Αύριο “η αρχή ενός μεγάλου ταξιδιού”, εκταμίευση 85 εκ. ευρώ από τον Μηχανισμό Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας της ΕΕ για την Κύπρο

Αύριο “η αρχή ενός μεγάλου ταξιδιού”, εκταμίευση 85 εκ. ευρώ από τον Μηχανισμό Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας της ΕΕ για την Κύπρο

Αύριο ,  Παρασκευή θα εκταμιευθεί η πρώτη δόση ύψους 85 εκ. ευρώ από τον Μηχανισμό Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας της ΕΕ για την Κύπρο, όπως ανακοίνωσαν στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών τεχνοκράτες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που βρίσκονται στην Κύπρο για την πρώτη ετήσια εκδήλωση για το Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Αντιπροσωπεία της Γενικής Διεύθυνσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τις Οικονομικές Υποθέσεις (DG ECFIN), συναντήθηκε την Πέμπτη με την Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και έστειλε το μήνυμα της ανάγκης έγκαιρης υλοποίησης των νομοθεσιών που σχετίζονται με τον Σχέδιο.

Κατά τη συζήτηση κυριάρχησαν το πρόβλημα των Μη Εξυπηρετούμενων Δανείων (ΜΕΔ) και των υψηλών τιμών ενέργειας, με τεχνοκράτες της Επιτροπής να σημειώνουν την ανάγκη για περαιτέρω πρόοδο σε σχέση με τα ΜΕΔ, αλλά και για τήρηση των οροσήμων του Σχεδίου, ενώ βουλευτές σημείωσαν τις ιδιαιτερότητες της Κύπρου μετά την οικονομική κρίση του 2013 και ζήτησαν να γίνουν περισσότερα για προστασία των ευάλωτων ομάδων.

Η διευθύντρια της Ομάδας Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή Maria Teresa Fabregas ανέφερε ότι είναι πολύ σημαντικό τα κράτη-μέλη να συμμορφώνονται με τα νομικά στοιχεία του Σχεδίου και τονίστηκε ο μεγάλος ρόλος των Κοινοβουλίων στην υιοθέτηση των συναφών συμφωνιών ώστε να μπορεί να παρουσιάσει το κράτος-μέλος αίτημα πληρωμής.

Σημείωσε τις σημαντικές μεταρρυθμίσεις που έχουν περάσει από την κυπριακή Βουλή στους τομείς της δικαιοσύνης, της ενέργειας, της αντιμετώπισης των ΜΕΔ, αναφέροντας παράλληλα ότι υπάρχουν κι άλλοι νόμοι που πρέπει να υιοθετηθούν, όσον αφορά την αγορά εργασίας, την εκπαίδευση και τον φορολογικό σχεδιασμό

Ανάγκη περαιτέρω προόδου για τα ΜΕΔ

Ο διευθυντής για τις Οικονομίες των Κρατών – Μελών στην DG ECFIN Luc Tholoniat ανέφερε ότι επιβεβαιώθηκε ότι η Κύπρος θα τεθεί υπό εις βάθος ανασκόπηση όσον αφορά τις μακροοικονομικές ισορροπίες. Επίσης αναφέρθηκε στη σύσταση της Επιτροπής ότι οι επαναλαμβανόμενες αναστολές στις εκποιήσεις δημιουργούν προβλήματα όσον αφορά την επίτευξη του στόχου της περαιτέρω μείωσης των ΜΕΔ. Κάνοντας λόγο για τεράστια πρόοδο που έχει γίνει στο θέμα των ΜΕΔ, σημείωσε ότι παρά τη μεταφορά τους σε ιδιωτικές εταιρείες τα ΜΕΔ παραμένουν στην οικονομία, επηρεάζουν πολλές επιχειρήσεις και ότι δεν επιθυμούν να υπάρξει μια νέα κρίση.

Για το Σχέδιο Ενοίκιο Έναντι Δόσης που έχει παρουσιάσει η Κυβέρνηση για αντιμετώπιση των ΜΕΔ, ανέφερε ότι αυτό μελετάται συνολικά σε συνεργασία με τη Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Αναφέρθηκε επίσης στη σημασία του νομικού πλαισίου για τις στρατηγικές επενδύσεις και την ανταγωνιστικότητα, όσον αφορά την αντιμετώπιση της κρίσης στον τομέα της ενέργειας.

Σημείωσε ότι αύριο, Παρασκευή,  θα είναι η μέρα της πρώτης εκταμίευσης για την Κύπρο από τον Μηχανισμό Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας του ποσού των 85 εκ. ευρώ και είπε ότι “αυτή είναι η αρχή ενός μεγάλου ταξιδιού”. Παράλληλα έστειλε το μήνυμα της ανάγκης έγκαιρης υλοποίησης των σχετικών νομοθεσιών. Ήδη, πρόσθεσε, η Επιτροπή εξετάζει το δεύτερο αίτημα πληρωμής της Κύπρου.

Πηγή: ΚΥΠΕ

Share this post