Η ΚΣΣΕ υιοθέτησε την έκθεση Κ. Ευσταθίου για την εκτέλεση των αποφάσεων του ΕΔΔΑ

Η ΚΣΣΕ υιοθέτησε την έκθεση Κ. Ευσταθίου για την εκτέλεση των αποφάσεων του ΕΔΔΑ

Με μεγάλη  πλειοψηφία η ΚΣΣΕ ενέκρινε την τελική έκθεση του μέλους της κυπριακής αντιπροσωπίας και Εισηγητή εκ μέρους της Επιτροπής Νομικών και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων , Κωστή Ευσταθίου, για την εκτέλεση των αποφάσεων του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΔΔΑ) .  Η έκθεση  Ευσταθίου, στην οποία περιλαμβάνονται σχετικό Ψήφισμα και Σύσταση, αποτελεί τη 10η για το θέμα της συμμόρφωσης των κρατών μελών με τις αποφάσεις του Δικαστηρίου, στο οποίο η ΚΣΣΕ αποδίδει ιδιαίτερη σημασία.

Το  Ψήφισμα καλεί τα κράτη μέλη να  αποφεύγουν  κάθε ενέργεια, που δύναται να παρεμποδίσει την πλήρη και αποτελεσματική εκτέλεση των αποφάσεων του ΕΔΔΑ και να λάβουν όλα τα απαραίτητα μέτρα για την καλύτερη συμμόρφωσή τους, αξιοποιώντας, μεταξύ άλλων, την τεχνογνωσία και τη συνδρομή όλων των θεσμικών οργάνων του Συμβουλίου της Ευρώπης, περιλαμβανομένης της Επιτροπής της Βενετίας. Επίσης, τα κράτη μέλη ενθαρρύνονται να εκπονήσουν εθνικά σχέδια δράσης για την καλύτερη παρακολούθηση και εφαρμογή των αποφάσεων του Δικαστηρίου, με τη συνεργασία όλων των εμπλεκόμενων φορέων και δη των εθνικών κοινοβουλίων, τα οποία οφείλουν να εγκαθιδρύσουν μόνιμες δομές επιτήρησης και παρακολούθησης των διεθνών υποχρεώσεων όσον αφορά στην προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της συμβατότητας της εθνικής νομοθεσίας με τη νομολογία του ΕΔΔΑ.

Η Σύσταση προτρέπει την Επιτροπή Υπουργών του Συμβουλίου της Ευρώπης  να συνεχίσει απρόσκοπτα το έργο της παρακολούθησης της εκτέλεσης των αποφάσεων. Ειδικότερα, η Επιτροπή καλείται να λάβει όλα τα ενδεικνυόμενα μέτρα, προκειμένου να επιτευχθεί η συμμόρφωση των κρατών μελών, περιλαμβανομένης της ενεργοποίησης παράλληλης διαδικασίας, στην περίπτωση σθεναρής και επαναλαμβανόμενης αντίστασης.

Κατά την παρουσίαση της έκθεσής του, ο κ. Ευσταθίου, αφού σημείωσε  ότι αριθμός των ανεκτέλεστων αποφάσεων έχει μειωθεί σημαντικά, γεγονός που αντανακλά την ταχύτερη συμμόρφωση των κρατών μελών στις αποφάσεις του ΕΔΑΔ, επισήμανε ότι όσον αφορά πιο περίπλοκες υποθέσεις, οι οποίες εμπεριέχουν σύνθετα νομικά και πολιτικά στοιχεία, παρατηρείται ανησυχητική στασιμότητα.

Μεταξύ των δυσκολότερων δε εξ αυτών, ο κ. Ευσταθίου ανέφερε υποθέσεις που αφορούν διενέξεις μεταξύ κρατών και τις συνέπειές τους. Στην Έκθεση του κ. Ευσταθίου γίνεται, επίσης, εκτενής αναφορά στη διακρατική προσφυγή της Κύπρου κατά της Τουρκίας και ειδικότερα στις πτυχές που αφορούν στη διακρίβωση της τύχης των αγνοουμένων, στα περιουσιακά δικαιώματα των εκτοπισμένων και στους εγκλωβισμένους. Είναι δε η πρώτη φορά που έκθεση της ΚΣΣΕ για την εκτέλεση των αποφάσεων του ΕΔΔΑ καλύπτει ενδελεχώς διακρατικές υποθέσεις και τις πολλαπλές παραβιάσεις της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Δικαιωμάτων του Ανθρώπου.

Ο κ. Ευσταθίου στηλίτευσε το γεγονός ότι, παρά τη συμβατική υποχρέωση των κρατών μελών να συμμορφώνονται πλήρως με τις αποφάσεις του ΕΔΔΑ, νομοθετικές ρυθμίσεις και συνταγματικές αλλαγές σε εθνικό επίπεδο, η έλλειψη πολιτικής βούλησης και η ανεπάρκεια πόρων, αποτελούν τους κύριους λόγους της μη συμμόρφωσης.

*Παρατίθεται  στην αγγλική γλώσσα το πλήρες κείμενο της Έκθεσης Ευσταθίου και το Ψήφισμα της ΚΣΣΕ

Έκθεση Κ. Ευσταθίου προς την ΚΣΣΕ by ARISTEIDIS VIKETOS on Scribd

Ψήφισμα ΚΣΣΕ για το ΕΔΔΑ by ARISTEIDIS VIKETOS on Scribd

 

Πρόεδρος Υπεπιτροπής Πολιτισμού
Στις  εργασίες του 1ου Μέρους της Συνόδου 2021 της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του Συμβουλίου της Ευρώπης (ΚΣΣΕ) , που ολοκληρώνονται αύριο,  μετέχουν μέσω διαδικτύου τα μέλη της κυπριακής αντιπροσωπείας στη Συνέλευση , Νίκος Τορναρίτης (επικεφαλής), , Γιώργος Λουκαΐδης, Χριστιάνα Ερωτοκρίτου και  Κωστής Ευσταθίου. 

Κατά τη συνεδρία της Επιτροπής Πολιτισμού, Επιστημών, Παιδείας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, ο Κ. Ευσταθίου εξελέγη ομόφωνα Πρόεδρος της Υπεπιτροπής Πολιτισμού, Διαφορετικότητας και Πολιτιστικής Κληρονομιάς. Ευχαριστώντας τα μέλη της Επιτροπής, ο κ. Ευσταθίου σημείωσε ότι, ως “Κύπριος, έχει βαθιά γνώση της σημασίας της προστασίας της πολιτιστικής κληρονομιάς”. Αναφερόμενος δε στις προτεραιότητες της Υπεπιτροπής, σε συνάρτηση με τις  ιδιαίτερα σοβαρές συνέπειες που προκάλεσε η πανδημία του κορονοϊού στον τομέα  του πολιτισμού, ο Κ. Ευσταθίου υπογράμμισε την ανάγκη έμπρακτης στήριξης του τομέα. Η πολιτιστική δημιουργία, τόνισε ο Κύπριος βουλευτής , “συνδέεται άμεσα με την δημοκρατική πρόοδο, την κοινωνική συνοχή, την έρευνα, την τεχνολογία και την καινοτομία,  και ως τέτοια, θα πρέπει να ενισχυθεί σημαντικά, τόσο στην παρούσα έκτακτη κατάσταση όσο και στη μετά την πανδημία εποχή”. 

Ο Κ.  Ευσταθίου ορίστηκε, επίσης, Εκπρόσωπος της Επιτροπής Πολιτισμού, Επιστημών, Παιδείας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης στην Οργάνωση Europa Nostra για το 2021.

Share this post