Η Πασχαλινή Κάρτα Βαρθολομαίου, έργο Ουκρανής προσφυγοπούλας

Η Πασχαλινή Κάρτα Βαρθολομαίου, έργο Ουκρανής προσφυγοπούλας

Με ένα έργο της 16 χρονης Ουκρανίδας προσφυγοπούλας Ευγενίας Khyzhniak επέλεξε ο Οικουμενικός Πατριάρχης , Βαρθολομαίος, να κοσμήσει συμβολικά την εφετεινή Κάρτα του για το Πάσχα.

Το έργο της αυτό ( φωτογραφία επάνω) η νεαρή το προσέφερε στον Παναγιώτατο. Η Ευγενία Khyzhniak αποστέλλει παρόμοιες ζωγραφιές της, μέσω της ανθρωπιστικής βοηθείας που συγκεντρώνεται στην Πόλη, προς ηθική ενίσχυση των δοκιμαζομένων από τον πόλεμο συμπατριωτών της.

Στο εσωτερικό της κάρτας ανάγραφονται οι ευχές του Οικουμενικού Πατριάρχη

Η Κάρτα στην ελληνική γλώσσα

The work of Yevhenia Khyzhniak, a young Ukrainian refugee (16 years old), who sends her paintings, through the humanitarian aid gathered in Istanbul, for the moral support of her compatriots who have been tested by the war. She personally offered this work to His All-Holiness, who chose it to symbolically adorn His Paschal card this year.

Робота біженки українки Євгенії Хижняк (16 років), як надсилає такі малюнки разом із гуманітарною допомогою, яку збирають в Константинополі – для моральної підтримки співвітчизників, які нині страждають від війни. Євгенія особисто подарувала цю роботу Його Всесвятості, який вирішив символічно прикрасити нею свою цьогорічну Великодневу листівку.

ΠΗΓΗ: Οικουμενικό Πατριαρχείο

Share this post