΚΕΛ.

Σε σχετική ανακοίνωση αναφέρεται:

“Ειδικότερα, στο προεκλογικό πρόγραμμα του ΠτΔ συμπεριλαμβάνεται η πιο κάτω αναφορά για το Γνωμοδοτικό: «Εισάγουμε ειδικά κριτήρια για το διορισμό ανεξάρτητων αξιωματούχων στη βάση καθορισμένων πρόσθετων προσόντων που θα εφαρμόσουμε και δημιουργούμε Γνωμοδοτικό Συμβούλιο με συμβουλευτικό ρόλο, αλλά και με υποχρέωση δημόσιας αιτιολόγησης από την εκτελεστική εξουσία για τυχόν απόκλιση από τις εισηγήσεις του.»

Τα αβίαστα ερωτήματα που φυσιολογικά προκύπτουν είναι:

  • Γιατί ανατράπηκε η δέσμευση για αξιοποίηση του ΓΣ, αποκλειστικά μάλιστα, για τον διορισμό Ανεξάρτητων Αξιωματούχων;
  • Γιατί δεν επιδιώχθηκε καμία εκ των προτέρων διαβούλευση και κυρίως γιατί δεν ετοιμάστηκε σχετική νομοθεσία που να θεσμοθετεί τα της σύστασης και λειτουργίας του ΓΣ;
  • Γιατί παρακάμφθηκαν τα οργανωμένα σύνολα από τα οποία προέρχονται αρκετά εκ των διορισμένων μελών του ΓΣ, με την επιλογή τους να ήταν υπόθεση αποκλειστικά του ΠτΔ και του Υπουργικού;
  • Ενώ τα πρόσωπα που επελέγησαν αυτονόητα θα κριθούν από τα πεπραγμένα τους, αυτή η διαδικασία επιλογής, υπονομεύει ή όχι την εικόνα ανεξαρτησίας, αμεροληψίας και αντικειμενικότητας που πρέπει να χαρακτηρίζει τη σύνθεση του ΓΣ;”.

Share this post