Δίχως ανατοκισμό τα δάνεια

Δίχως ανατοκισμό τα δάνεια

Πέραν της αναστολής των δόσεων κεφαλαίου και τόκων δεν θα εφαρμοστεί ανατοκισμός στους τόκους κατά την Περίοδο Αναστολής σε δάνεια που εμπίπτουν στις πρόνοιες του Διατάγματος και για τα οποία θα γίνει αναστολή κατόπιν εκδήλωσης ενδιαφέροντος από μέρους του πελάτη.
Επί της ουσίας, δεν γίνεται αναστολή των δόσεων, αλλά , “παγώνει” ο χρόνος για 9 μήνες στην καταβολή δανείων όσων αιτηθούν.
Οι τράπεζες μέλη του Συνδέσμου Τραπεζών Κύπρου ανακοινώνουν ότι σε συνέχεια της έκδοσης του περί της Λήψης Εκτάκτων Μέτρων από Χρηματοοικονομικούς Οργανισμούς και Εποπτικές Αρχές Διατάγματος 30 Μαρτίου του 2020, προχωρούν στην παραχώρηση πρόσθετης χρηματοοικονομικής ελάφρυνσης -σχετικά με τον ανατοκισμό- στους δανειολήπτες που δυσμενώς επηρεάζονται από την πανδημία του ιού COVID-19.
Σημειώνεται σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση ότι, οι τράπεζες προχωρούν στην υλοποίηση της εν λόγω απόφασης έπειτα από ενδελεχή επεξεργασία της συγκεκριμένης επιλογής, στη βάση νομικών και εποπτικών απαιτήσεων, κανονιστικών παραμέτρων και λογιστικών προτύπων.
“Οι τράπεζες σε καθημερινή βάση συνεχίζουν να εξετάζουν κάθε δυνατή επιλογή και μελετούν τα διαθέσιμα εργαλεία με γνώμονα να στηρίξουν τις επιχειρήσεις, τους αυτοτελώς εργαζομένους και τα νοικοκυριά με κύριο στόχο τον περιορισμό των οικονομικών επιπτώσεων της πανδημίας του ιού COVID-19 στην κυπριακή οικονομία”, καταλήγει η σχετική ανακοίνωση.
Υπενθυμίζεται πως την Παρασκευή, σύμφωνα με νέα εγκύκλιο της Κεντρικής Τράπεζας που βασίστηκε σε απόφαση της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών και σε ζυμώσεις που είχε με την Ευρωπαική Κεντρική Τράπεζα (ECB) και τον Ενιαίο Εποπτικό Μηχανισμό (SSM) την Πέμπτη, οι τράπεζες θα μπορούσαν να αναθεωρήσουν την τιμολογιακή τους πολιτική που θα εφαρμοστεί εντός της περιόδου των εκτάκτων μέτρων αναστολής δόσεων, ομοιόμορφα σε όλους τους δικαιούχους ή δανειολήπτες. Για να προχωρούσαν στην αναθεώρηση των τιμολογιακών τους πολιτικών και να μην υπολογίζονταν στα δάνεια των δανειοληπτών οι ανατοκισμοί, θα έπρέπε να γίνει ενιαία απόφαση από όλε τις τράπεζες. Οι τράπεζες θα έπρεπε να αξιολογήσουν την επίδραση των αποφάσεών τους στην κεφαλαιακή τους βάση, και στην ικανότητά τους να απορροφήσουν μελλοντικές ζημιές, αφού λάβουν υπόψη τα εποπτικά μέτρα χαλάρωσης που δόθηκαν από ΕΚΤ και ΚΤΚ.

Share this post