Γενική Λογίστρια: “Υπηρέτησα με προσήλωση το δημόσιο συμφέρον”

Γενική Λογίστρια: “Υπηρέτησα με προσήλωση το δημόσιο συμφέρον”

“Δεν υπάρχει σύγκρουση συμφερόντων ή κώλυμα” ως προς την εκτέλεση των καθηκόντων της, ως Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Αρχής Δημόσιας Εποπτείας Ελεγκτικού Επαγγέλματος (ΑΔΕΕλΕπ), διαβεβαιώνει, σε γραπτής της δήλωση, η Γενική Λογίστρια , Ρέα Γεωργίου.

Με αφορμή την εμπλοκή του ονόματος της στην υπόθεση του σφαγείου CYPRA η κ. Γεωργίου αναφέρει ότι  σε όλη τη διάρκεια της επαγγελματικής της διαδρομής, για πάνω από 30 χρόνια, υπηρέτησε “με προσήλωση το δημόσιο συμφέρον και ευρύτερα τη συνταγματική Πολιτεία που την τίμησε με την εμπιστοσύνη της”. Επίσης, κάνει σαφές ότι εφόσον προκύψουν οποιεσδήποτε ευθύνες, θα τις αναλάβει στο ακέραιο.

Αυτούσια η γραπτή δήλωση της Γενικής Ελέγκτριας είναι η ακόλουθη:

“Ο θεσμικός ρόλος του Γενικού Λογιστή της Δημοκρατίας, έχει ως απαρέγκλιτη προϋπόθεση την υπευθυνότητα, τη λογοδοσία και την ακεραιότητα.

Σε όλη τη διάρκεια της επαγγελματικής μου διαδρομής, για πάνω από 30 χρόνια, υπηρέτησα με προσήλωση το δημόσιο συμφέρον και ευρύτερα τη συνταγματική Πολιτεία που με τίμησε με την εμπιστοσύνη της.

Τις τελευταίες ημέρες δέχομαι μια άνευ προηγουμένου στοχοποίηση και επίθεση σύνθλιψης της επαγγελματικής και προσωπικής μου υπόστασης. Αναπόφευκτα δημιουργούνται εύλογα ερωτήματα στην κοινή γνώμη που επιβάλλεται να γνωρίζει ολόκληρη την όψη της αλήθειας.

Σχετικά με το θέμα της εγγυητικής επιστολής πιστής εκτέλεσης, υπάρχει Διάταγμα Δικαστηρίου από το 2017 το οποίο απαγόρευε την κατάσχεση της εγγυητικής επιστολής πιστής εκτέλεσης έως την ολοκλήρωση της εν λόγω αγωγής και/ή μέχρι διαταγής του Δικαστηρίου.

Το Γενικό Λογιστήριο της Δημοκρατίας, σύμφωνα με το Σύνταγμα, ήταν και είναι η κατεξοχήν αρμόδια υπηρεσία του κράτους για τη διαχείριση του Δικαστικού Διατάγματος. Δεν υπάρχει οποιοσδήποτε άλλος κρατικός φορέας στον οποίο θα μπορούσε να παραπεμφθεί για εκτέλεση η εν λόγω συναλλαγή.

Στο πλαίσιο εκτέλεσης των καθηκόντων μου και προκειμένου να αποφευχθεί οποιαδήποτε ενέργεια που θα χαρακτηριζόταν από σύγκρουση συμφερόντων, εξαιρέθηκα από τη διαδικασία.

Σε ό,τι αφορά στα καθήκοντά μου στην Αρχή Δημόσιας Εποπτείας Ελεγκτικού Επαγγέλματος (ΑΔΕΕλΕπ), όπως αναφέρθηκε και η ίδια στη σχετική της ανακοίνωση χθες, η Αρχή διενεργεί απευθείας εποπτικούς ελέγχους στους νόμιμους ελεγκτές και γραφεία που ελέγχουν Οντότητες Δημοσίου Συμφέροντος, ΟΔΠ. Το Νόμιμο Ελεγκτικό Γραφείο, στο οποίο ο αδελφός μου είναι ένας από τους συνέταιρους, δεν έχει Οντότητα Δημοσίου Συμφέροντος. Το υπεύθυνο εποπτικό όργανο γι’ αυτά τα Γραφεία είναι ο Σύνδεσμος Εγκεκριμένων Λογιστών Κύπρου (ΣΕΛΚ), στη βάση σχετικής Συμφωνίας Ανάθεσης Αρμοδιοτήτων μεταξύ ΑΔΕΕλΕπ και ΣΕΛΚ.

Τονίζεται, επίσης, ότι μέχρι σήμερα σε καμία Ημερήσια Διάταξη του ΔΣ της ΑΔΕΕλΕπ (όπως επιβεβαιώνεται από τα πρακτικά), δεν προέκυψε οποιοδήποτε θέμα που να σχετίζεται με το Νόμιμο Ελεγκτικό Γραφείο στο οποίο ο αδελφός μου είναι ένας από τους συνέταιρους. Σε καμία περίπτωση δεν υπάρχει σύγκρουση συμφερόντων ή κώλυμα ως προς την εκτέλεση των καθηκόντων μου, ως Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΑΔΕΕλΕπ.

Στην κατεύθυνση της πλήρους διαφάνειας και με απόλυτο σεβασμό στους θεσμούς, γίνονται όλες οι απαραίτητες ενέργειες. Όλες οι πράξεις και αποφάσεις που έχω λάβει είναι στη διάθεση των αρμόδιων αρχών του κράτους για ενδελεχή έλεγχο.

Είναι αυτονόητο πως όποιο κι αν είναι το αποτέλεσμα του ελέγχου, αυτό θα γίνει απολύτως σεβαστό. Εφόσον προκύψουν οποιεσδήποτε ευθύνες θα τις αναλάβω στο ακέραιο.

Η ορθή λειτουργία της Δημοκρατίας μας, πρέπει να ορίζεται αποκλειστικά από τους νόμους της Πολιτείας και την ακεραιότητα των θεσμών.

Επιφυλασσόμενη παντός νομίμου δικαιώματός μου,

Ρέα Γεωργίου

Γενική Λογίστρια”.

Share this post