Άμεσος τερματισμός του χάσματος αμοιβών μεταξύ ανδρών και γυναικών για ίσης αξίας εργασία στην Κύπρο,που ανέρχεται στο 10.4%

Άμεσος τερματισμός του χάσματος αμοιβών μεταξύ ανδρών και γυναικών για ίσης αξίας εργασία στην Κύπρο,που ανέρχεται στο 10.4%

Μήνυμα της Επιτρόπου Ισότητας των Φύλων, κας Ιωσηφίνας Αντωνίου για την Διεθνή Ημέρα για την Ισότητα των αμοιβών

Η Διεθνής Ημέρα για την Ισότητα των αμοιβών θεσπίστηκε για πρώτη φορά από τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ στις 18 Δεκεμβρίου 2019 και γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 18 Σεπτεμβρίου.

Αυτή η μέρα αντιπροσωπεύει τους μακροχρόνιους αγώνες και τις προσπάθειες που καταβάλλονται για την επίτευξη ισότητας αμοιβών για εργασία ίσης αξίας. Επιπλέον βασίζεται και στη δέσμευση του ΟΗΕ για προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων αλλά και στην εξάλειψη κάθε μορφής διακρίσεων συμπεριλαμβανομένου και των διακρίσεων σε βάρος των γυναικών.

Η Επίτροπος Ισότητας των Φύλων, κα Ιωσηφίνα Αντωνίου, στο μήνυμά της επ’ ευκαιρία της σημερινής διεθνής ημέρας για την ισότητα των αμοιβών τονίζει, ότι “το χάσμα αμοιβών μεταξύ ανδρών και γυναικών για ίσης αξίας εργασία στην Κύπρο ανέρχεται στο 10.4% και θα πρέπει να τερματιστεί άμεσα”.

Η κα Αντωνίου αναφέρει ότι το χάσμα αμοιβών μεταξύ ανδρών και γυναικών αποτελεί μια σημαντική διάσταση της ανισότητας μεταξύ των φύλων, με πολλαπλές επιπτώσεις τόσο σε κοινωνικό όσο και σε οικονομικό επίπεδο, αναπόφευκτα επηρεάζοντας μακροπρόθεσμα και τις συντάξεις των γυναικών.

Παράλληλα, η Επίτροπος Ισότητας τονίζει ότι η ανισομισθία δεν επιτρέπει και την πλήρη αξιοποίηση του γυναικείου εργατικού δυναμικού και ως εκ τούτου συνιστά εμπόδιο στην γενικότερη οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη κάθε χώρας.

Οι νόμοι για την ισότητα αμοιβών για εργασία ίσης αξίας απέτυχαν να διορθώσουν αυτή την ανισότητα και γι’ αυτό όλοι συλλογικά θα πρέπει να εργαστούμε για να βρούμε λύσεις. Για να επιτευχθεί η ισότητα στις αμοιβές θα πρέπει να υπάρξει μια σφαιρική αντιμετώπιση του προβλήματος, να υιοθετηθούν μέτρα και πολιτικές τα οποία θα αντιμετωπίζουν το πρόβλημα στη ρίζα του, όπως η ισότητα των φύλων στην αγορά εργασίας, η ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής, περισσότερες δομές φροντίδας έτσι ώστε να αυξηθεί η συμμετοχή των γυναικών ακόμη περισσότερο στην αγορά εργασίας.

Η ίση αμοιβή είναι απαραίτητη όχι μόνο για να εξαλείψουμε ακόμα μία διάκριση κατά των γυναικών αλλά για να οικοδομήσουμε και μια κοινωνία όπου όλοι, άνδρες και γυναίκες θα απολαμβάνουν δικαιοσύνη και να ζουν αξιοπρεπώς.

Share this post