Η Σμύρνη τίμησε την μνήμη του Πολυούχου της Αγίου Πολυκάρπου

Η Σμύρνη τίμησε την μνήμη του Πολυούχου της Αγίου Πολυκάρπου

Ετιμήθη η μνήμη του Αγίου Πολυκάρπου εις την Σμύρνην, την πόλιν, την οποίαν εποίμανεν ο μέγας αυτός Αποστολικός Πατήρ.
Ο οικείος Ποιμενάρχης, Σεβ. κ. Βαρθολομαίος, προεξήρχε των Ιερών Ακολουθιών, αι οποίαι ετελέσθησαν εις τον Ι. Ναόν Αγ. Φωτεινής και όχι  εις τον ιστορικόν Ναόν των Αγίων Επισκόπων Σμύρνης Βουκόλου και Πολυκάρπου, εις Μπασμανέ, λόγω των περιοριστικών μέτρων ένεκα της πανδημίας του κορωνοιού.

Κατά την Ευχαριστιακήν Σύναξιν της κυριωνύμου ημέρας ετέλεσεν ούτος, εντός ευφροσύνου ατμοσφαίρας δοξολογίας του εν Τριάδι Θεού, την εις διάκονον χειροτονίαν του Ελλογιμ. κ. Ανδρέου Romanovskii, εγγάμου, πτυχιούχου των Σχολών Βιομηχανικής Ενεργείας και Οικονομικών του Πανεπιστημίου Μόσχας και σπουδάζοντος την Ιεράν Επιστήμην, ο οποίος θα διακονήση ως κληρικός της Ι. Μητροπόλεως Σμύρνης, πλέον δε συγκεκριμένως εις τον τομέα της διαποιμάνσεως των σλαυοφώνων μελών της Ορθοδόξου Κοινότητος Σμύρνης.

Προ της χειροτονίας, ο οικείος Ποιμενάρχης, απαντών εις την ευχαριστήριον προσλαλιάν του χειροτονουμένου, ενουθέτησεν αυτόν καταλλήλως, ηυχαρίστησε δε δημοσία τον Σεβ. Μητροπολίτην Πισιδίας κ. Σωτήριον, όστις συνέστησεν εις αυτόν, τον Μητροπολίτην Σμύρνης, τους εκ των εν Κυρίω συνεργούς του εις τον κατ’ Αττάλειαν νοητόν αμπελώνα Ανδρέαν Romanovskii και την σύζυγόν του Πωλίναν, πτυχιούχον της Ελληνικής Φιλολογίας και πραγματοποιούσαν μεταπτυχιακάς σπουδάς εις το Τμήμα Ποιμαντικής και Κοινωνικής Θεολογίας ΕΚΠΑ, ίνα μεταφυτευθούν εις τον αμπελώνα της κατά Σμύρνην Εκκλησίας και έλθουν συγκηρυναίοι εις το ενταύθα επιτελούμενον εκκλησιαστικόν έργον. Εις τας Ιεράς Ακολουθίας μετέσχον μέλη της Ορθοδόξου Κοινότητος, κατά δε την χειροτονίαν μετέσχεν εκ προσώπου του Σεβ. Μητροπολίτου Πισιδίας κ. Σωτηρίου ο Οσιολ. Ιερομόναχος κ. Βλαδίμηρος Rusanen, Ιερατικώς Προιστάμενος του Ι. Ν. Οσίου Αλυπίου Ατταλείας, ο οποίος μετέφερε τας ευχάς του Ποιμενάρχου του εις τον νεοχειροτονηθέντα.

*Ακολουθεί η ομιλία του Σεβ. Σμύρνης κατά την χειροτονία

ΟΜΙΛΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΙΣ ΔΙΑΚΟΝΟΝ ΧΕΙΡΟΤΟΝΙΑ ΤΟΥ ΑΝΔΡΕΟΥ ΡΟΜΑΝΟΦΣΚΙΙ by ARISTEIDIS VIKETOS on Scribd


Share this post