Ηγούμενος Τατάρνης: Γνωριμία με ένα άγιο επίσκοπο

Ηγούμενος Τατάρνης: Γνωριμία με ένα άγιο επίσκοπο

Εκδοτική παραγωγή της ΕΠΤΑΛΟΦΟΣ ΑΒΕΕ είναι το βιβλίο«Ένας άγιος της Πόλης» (Μητροπολίτης Θεοδωρουπόλεως Γερμανός), του Καθηγουμένου της Ιεράς Μονής Τατάρνης, γέροντος Δοσιθέου.

Στον πρόλογο του βιβλίου ο συγγραφέας επισημαίνει: «Ευτυχείς όσοι τον εγνώρισαν. Ευτυχείς όμως και όσοι δεν τον εγνώρισαν ἀλλ’ επληροφορήθησαν περί αυτού. Ωσαύτως ευτυχείς θα είναι και όσοι θα τον γνωρίσουν εις το μέλλον. Και αυτόν τον σκοπό έχει η έκδοσις αυτού του πονηματίου. Την γνωριμία με ένα άγιον επίσκοπο, ο οποίος ήτο στολίδι της Εκκλησίας, στήριγμα και βάσις της αληθείας, στερέωμα της πίστεως εις τον Χριστόν… φύλακας των πατρικών παραδόσεων, εχθρός κάθε νεωτερισμού… Αυτός ήτο ακριβώς και ο όσιος Γερμανός. Ακόμη ήτο ταπεινός όσον ολίγοι εξ ημών. Κατά δε τον Ιερόν Χρυσόστομον «αύτη η αρετή μεγίστη πάντων εστί• τον εν κατορθώμασιν όντα τινά μετριάζειν», ήτο άρα και μετριοπαθής. Δεν αγαπούσε τις τιμές και την δόξα… Εις τον άγιον της Πόλεως, της Ανάσσης πασών των πόλεων, απεκαλύφθη ο Θεός. Ευτυχής η Πόλις η κατέχουσα αυτόν πρεσβευτήν προς Κύριον. Ευτυχείς και εμείς που τον εγνωρίσαμε, που μας απεκάλυψε πολλά, που πήραμε πολλάκις την ευχή του».

*Ο γέροντας Δοσίθεος είναι “εραστής”  της Κωνσταντινούπολης, με μεγάλη προσφορά και αφοσίωση στην Μητέρα Εκκλησία. Στην ηγουμενία της
Μονής Τατάρνης  ( έξω από το Καρπενήσι) συμπλήρωσε 50 χρόνια.

Share this post