Υψηλό το ποσοστό εμφάνισης του βρετανικού στελέχους στην Κύπρο

Υψηλό το ποσοστό εμφάνισης του βρετανικού στελέχους στην Κύπρο

Μείωση των σοβαρών περιστατικών με τήρηση των μέτρων. – Παρουσίαση εφαρμογής ιχνηλάτησης επαφών CovTracer-EN

Σε ποσοστό 25,7% ανιχνεύεται το βρετανικό στέλεχος του ιού SARS-CoV-2 στην κοινότητα της Κύπρου. Σύμφωνα με τις εξειδικευμένες εξετάσεις που έγιναν σε θετικά δείγματα που στάλθηκαν στο Ευρωπαϊκό Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Νόσων (ECDC), προκύπτει ότι η νέα πιο μεταδοτική μετάλλαξη του ιού υπάρχει στην κοινότητα, προκαλώντας σε μεγάλο βαθμό διασπορά της νόσου και αύξηση των κρουσμάτων και των νοσηλειών.

Συγκεκριμένα το Υπουργείο Υγείας ανακοίνωσε ότι  το ECDC ενημέρωσε ότι ανιχνεύθηκε το βρετανικό στέλεχος στα 56 περιπτώσεις από επιπλέον 208 θετικά δείγματα στα οποία διεκπεραιώθηκε επιτυχώς η αλληλούχιση (sequencing). Συνολικά, μέχρι στιγμής έχει ολοκληρωθεί η αλληλούχιση από το ECDC για 338 δείγματα και έχει εντοπιστεί το βρετανικό στέλεχος σε συνολικά 87 περιπτώσεις, ποσοστό δηλαδή 25,7%. Πρόκειται για θετικά δείγματα της περιόδου Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου.

Όπως αναφέρεται και σε έκθεση του ECDC, το βρετανικό στέλεχος είναι πάνω από 50% πιο μεταδοτικό, επηρεάζει άτομα νεαρότερης ηλικίας και οδηγεί σε αύξηση των εισαγωγών στα νοσηλευτήρια.

Όπως δείχνουν τα δεδομένα, τα πιο πάνω χαρακτηριστικά της βρετανικής μετάλλαξης παρατηρούνται και στην Κύπρο, αφού οι εισαγωγές στα νοσηλευτήρια των τελευταίων 10 ημερών αφορούν κυρίως υγιή άτομα νεαρότερης ηλικίας, τα οποία εκδηλώνουν αναπνευστικά προβλήματα. Χαρακτηριστικά το 70% των νοσηλευόμενων είναι από την Επαρχία Λεμεσού, όπου παρατηρείται μεγαλύτερη επιδημιολογική επιβάρυνση.

Το μοναδικό όπλο για την προστασία της υγείας μας είναι η τήρηση των βασικών μέτρων αποστασιοποίησης, ατομικής υγιεινής και μείωσης των κοινωνικών επαφών. Μαζί με την αύξηση της εμβολιαστικής κάλυψης του πληθυσμού, η ορθή χρήση μάσκας και η προσεκτική κοινωνικοποίηση μπορεί να σώσει τη ζωή μας και να οδηγήσει σε ασφαλή βαθμιαία επιστροφή στην κανονικότητα και να συμβάλει στην ταχύτερη επανεκκίνηση το επόμενο διάστημα.  

Εφαρμογή ιχνηλάτησης επαφών CovTracer – Exposure Notification (CovTracer – EN).

Το Υπουργείο Υγείας και το Υφυπουργείο Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής παραχώρησαν συνέντευξη Τύπου για παρουσίαση της εθνικής εφαρμογής ιχνηλάτησης επαφών CovTracer – Exposure Notification (CovTracer – EN). (ΦΩΤΟ: Χρ. Αβρααμίδης)

Η εφαρμογή, η οποία αναμένεται να αποτελέσει πολύτιμο συμπληρωματικό και ενισχυτικό εργαλείο στη διαδικασία ιχνηλάτησης, εντάσσεται στο πλαίσιο της προσπάθειας της Πολιτείας για ανάπτυξη ψηφιακών και καινοτόμων λύσεων για αντιμετώπιση και αναχαίτιση της πανδημίας. Έχει αναπτυχθεί από τα Κέντρα Αριστείας CYENS (πρώην RISE) και Κοίος, υπό την εποπτεία του Υφυπουργείου και σε συνεργασία με το Υπουργείο Υγείας (ΥΥ) και την Εθνική Αρχή Ηλεκτρονικής Υγείας. Καλούνται όλοι οι πολίτες να κατεβάσουν την εφαρμογή και να συμβάλουν ενεργά στην προσπάθεια που γίνεται σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο για μείωση της διασποράς του ιού και προστασία της κοινωνίας μας.

Το CovTracer-EN λειτουργεί με χρήση του πρωτοκόλλου Bluetooth, και καταγράφει τις επαφές των χρηστών, σύμφωνα με τον ορισμό της «στενής επαφής», όπως αυτός έχει καθοριστεί στο πρωτόκολλο του Υπουργείου Υγείας. Τα επιβεβαιωμένα κρούσματα του Covid-19 που χρησιμοποιούν την εφαρμογή έχουν την επιλογή να συμπληρώσουν στην εφαρμογή τον κωδικό διάγνωσης που θα τους προμηθεύσει η Επιδημιολογική Μονάδα του Υπουργείου Υγείας και να ενημερώσουν  ανώνυμα τις πιθανές επαφές τους, ώστε να ακολουθηθούν τα ενδεδειγμένα βήματα, σύμφωνα με τις σχετικές οδηγίες του Υπουργείου Υγείας. Σημειώνεται ότι η εφαρμογή λειτουργεί σε καθαρά εθελοντική βάση, με πλήρη σεβασμό στην ιδιωτικότητα του χρήστη.

Η ανάπτυξη της εφαρμογής CovTracer-EN εντάσσεται στο πλαίσιο Ευρωπαϊκής Πρωτοβουλίας, η οποία στοχεύει στην ανάπτυξη και τη διασυνοριακή λειτουργικότητα εφαρμογών ιχνηλάτησης που έχουν αναπτυχθεί σε εθνικό επίπεδο στα κράτη μέλη της ΕΕ. Για τον σκοπό αυτό, έχει ήδη αναπτυχθεί η ευρωπαϊκή πύλη (European Federation Gateway Service), μέσω της οποίας παρέχεται η δυνατότητα σύνδεσης των εθνικών βάσεων δεδομένων και ελέγχου της αλυσίδας μετάδοσης του ιού σε πανευρωπαϊκό επίπεδο.

Σύμφωνα με τον Υπουργό Υγείας κ. Κωνσταντίνο Ιωάννου, «επιχειρώντας πλέον σταδιακή επανεκκίνηση, η ανάγκη να συνεχιστεί με τον ίδιο εντατικό ρυθμό η ιχνηλάτηση καθίσταται επιτακτική». Η εν λόγω εφαρμογή, σημείωσε ο κ. Υπουργός, «έρχεται να ενταχθεί στον εθνικό σχεδιασμό για την καταπολέμηση της πανδημίας. Ήδη γίνονται οι σχετικές ρυθμίσεις για την ομαλή ενσωμάτωσή της στο ευρύτερο πλαίσιο του ελέγχου της εξάπλωσης του ιού».

Ο Υφυπουργός Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής κ. Κυριάκος Κόκκινος ευχαρίστησε όλους τους εμπλεκομένους για την εποικοδομητική συνεργασία και αναφέρθηκε στη σημασία της συλλογικότητας και της μαζικής υιοθέτησης της εφαρμογής για μεγιστοποίηση του οφέλους που μπορεί να προκύψει από τη χρήση της. Σημείωσε πως έρευνες έχουν δείξει ότι ακόμη και 15% χρήσης από τον πληθυσμό, είναι ικανό να μειώσει τις μολύνσεις κατά 15% και τους θανάτους κατά 11%.

Η εφαρμογή είναι διαθέσιμη τόσο στο Google Play Store όσο και στο Apple App Store ως ακολούθως:

Το έργο αυτό έχει λάβει χρηματοδότηση από το πρόγραμμα Emergency Support Instrument της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο της συμφωνίας επιχορήγησης αρ. CYPRUS-LC-01591248.

Περισσότερες πληροφορίες για την εφαρμογή και τον τρόπο λειτουργίας της, υπάρχουν στην ιστοσελίδα: www.covtracer.dmrid.gov.cy

 

 

Share this post