Ελεγκτική Υπηρεσία: Στο τέλος του 2020 τα ανεκτέλεστα εντάλματα ήταν 284,4 εκατομμύρια ευρώ.

Ελεγκτική Υπηρεσία: Στο τέλος του 2020 τα ανεκτέλεστα εντάλματα ήταν 284,4 εκατομμύρια ευρώ.

Aπηρχαιωμένες και χρονοβόρες οι διαδικασίες στα δικαστήρια για εντάλματα.- Διαχρονικά παρατηρείται σημαντική αύξηση

Τα καθυστερημένα έσοδα των Επαρχιακών Δικαστηρίων στις 31.12.2019, τα οποία αφορούσαν σε ανείσπραχτα πρόστιμα που επιβλήθηκαν από τα Δικαστήρια και σε έσοδα από επιδικασθέντα έξοδα, για τα οποία εκδόθηκαν εντάλματα ποινικών υποθέσεων και παραμένουν ανεκτέλεστα, ανέρχονταν σε €52,6 εκ., σε σύγκριση με €50,8 εκ. στις 31.12.2018. Διαχρονικά παρατηρείται σημαντική αύξηση, αφού σε σχέση με την 31.12.2010, τα καθυστερημένα έσοδα αυξήθηκαν κατά €23,9 εκ. ή ποσοστό 83,1%.  Αυτά διαπιστώνει η Ελεγκτική Υπηρεσία (Ε.Υ) σε Έκθεση της, η οποία δόθηκε σήμερα στην δημοσιότητα. Συγκεκριμένα , σύμφωνα με τα στοιχεία της Έκθεσης τον Δεκέμβριο του 2020 εκκρεμούσαν στην Αστυνομία για εκτέλεση: 284.443 εντάλματα από  91.450 οφειλέτες, με την αξία των ενταλμάτων να είναι συνολικά 284,4 εκατομμύρια ευρώ.

Επίσης, σημειώνται ότι “λόγω της απουσίας μηχανογραφικού συστήματος για έκδοση και παρακολούθηση των ενταλμάτων στα Δικαστήρια, οι διαδικασίες που εφαρμόζονται είναι απηρχαιωμένες, χρονοβόρες και επιρρεπείς σε λάθη, δεν είναι καταγραμμένες, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις, το κάθε Επαρχιακό Δικαστήριο ακολουθεί δικές του πολιτικές, ως προς τον χειρισμό συγκεκριμένων θεμάτων”. Σε άλλο σημείο επισημαίνεται  ότι “δημόσιο πρόσωπο έχει οφειλές και δεν ευσταθεί η δικαιολογία ότι δεν μπορεί να εντοπιστεί”

* Αυτούσια η Έκθεση της Ελεγκτικής Υπηρεσίας στον πιο κάτω σύνδεσμο

2021 10 18 – Διαχειριστικός Έλεγχος Ενταλμάτων Προστίμου

Share this post