Άρχισε η Ευρωπαϊκή Κοινωνική Έρευνα

Άρχισε η Ευρωπαϊκή Κοινωνική Έρευνα

Η κορυφαία κοινωνική έρευνα ανά το παγκόσμιο.- Συντονίζει στην Κύπρο το Πανεπιστήμιο Κύπρου

Ξεκίνησε στην Κύπρο η διεξαγωγή της κορυφαίας ανά το παγκόσμιο Ευρωπαϊκής Κοινωνικής Έρευνας (European Social Survey – ESS) Γύρος 10, η οποία πραγματοποιείται κάθε δύο χρόνια -από το 2002- σε όλη την Ευρώπη. Πρόκειται για τη σημαντικότερη έρευνα που διεξάγεται αυτή τη στιγμή ταυτόχρονα σε 30 χώρες της Ευρώπης, μεταξύ των οποίων και η Κύπρος, που συμμετέχει για 6η φορά.

Η έρευνα γίνεται μέσω αυτοσυμπληρούμενης μεθοδολογίας,  δηλαδή οι συμμετέχοντες/ουσες μπορούν να απαντήσουν στο ερωτηματολόγιο ηλεκτρονικά ή και σε έντυπη μορφή του ερωτηματολογίου, που θα σταλεί στα νοικοκυριά.  Τα νοικοκυριά επιλέγονται από ένα παγκύπριο δείγμα βάσει επιστημονικών μεθόδων που μπορούν να εγγυηθούν μια αντιπροσωπευτική εικόνα της χώρας και η συμμετοχή είναι πάρα πολύ σημαντική για την εγκυρότητα της έρευνας στην Κύπρο. Τα νοικοκυριά επιλέγονται τυχαία και στη συνέχεια επιλέγεται ένα άτομο (ηλικίας 15 χρονών και άνω) μέσα από το κάθε νοικοκυριό επίσης τυχαία και ασφαλώς ανώνυμα. Αυτό σημαίνει ότι τα νοικοκυριά και τα άτομα που επιλέγονται σε όλη τη χώρα δεν μπορούν να αντικατασταθούν µε κάποια άλλα.  Για αυτό και είναι πολύ σημαντική η συμμετοχή και ανταπόκριση των πολιτών.

Σχετική ανακοίνωση του Πανεπιστημίου Κύπρου αναφέρει:

“Σύμφωνα με τις προδιαγραφές της έρευνας, ανααπαραίτητη προϋπόθεση για την επιτυχία της Ευρωπαϊκής Κοινωνικής Έρευνας αποτελεί η παροχή κινήτρων στους συμμετέχοντες.  Για αυτό το λόγο το Πανεπιστημιακό Κέντρο Ερευνών Πεδίου (ΠΑΚΕΠΕ) που συντονίζει την έρευνα, θέλοντας να ευχαριστήσει τα άτομα που θα ανταποκριθούν στην έρευνα  θα παρέχει  σε όλα τα νοικοκυριά που αποστέλλεται επιστολή πρόσκλησης για συμμετοχή στην έρευνα και ένα δωροκουπόνι αξίας 5 ευρώ για εξαργύρωση σε μεγάλη εταιρεία που δραστηριοποιείται παγκύπρια,  είτε απαντήσουν στο ερωτηματολόγιο είτε όχι.  Για να δοθούν   επιπλέον κίνητρα στους ενδιαφερόμενους το ΠΑΚΕΠΕ ως συντονιστής του έργου θα προσφέρει ακόμα ένα κουπόνι αξίας 5 ευρώ για εξαργύρωση σε όσους συμπληρώσουν το ερωτηματολόγιο.  Οπότε η συνολική αξία των κουπονιών για αγορές ανέρχεται στα 10 ευρώ για όσους συμπληρώσουν το ερωτηματολόγιο.

Πέραν από το χρηματικό κίνητρο,  είναι πολύ σημαντική η συμμετοχή των ατόμων για να επιτευχθεί  ο  στόχο μας,  όχι μόνο ως Πανεπιστήμιο Κύπρου,  αλλά ως χώρα ώστε η Κύπρος μας να συμπεριληφθεί στις χώρες που ολοκλήρωσαν με επιτυχία το Γύρο 10 της Ευρωπαϊκής Κοινωνικής Έρευνας.

Η ΕΚΕ -που θα ολοκληρωθεί περί τα τέλη Μαΐου του 2022- αποσκοπεί στην καταγραφή και μέτρηση στάσεων, πεποιθήσεων και συμπεριφορών πληθυσμών της Ευρώπης, με απώτερο στόχο τη συγκριτική μελέτη των απόψεων των πολιτών γύρω από τα κυριότερα πολιτικά και κοινωνικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι ευρωπαϊκές χώρες. Τα αποτελέσματα της έρευνας αξιοποιούνται σε όλο τον κόσμο για την ανάπτυξη του επιστημονικού διαλόγου, την αλλαγή και εφαρμογή κυβερνητικών πολιτικών, τη μείωση της μεροληψίας, αλλά και την εκπαίδευση των επόμενων γενεών κοινωνικών επιστημόνων και την αναζήτηση θετικών αλλαγών για τον κόσμο. Τα δεδομένα που συλλέγονται θα επιτρέψουν, επίσης, στους ερευνητές να εξετάσουν πώς η πανδημία του COVID-19 επηρέασε τη ζωή μας, σε ό,τι αφορά στην εργασία, στην εμπιστοσύνη, στην ανεκτικότητα, στη δημοκρατία και στον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιούμε την ψηφιακή επαφή με την οικογένειά μας και στην εργασία ανάμεσα σε μια σειρά άλλων θεμάτων. Αξίζει δε να σημειωθεί ότι, καμία μελέτη δεν συλλέγει τόσο μεγάλο εύρος δεδομένων με τόσο υψηλό επίπεδο σε τόσες πολλές χώρες της Ευρώπης.

Η συμμετοχή της Κύπρου στην ΕΚΕ θεωρείται μεγάλης σημασίας, καθώς η χώρα μας στέκεται επάξια ανάμεσα στις πιο αναπτυγμένες χώρες της Ε.Ε. και αναβαθμίζει τις ερευνητικές τις υποδομές. Η έρευνα χρηματοδοτείται από την Κυπριακή Δημοκρατία με τη συμμετοχή όλων των δημόσιων και ιδιωτικών πανεπιστημίων της Κύπρου, ενώ τον εθνικό συντονισμό για τον γύρο 10, που διεξάγεται αυτές τις μέρες, έχει αναλάβει το Πανεπιστήμιο Κύπρου με Εθνικό Συντονιστή τον Διευθυντή του Πανεπιστημιακού Κέντρου Ερευνών Πεδίου (ΠΑΚΕΠΕ) του Πανεπιστημίου Κύπρου, Αναπληρωτή Καθηγητή Χάρη Ψάλτη.

Το ερωτηματολόγιο που βασίζεται σε ένα κοινό πρότυπο αλλά περιέχει και συγκεκριμένες ερωτήσεις προσαρμοσμένες σε κάθε χώρα, έτσι που να αντικατοπτρίζει το εθνικό πλαίσιο. Τα νοικοκυριά αλλά και τα άτομα επιλέγονται με αυστηρές μεθόδους τυχαίας δειγματοληψίας και δεν μπορούν να αντικατασταθούν με κάποια άλλα. Αυτό σημαίνει ότι η συμμετοχή στην έρευνα είναι μοναδική και απαραίτητη. Συνήθως, οι περισσότεροι άνθρωποι που συμμετέχουν στη μελέτη βρίσκουν την εμπειρία ευχάριστη και ενδιαφέρουσα, καθώς έχουν την ευκαιρία να τοποθετηθούν πάνω σε πολλά ζητήματα που αφορούν την Κύπρο και την Ευρώπη.

Λόγω της πρότυπης μεθοδολογίας που ακολουθεί, η ΕΚΕ έχει βραβευθεί με το κορυφαίο ευρωπαϊκό βραβείο Descartes το 2005 και μέχρι το 2013 το πρόγραμμα αυτό ήταν στις προτεραιότητες πολιτικής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και χρηματοδοτήθηκε από το 5o, 6o και το 7o Πρόγραμμα Πλαίσιο της Ε.Ε., αλλά και από εθνικούς φορείς των συμμετεχόντων κρατών μελών. Μετά το 2013, μετεξελίχθηκε σε Κοινοπραξία Ευρωπαϊκής Ερευνητικής Υποδομής (European Research Infrastructure Consortium -ERIC),  στην οποία η Κύπρος είναι πλήρες μέλος από το 2017.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την έρευνα της ΕΚΕ, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα www.europeansocialsurvey.org  στην οποία, εντός του 2022, θα δημοσιευθούν και τα αποτελέσματα της έρευνας ή επικοινωνήστε στο τηλ. 22895257.

Share this post