Χωρίς αρχαιρεσίες η αυριανή Γενική Συνέλευση της ΕΣΚ

Χωρίς αρχαιρεσίες η αυριανή Γενική Συνέλευση της ΕΣΚ

Προσφυγή στο Δικαστήριο για απόφαση του Επιτρόπου Διοικήσεως και σύσταση για τροποποίηση του Καταστατικού

Αύριο, 7 Δεκεμβρίου 2022, στις 10:00 πμ, στη Δημοσιογραφική Εστία, θα πραγματοποιηθεί κανονικά η Ετήσια Γενική Συνέλευση των μελών της Ένωσης Συντακτών Κύπρου (ΕΣΚ), ως απολογισμός του έτους, αλλά και ως απολογισμός της τριετούς θητείας του παρόντος Διοικητικού Συμβουλίου. Αν στην καθορισμένη ώρα έναρξης της Γενικής Συνέλευσης (10 πμ) δεν υπάρχει απαρτία οι εργασίες, αναβάλλονται για μισή ώρα, μετά το πέρας της οποίας η Συνέλευση αρχίζει και πραγματοποιεί τις εργασίες της, ανεξαρτήτως του αριθμού των παρόντων μελών.

Η ημερήσια διάταξη της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης καθορίζεται ως ακολούθως:

Παρουσίαση Έκθεσης Δράσης του Διοικητικού Συμβουλίου για το έτος 2022.

Παρουσίαση Οικονομικής Έκθεσης για το 2021.

Συζήτηση και έγκριση και των δύο εκθέσεων.

Αρχαιρεσίες δεν θα πραγματοποιηθούν κατά την αυριανή συνέλευση, λόγω της Έκθεσης και σύστασης του Επιτρόπου Διοικήσεως, ημερομηνίας 1.12.2022, δια της οποίας συστήνεται η αναβολή των εκλογών και η τροποποίηση του Καταστατικού ως προς συγκεκριμένη πρόνοια. Η αναβολή αυτή γίνεται υπό διαμαρτυρία,  αφού το ΔΣ της ΕΣΚ έχει ασκήσει τα νόμιμα δικαιώματα του και έχει καταχωρίσει Προσφυγή εναντίον της πιο πάνω Έκθεσης και σύστασης, καθώς και ενδιάμεση αίτηση αναστολής εκτέλεσης τους, η οποία έχει οριστεί για Ακρόαση στις 15.12.2022 “, αναφέρει ανακοίνωση της ΕΣΚ. Στην ίδια ανακοίνωση προστίθεται:Από την έκβαση της δίκης θα διαφανεί κατά πόσον θα χρειαστεί να συγκληθεί και καταστατική συνέλευση. Το Δ.Σ. της ΕΣΚ θα σεβαστεί και θα εφαρμόσει την όποια απόφαση της Δικαιοσύνης”.

Share this post