Αναγνώριση του έργου των Φυλακών από Η.Ε. & State Department

Αναγνώριση του έργου των Φυλακών από Η.Ε. & State Department

Στις εκθέσεις τους  για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα

Στα πλαίσιο της αποστολής της Ομάδας Εργασίας Εμπειρογνωμόνων των Ηνωμένων Εθνών για τις Καταναγκαστικές ή Ακούσιες Εξαφανίσεις προσώπων, πραγματοποιήθηκαν αυτόν τον μήνα συναντήσεις  με διάφορους φορείς στην Κύπρο, μεταξύ των οποίων  και οι  Φυλακές Κύπρου.

Ανακοίνωση του Τμήματος Φυλακών αναφέρει:

“Μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος επισκέψεων της, η Ομάδα Εργασίας Εμπειρογνωμόνων στις προκαταρκτικές παρατηρήσεις για την Κύπρο, προέβηκε σε ειδική αναφορά  στο έργο που επιτελείται στο Τμήμα Φυλακών και ειδικότερα στις ασφαλιστικές δικλείδες και εγγυήσεις κατά τη διάρκεια κράτησης των κρατουμένων μας στις Φυλακές Κύπρου. Συγκεκριμένα, η Ομάδα Εργασίας αναφέρθηκε θετικά στα θέματα της άμεσης εγγραφής και καταγραφής των φυλακισμένων, της εποπτείας κατά τη διάρκεια της κράτησης τους, της ειδοποίησης και πληροφόρησης των συγγενών και μελών των οικογενειών από την πρώτη στιγμή που το άτομο μεταφέρεται στις Φυλακές, της συνδρομής δικηγόρου υπεράσπισης της επιλογής τους, καθώς και της πληθώρας ευκαιριών επαφής με τον έξω κόσμο που παρέχονται στους κρατούμενους μας.

Περαιτέρω, η Ομάδα Εργασίας συνεχάρηκε το Τμήμα Φυλακών για τις ευκαιρίες εκπαίδευσης και επιμόρφωσης των μελών του προσωπικού των Φυλακών γενικότερα, και ειδικότερα όσον αφορά την εφαρμογή των Πρωτοκόλλων Κωνσταντινούπολης και Μινεσότας.

Οι θετικές αναφορές της Ομάδας των Ηνωμένων Εθνών αποτελούν ακόμα μία αναγνώριση και επιβράβευση του έργου που επιτελείται στο Τμήμα Φυλακών και των αλλαγών από τις οποίες αυτό διήλθε, τα τελευταία 8 χρόνια.

Επίσης αναγνώριση του έργου του Τμήματος Φυλακών, αποτελούν τα θετικά σχόλια που συμπεριλαμβάνονται στην πρόσφατη Έκθεση των Ηνωμένων Πολιτειών για τα ανθρώπινα δικαιώματα”.

Share this post