Ευρωπαϊκή Ημέρα Ανεξάρτητης Διαβίωσης

Ευρωπαϊκή Ημέρα Ανεξάρτητης Διαβίωσης

Η Ευρωπαϊκή Ημέρα Ανεξάρτητης Διαβίωσης (5 Μαΐου) αφορά τα Άτομα με Αναπηρία και καθιερώθηκε το 2013 από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σκοπός της είναι αφενός η γνωριμία του κοινού με τη ζωή των ΑμΕΑ και αφετέρου η ανάδειξη της ανάγκης για αλλαγές σε πολιτικό και κοινωνικό επίπεδο.

Η διαβίωση των ατόμων με αναπηρία βασίζεται κυρίως στην ιδιωτική πρωτοβουλία και την άτυπη υποστήριξη της οικογένειας με αποτέλεσμα, λόγω περιορισμένων κεφαλαίων, ειδίκευσης και δυνατοτήτων να στερούνται την απαιτούμενη μέριμνα. 

 

*Για την  Ευρωπαϊκή Ημέρα Ανεξάρτητης Διαβίωσης  δημοσιεύουμε ενημερωτικό κείμενο του Δημήτρη Λαμπριανίδη (Φωτο επάνω), πρόέδρου της  Οργάνωσης Παραπληγικών Κύπρου (Ο.ΠΑ.Κ.) 

Τι είναι η Ανεξάρτητη Διαβίωση;

Η Ανεξάρτητη Διαβίωση είναι η απτή εφαρμογή πολιτικών που στοχεύουν στην βελτίωση της ζωής των ατόμων με αναπηρία και που βασίζονται στην προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων του, όπως αυτή δύναται να επιτευχθεί με τον συνδυασμό ατομικών και κοινωνικών παραγόντων που τους επιτρέπουν να ελέγχουν την ίδια τους τη ζωή.

Η Ανεξάρτητη Διαβίωση απαιτεί:

 

 • προσβάσιμο δομημένο περιβάλλον
 • προσβάσιμες μεταφορές
 • διαθεσιμότητα απαραίτητων τεχνικών βοηθημάτων
 • πρόσβαση σε προσωπική βοήθεια
 • πρόσβαση σε κρατικές υπηρεσίες ή κοινότητας

 

Οι Θεμελιώδες αξίες για την επίτευξη κοινωνικής συνοχής περιλαμβάνουν – επιλογές, έλεγχο, ελευθερία και ισότητα ευκαιριών, ενίσχυση της αυτοδιάθεσης και του αυτοσεβασμού.

 

Όπως προκύπτει και από τις διατάξεις της Σύμβασης για τα Δικαιώματα των ΑμεΑ του Ο.Η.Ε., τα άτομα με αναπηρία έχουν το ίδιο δικαίωμα συμμετοχής, στο ίδιο φάσμα επιλογών και ελευθερίας και αυτό θα πρέπει να εκλαμβάνεται ως δεδομένο.

 

Το δικαίωμα που έχει το άτομο με αναπηρία να ζει ανεξάρτητα και να συμμετέχει στην κοινότητα είναι αναπόσπαστο μέρος της υλοποίησης πολλών από τα άλλα δικαιώματα που κατοχυρώνονται στη Σύμβαση του Ο.Η.Ε. για τα δικαιώματα των ΑμεΑ.

 

Ο κύριος στόχος της Ανεξάρτητης Διαβίωσης είναι η αλλαγή της κατάστασης των ατόμων με αναπηρία, από ασθενείς και αντικείμενα φροντίδας και φιλανθρωπίας σε ισότιμους πολίτες και κατόχους δικαιωμάτων.

 

Η Κύπρος, όπως και τα υπόλοιπα ΚΜ της Ε.Ε., δίνει προτεραιότητα στις προσπάθειες που υποστηρίζουν το δικαίωμα στην ανεξάρτητη διαβίωση, υπογραμμίζοντας τη σπουδαιότητά του στην αποτελεσματική εφαρμογή της Σύμβασης παρόλα αυτά τα βήματα είναι πολλά και σύνθετα.

 

Η Οργάνωση Παραπληγικών Κύπρου (Ο.ΠΑ.Κ.) έχει σκοπό την εκπροσώπηση των ατόμων με κάκωση νωτιαίου μυελού (παραπληγικών και τετραπληγικών ατόμων) και ειδικά την αναβάθμιση του βιοτικού τους επιπέδου  και την αξιοπρεπή ανεξάρτητη διαβίωση τους.

Με την βοήθεια των κρατικών αρχών και των υποστηρικτών μας καταφέραμε να δημιουργήσουμε καινοτόμες για το νησί, υπηρεσίες, τις οποίες εποπτεύουμε, στηρίζουμε καθημερινά και βελτιώνουμε προς όφελος των μελών και της κοινωνίας. Μερικές από αυτές είναι:

 

 1. Τμήμα Κοινωνικών Υπηρεσιών
  • Παρέχει υπηρεσίες καθοδηγητικές, υποστηρικτικές, συμβουλευτικές προς τα μέλη και τις οικογένειες τους. Στοχεύει στην ψυχο-κοινωνικοοικονομική στήριξη των μελών με σκοπό την κοινωνική και εργασιακή τους επανένταξη. Οι υπηρεσίες παρέχονται τόσο στο κέντρο αποκατάστασης όσο και κατ ‘οίκον.
 2. Τμήμα Ψυχολογικής Υποστήριξης
  • Μέσα από ένα ασφαλές και υποστηρικτικό περιβάλλον το άτομο ενισχύεται να μιλήσει, να βάλει στόχους, να επεξεργαστεί τους προβληματισμούς του τα αρνητικά του συναισθήματα, να επικοινωνήσει καλύτερα αυτό που χρειάζεται πάντοτε με εχεμύθεια και εμπιστευτικότητα. Οι υπηρεσίες παρέχονται τόσο στο κέντρο αποκατάστασης όσο και κατ ‘οίκον.
 3. Τμήμα Κατ’ Οικον Φροντίδας
  • Αποσκοπεί στην παροχή επιπρόσθετης στήριξης και φροντίδας προς τα τετραπληγικά ή παραπληγικά μέλη της για ανεξάρτητη διαβίωση μέσο καταρτιζόμενου προσωπικού – φροντιστών ή νοσηλευτών. Το τμήμα υποστηρίζει καθημερινά τις προσωπικές, ψυχαγωγικές, εκπαιδευτικές δραστηριότητες / ανάγκες, ταξίδια των μελών, προσφέροντας πέραν των 100 χιλιάδων ωρών ανα έτος.
 4. Τμήμα Διακίνησης
  • Επιτρέπει σε άτομα με βαριά κινητική αναπηρία, τετραπληγία, την δυνατότητα διακίνησης, μόνοι ή με τον/την σύντροφο/συνοδό τους έχοντας στην διάθεση τους τόσο τα ειδικά, προσβάσιμα αυτοκίνητα της ΟΠΑΚ όσο και του ατόμου εν καθήκον οδηγού. Οι χρήστες καλύπτουν ευρύ ηλικιακό φάσμα. Αρκετοί χρησιμοποιούν την υπηρεσία συστηματικά για ιατρικές εξετάσεις, εκπαιδευτικούς, ψυχαγωγικούς λόγους, κ.α.
 5. Τμήμα πολυθεματικών εκδηλώσεων
  • Προς ενημέρωση των μελών από ένα ευρύ  φάσμα  θεμάτων , ιατρικά, εκπαιδευτικά, τεχνολογίας, αναψυχής κ.α.

 

Ταυτόχρονα, συνεχίζουμε να αφαιρούμε εμπόδια και να δημιουργούμε υποδομές για μια κοινωνία ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΗ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ, με έργα όπως:  

 1. Προσβάσιμες Παραλίες – (50 Παγκύπρια) με πρόσβαση από τον χώρο στάθμευσης μέχρι το σύστημα στην άμμο και προσβάσιμους χώρους υγιεινής.

Με τη συμμετοχή μας σε 3 συγχρηματοδοτούμενα έργα από τα ταμεία ΕΛΛΑΔΑ-ΚΥΠΡΟΣ έχουμε αποκτήσει και παραχωρήσει δωρεάν σε παραθαλάσσιους Δήμους συστήματα αυτόνομης πρόσβασης στο νερό ‘SeaTrac’, τροχοκαθίσματα θαλάσσης, ειδικά τροχοκαθίσματα για εκτός δρόμου διαδρομές, προσβάσιμους χώρους υγιεινής και άλλο εξοπλισμό. Συνεργαστήκαμε για το σκοπό αυτό με τους Δήμους Λήμνου και Σύρου όπου και εκεί εγκαταστάθηκε παρόμοιος εξοπλισμός.

 

 1. Συμβουλευτική συμμετοχή προς υλοποίηση ή βελτίωση υφισταμένων υποδομώ σε συνεργασία με:
  • Κρατικές αρχές, κοινότητες και οργανισμούς
  • Αεροδρόμια
  • Επιχειρήσεις, Καταστήματα και Γραφεία
  • Καταλύματα αναψυχής, Εστίασης και Διαμονής
  • Κοινοτικά Πάρκα
  • Αθλητικές εγκαταστάσεις
  • Δημόσιες μεταφορές – Λεωφορεία & Ταξί
  • Ακαδημαϊκά ινστιτούτα

 

 1. Αναπτύσσουμε και ενθαρρύνουμε τον Αθλητισμό
  • Στο πλαίσιο προγράμματος επανένταξης και ενσωμάτωσης ατόμων με αναπηρία στο κοινωνικό σύνολο, δημιουργήσαμε ομάδες καλαθοσφαίρισης σε τροχοκάθισμα, δημιουργώντας την συγκεκριμένη κατηγορία καλαθοσφαίρισης στη χώρα μας.

 

 

Share this post