Βοηθήστε να γίνουν τα εμβόλια καλύτερα για όλους μέσω της αναφοράς πιθανών παρενεργειών

Βοηθήστε να γίνουν τα εμβόλια καλύτερα για όλους μέσω της αναφοράς πιθανών παρενεργειών

Οι Φαρμακευτικές Υπηρεσίες του Υπουργείου Υγείας συμμετέχουν στην 6η ετήσια ενημερωτική εκστρατεία στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης #MedSafetyWeek, με στόχο την ενίσχυση της ευαισθητοποίησης σχετικά με τη σημαντικότητα της αναφοράς ύποπτων παρενεργειών έπειτα από εμβολιασμό. Ανακοίνωση του Υπουργείου Υγείας αναφέρει σχετικά:

“Η εκστρατεία #MedSafetyWeek, η οποία πραγματοποιείται από την 1η έως τις 7 Νοεμβρίου 2021, επικεντρώνεται στα εμβόλια. Οι αρμόδιες φαρμακορρυθμιστικές Αρχές 64 χωρών που συμμετέχουν σε αυτή, ενθαρρύνουν τους επαγγελματίες υγείας, το προσωπικό των εθνικών προγραμμάτων εμβολιασμού, καθώς και τους ασθενείς, τους φροντιστές και τις οικογένειές τους, να αναφέρουν προβλήματα που αντιμετώπισαν από τη χρήση των εμβολίων, συμπεριλαμβανομένων των εμβολίων κατά της νόσου COVID-19.

Τα εμβόλια είναι ο καλύτερος τρόπος για την προστασία από λοιμώδη νοσήματα και έχουν σώσει ήδη εκατομμύρια ζωές. Όπως για όλα τα φάρμακα, παρενέργειες δυνατό να εμφανιστούν και με τα εμβόλια. Η αναφορά πιθανών παρενεργειών, μέσω του εθνικού  συστήματος αναφοράς της Κίτρινης Κάρτας, συμβάλλει στον εντοπισμό νέων ανεπιθύμητων ενεργειών και στη συμπλήρωση της γνώσης σχετικά με τις δράσεις τους.

Κάθε αναφορά μετράει, συνεπώς όλοι παροτρύνονται όπως αναφέρουν έγκαιρα τυχόν πιθανολογούμενες ανεπιθύμητες ενέργειες μη αναμένοντας να το πράξει κάποιος άλλος για αυτούς. Οι επαγγελματίες υγείας που χορηγούν εμβόλια ενθαρρύνονται ιδιαίτερα όπως συζητούν τις παρενέργειες με τους ασθενείς και όπως είναι σε επαγρύπνηση για νέες ή σπάνιες ύποπτες παρενέργειες των εμβολίων.

Oι Φαρμακευτικές Υπηρεσίες σημειώνουν τα ακόλουθα:

Αυτή η καμπάνια πραγματοποιείται σε μια κρίσιμη περίοδο κατά την οποία εκατομμύρια άνθρωποι εμβολιάζονται κατά της COVID-19, αφορά ωστόσο σε όλα τα εμβόλια.

Η αναφορά πιθανών παρενεργειών μέσω του συστήματος της Κίτρινης Κάρτας είναι ουσιώδης σημασίας και συμβάλλει στην παρακολούθηση, από τις Φαρμακευτικές Υπηρεσίες του Υπουργείου Υγείας, της ασφαλούς χρήσης  όλων των εμβολίων, με απώτερο στόχο την προστασία της Δημόσιας Υγείας μέσω αποτελεσματικών ρυθμιστικών μηχανισμών.

Μέσω της συνεργασίας και της ανταλλαγής πληροφοριών, μπορούμε να κάνουμε τα εμβόλια καλύτερα για όλους.

Σημειώσεις:

1. Οι αρμόδιες εθνικές φαρμακορρυθμιστικές Αρχές 64 χωρών από όλο τον κόσμο, καθώς και ενδιαφερόμενα μέρη, συμμετέχουν στη διεθνή ενημερωτική εκστρατεία υπό την αιγίδα του Uppsala Monitoring Centre (UMC) του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ). Η εκστρατεία υποστηρίζεται από τα μέλη των Heads of Medicines Agencies (HMA) και του International Coalition of Medicines Regulatory Authorities (ICMRA).

Η ομάδα της εκστρατείας #MedSafetyWeek 2021 αποτελείται από εκπροσώπους των ακόλουθων οργανισμών σε συνεργασία: Medicines and Healthcare products Regulatory Agency (ΗΒ) ως συν-επικεφαλής, Egypt Chapter of the International Society of Pharmacovigilance (ISoP Αίγυπτος), Health Products Regulatory Authority (Ιρλανδία) και Food and Drugs Authority (Γκάνα).

2. Οι Φαρμακευτικές Υπηρεσίες του Υπουργείου Υγείας είναι αρμόδιες και συμμετέχουν στην προστασία και στη βελτίωση της υγείας εκατομμυρίων ανθρώπων καθημερινά μέσω της αποτελεσματικής ρύθμισης όλων των εμβολίων και φαρμάκων στην Κυπριακή Δημοκρατία και της διασφάλισης της αποτελεσματικότητας και της ασφάλειάς τους. Η εργασία αυτή βασίζεται στην εμπεριστατωμένη επιστημονική αξιολόγηση των διαθέσιμων δεδομένων αποτελεσματικότητας και ασφάλειας, ώστε σε κάθε περίπτωση να διασφαλίζεται ότι τα οφέλη υπερτερούν των κινδύνων.

3. Υπενθυμίζεται ότι οι ανεπιθύμητες ενέργειες μπορούν να αναφέρονται σύμφωνα με το εθνικό σύστημα αναφοράς στις Φαρμακευτικές Υπηρεσίες, Τομέα Φαρμακοεπαγρύπνησης, με την υποβολή της Κίτρινης Κάρτας με τους ακόλουθους τρόπους:

  • Ηλεκτρονική υποβολή μέσω της ιστοσελίδας των Φαρμακευτικών Υπηρεσιών www.moh.gov.cy/phs και απευθείας στο www.kitrinikarta.gov.cy
  • Αποστολή έντυπης μορφής μέσω τηλεομοιότυπου (22-608669) ή μέσω ταχυδρομείου στον Τομέα Φαρμακοεπαγρύπνησης, Φαρμακευτικές Υπηρεσίες (Πολυφήμου 15, 2033 Στρόβολος).

4. Οι ασθενείς παροτρύνονται όπως επικοινωνούν με κάποιον επαγγελματία υγείας εφόσον έχουν κάποια ανησυχία για την υγείας τους”.

Share this post