Επιστολή στον Οικουμενικό Πατριάρχη στέλνουν οι 4 Αρχιερείς

Επιστολή στον Οικουμενικό Πατριάρχη στέλνουν οι 4 Αρχιερείς

Θα υπερασπίζονται το δικαίωμα τους έναντι οποιασδήποτε μείωσης ή δυσφήμισης.

Οι  Μητροπολίτες Λεμεσού, Κύκκου, Ταμασού και ο Επίσκοπος Αμαθούντος, προτίθενται “με ιδιαίτερο σεβασμό” να απαντήσουν στην αναφορά που έκανε σε μήνυμα του στο ραδιόφωνο του ΡΙΚ ο Οικουμενικός Πατριάρχης  αφήνοντας αιχμές για τους τέσσερις Μητροπολίτες ότι  ενεργούν “χάριν  αλλότριων σκοπών” στο θέμα της μνημόνευσης του ονόματος του Προκαθημένου της Ουκρανικής Εκκλησίας κυρίου Επιφανείου.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ΚΥΠΕ, εντός της ημέρας αναμένεται η αποστολή της σχετικής απάντησης των τεσσάρων Μητροπολιτών Λεμεσού, Κύκκου, Ταμασού και Αμαθούντος, μέσα στο πλαίσιο του δικαιώματος και της υποχρέωσης τους να υπερασπιστούν τους εαυτούς τους , έναντι οποιασδήποτε μείωσης ή δυσφήμισης.

Στο μήνυμα που μεταδόθηκε μέσω του ΡΙΚ και αναρτήθηκε και στην ιστοσελίδα του Πατριαρχείου στο Facebook , o Πατριάρχης αναφέρει πως “τό Οὐκρανικόν αὐτοκέφαλον ἀποτελεῖ τετελεσμένον ἐκκλησιαστικόν γεγονός, καί ἡ μόνη ἐκκλησιολογικῶς συνεπής στάσις εἶναι ἡ ἀναγνώρισίς του ἐκ μέρους καί τῶν λοιπῶν ἀδελφῶν Ὀρθοδόξων Προκαθημένων, ὅπως συνέβη μέ τά αὐτοκέφαλα ὅλων τῶν νεωτέρων ἀδελφῶν Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν, ἀπό ἐκείνου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ρωσσίας καί ἐφεξῆς”.


Σε άλλο σημείο αναφέρει πως ” πιστεύομεν ὅτι αἱ ἀμφισβητήσεις τῆς ἀποφάσεώς Του νά ἀναγνωρίσῃ ἐπισήμως τήν Αὐτοκέφαλον Ἐκκλησίαν τῆς Οὐκρανίας, ὑπό ἀδελφῶν Ἀρχιερέων τῆς Ἐκκλησίας Κύπρου, ἀποκαλύπτουν ὄχι τήν εὐαισθησίαν των διά τήν ἐκκλησιολογίαν, τήν κανονικήν τάξιν καί τήν ἑνότητα τῆς Ὀρθοδοξίας, ἀλλά μᾶλλον τήν ἀδιαφορίαν των δι᾿ αὐτάς, χάριν ἀλλοτρίων σκοπιμοτήτων”.

Οι τέσσερις  θεωρούν ότι ο Αρχιεπίσκοπος Κύπρου Χρυσόστομος Β’ παραβίασε την ομόφωνη  απόφαση της 9ης Σεπτεμβρίου 2020 για περαιτέρω συζήτηση του θέματος πριν σταλεί επιστολή στον Οικουμενικό Πατριάρχη και μνημονευτεί ο Επιφάνειος. 

ΠΗΓΗ : ΚΥΠΕ

Share this post