Γ. Ομήρου: Συνταγματική εκτροπή για η απόπειρα διενέργειας ερευνών εντός της Βουλής

Γ. Ομήρου: Συνταγματική εκτροπή για η απόπειρα διενέργειας ερευνών εντός της Βουλής

Για διαρροή εγγράφων σχετικά  με πολιτογραφήσεις στο  πλαίσιο του  επενδυτικού προγράμματος.

 

Ο τέως πρόεδρος της Βουλής , Γιαννάκης Ομήρου , παρακολουθεί ” με βαθύτατη ανησυχία τα τεκταινόμενα σε ότι αφορά τις έρευνες της Αστυνομίας για διαρροή εγγράφων, που σχετίζονται με πολιτογραφήσεις υπηκόων τρίτων χωρών στα πλαίσια του γνωστού επενδυτικού προγράμματος.

Ειδικότερα, αναφέρει σε γραπτή δήλωση, “προκαλεί οδυνηρή κατάπληξη, η απόπειρα διενέργειας ερευνών και/ή λήψης καταθέσεων εντός της Βουλής των Αντιπροσώπων, για σκοπούς ποινικούς, χωρίς μάλιστα την άδεια ή τη συγκατάθεση του Προέδρου του Σώματος”.

Στην δήλωση επισημαίνονται και τα ακόλουθα:

  1. “Η Βουλή των Αντιπροσώπων αποτελεί μίαν εκ των τριών συντεταγμένων εξουσιών της πολιτείας. Ιδιαίτερα, στο δικό μας συνταγματικό μοντέλο στο οποίο ισχύει η αυστηρή διάκριση των εξουσιών , η ενέργεια μιας άλλης εξουσίας, της Εκτελεστικής, να προωθεί διαδικασία αστυνομικής έρευνας προς τον σκοπό ποινικών διώξεων, συνιστά πρωτοφανή θεσμική εκτροπή. Πολύ περισσότερο που κατά την κρατούσα διεθνώς γνώμη συνταγματολόγων και πολιτειολόγων τα Κοινοβούλια υπερέχουν των δύο άλλων συντεταγμένων εξουσιών, αφού αποτελούν την κατ’ εξοχήν έκφραση της λαϊκής κυριαρχίας.

 

  1. Το άρθρο 83 του Συντάγματος, καθορίζει σαφώς και με κατηγορηματικό τρόπο ότι «βουλευτής δεν δύναται άνευ αδείας του Ανωτάτου Δικαστηρίου να διωχθεί, συλληφθεί ή φυλακισθεί εφόσον χρόνον εξακολουθεί να είναι βουλευτής». Δεδομένου ότι έχει αποκλεισθεί από πλευράς Βουλής ότι υπήρξε οιαδήποτε ευθύνη υπηρεσιακών παραγόντων στη φερόμενη διαρροή εγγράφων και δεδομένου ότι υπήρξαν δηλώσεις αρχηγών Κομμάτων ότι «ύποπτοι» είναι βουλευτές και μάλιστα με αριθμητικό προσδιορισμό (18) είναι ηλίου φαεινότερον ότι οι αστυνομικές έρευνες στοχεύουν και /ή αφορούν βουλευτές. Επί του προκειμένου υπάρχει η απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου στην υπόθεση του βουλευτή «Γεωργίου». Το Ανώτατο Δικαστήριο απεφάνθη ότι αστυνομική έρευνα ή λήψη κατάθεσης από βουλευτή συνιστά έναρξη ποινικής δίωξης και συνεπώς υπάρχει υποχρέωση εκ του Συντάγματος προηγούμενης απόφασης του Ανωτάτου Δικαστηρίου για άρση της ασυλίας.

Είναι ως εκ τούτου δυνατόν να επικαλείται η Αστυνομία πρόνοιες της Ποινικής Δικονομίας και να αγνοεί τον κατά το άρθρο 179(1) υπέρτατο Νόμο της Δημοκρατίας που είναι το σύνταγμα;

Θέλω να πιστεύω ότι η θεσμική εκτροπή, που επιχειρήθηκε θα τερματισθεί άμεσα και θα επιδειχθεί η επιβαλλόμενη αυστηρή προσήλωση προς τις συνταγματικές επιταγές.

Και κάτι τελευταίο. Βάσει ποίας λογικής αξιολογήθηκαν και διαβαθμίστηκαν «εμπιστευτικά» τα σχετικά  με τις πολιτογραφήσεις έγγραφα, όταν μέρος του περιεχομένου τους, δυνάμει της κείμενης Νομοθεσίας, δημοσιεύεται σε ημερήσιες κυπριακές εφημερίδες;”

 

Share this post