Βιντεοδιάσκεψη των μελών του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, 25 Μαρτίου 2021

Βιντεοδιάσκεψη των μελών του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, 25 Μαρτίου 2021

Οι ηγέτες της ΕΕ συνεδρίασαν μέσω βιντεοδιάσκεψης για να εξετάσουν την επιδημιολογική κατάσταση λόγω COVID-19. Συζήτησαν επίσης το θέμα των διατλαντικών σχέσεων με τον Πρόεδρο των ΗΠΑ, κ. Joe Biden. Στην ημερήσια διάταξη περιλαμβάνονταν επίσης η κατάσταση στην Ανατολική Μεσόγειο, οι σχέσεις με τη Ρωσία, η ενιαία αγορά, το ψηφιακό θεματολόγιο και ο διεθνής ρόλος του ευρώ.

COVID-19

Οι ηγέτες της ΕΕ δεσμεύτηκαν να επιταχύνουν την παραγωγή, την παράδοση και τη διάθεση εμβολίων. Υπογράμμισαν τη σημασία που έχουν η διαφάνεια και η χρήση των αδειών εξαγωγής. Αναγνώρισαν τη σημασία των παγκόσμιων αλυσίδων αξίας και επιβεβαίωσαν εκ νέου ότι οι εταιρείες πρέπει να τηρούν τις συμβατικές προθεσμίες παράδοσης. Επίσης, επιβεβαίωσαν την αναλογική κλείδα βάσει του πληθυσμού για την κατανομή των εμβολίων.

«Καλούμε την Επιτροπή των Μόνιμων Αντιπροσώπων να εξετάσει σε πνεύμα αλληλεγγύης το ζήτημα της ταχύτητας των παραδόσεων εμβολίων κατά την κατανομή των 10 εκατομμυρίων δόσεων της BioNTech-Pfizer με επίσπευση της διαδικασίας το δεύτερο τρίμηνο του 2021.»

Δεδομένου ότι η επιδημιολογική κατάσταση παραμένει σοβαρή και υπό το πρίσμα των δυσκολιών που δημιουργούν οι νέες παραλλαγές του ιού, οι ηγέτες της ΕΕ συμφώνησαν ότι οι περιορισμοί, μεταξύ άλλων όσον αφορά τα μη αναγκαία ταξίδια, θα πρέπει να διατηρηθούν προς το παρόν. Τόνισαν επίσης ότι θα πρέπει να συνεχίσει η απρόσκοπτη ροή αγαθών και υπηρεσιών εντός της ενιαίας αγοράς, μεταξύ άλλων με τη χρήση πράσινων λωρίδων.

Μελλοντικά, οι ηγέτες της ΕΕ συμφώνησαν ότι θα πρέπει, ωστόσο, να αρχίσουν οι προετοιμασίες για μια κοινή προσέγγιση όσον αφορά τη σταδιακή άρση των περιορισμών, ώστε να εξασφαλιστεί ο συντονισμός των προσπαθειών όταν η επιδημιολογική κατάσταση επιτρέψει τη χαλάρωση των ισχυόντων μέτρων. Ζήτησαν να προωθηθούν επειγόντως οι νομοθετικές και τεχνικές εργασίες για διαλειτουργικά ψηφιακά πιστοποιητικά COVID-19, με βάση την πρόταση της Επιτροπής.

Οι ηγέτες της ΕΕ συζήτησαν επίσης τη συμβολή της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην αντίδραση κατά της πανδημίας σε παγκόσμια κλίμακα. Συμφώνησαν ότι οι εργασίες για τη δημιουργία μηχανισμού διαμοιρασμού εμβολίων πρέπει να προχωρήσουν γρήγορα, ώστε να συμπληρωθεί και να υποστηριχθεί ο εξέχων ρόλος του COVAX στη διασφάλιση της καθολικής πρόσβασης σε εμβόλια και της διάθεσής τους.

Σχέσεις ΕΕ-ΗΠΑ

Οι ηγέτες συζήτησαν το θέμα των διατλαντικών σχέσεων με τον Πρόεδρο των ΗΠΑ, κ. Joe Biden, ο οποίος συμμετείχε στη βιντεοδιάσκεψη από την Ουάσινγκτον.

«Ας αξιοποιήσουμε τη φιλία μας για να σφυρηλατήσουμε έναν νέο διατλαντικό τρόπο σκέψης. Μια ισχυρή βάση για την ανανέωση της συνεργασίας μας.»

Charles Michel, Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου

Ανατολική Μεσόγειος

Οι ηγέτες της ΕΕ υπενθύμισαν το στρατηγικό συμφέρον για ένα σταθερό και ασφαλές περιβάλλον στην Ανατολική Μεσόγειο και για την ανάπτυξη συνεργατικής και αμοιβαίως επωφελούς σχέσης με την Τουρκία. Χαιρέτισαν την πρόσφατη αποκλιμάκωση στην Ανατολική Μεσόγειο που επήλθε με τη διακοπή των παράνομων δραστηριοτήτων γεώτρησης, την επανέναρξη των διμερών συνομιλιών μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας και τις προσεχείς συνομιλίες για το Κυπριακό υπό την αιγίδα των Ηνωμένων Εθνών.

Εάν η τρέχουσα αποκλιμάκωση διατηρηθεί και η Τουρκία τηρήσει εποικοδομητική στάση, και με την επιφύλαξη των προϋποθέσεων που αναφέρονται σε προηγούμενα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, η ΕΕ είναι έτοιμη να συζητήσει με την Τουρκία κατά τρόπο σταδιακό, αναλογικό και αναστρέψιμο για την ενίσχυση της συνεργασίας και να λάβει περαιτέρω αποφάσεις κατά τη σύνοδο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου τον Ιούνιο του 2021.

Οι ηγέτες κάλεσαν την Τουρκία να απέχει από νέες προκλήσεις ή ενέργειες που παραβιάζουν το διεθνές δίκαιο. Σε αντίθετη περίπτωση, η ΕΕ είναι έτοιμη να χρησιμοποιήσει τα μέσα και τις επιλογές που έχει στη διάθεσή της για να υπερασπιστεί τα συμφέροντά της και τα συμφέροντα των κρατών μελών της καθώς και για να διαφυλάξει την περιφερειακή σταθερότητα.

Ρωσία

Οι ηγέτες ενημερώθηκαν για τις τελευταίες εξελίξεις στις σχέσεις μεταξύ της ΕΕ και της Ρωσίας. Θα πραγματοποιήσουν στρατηγική συζήτηση στην επόμενη σύνοδο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου.

Ενιαία αγορά, βιομηχανική πολιτική, ψηφιακή διάσταση και οικονομία

Οι ηγέτες της ΕΕ υπογράμμισαν τη σημασία που έχει μια ισχυρή και πλήρως λειτουργική ενιαία αγορά και την ανάγκη να ενισχυθούν η ανταγωνιστικότητα και η ανθεκτικότητα της βιομηχανίας της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένων των ΜΜΕ, να επιταχυνθούν η πράσινη και η ψηφιακή μετάβαση και να αντιμετωπιστούν οι στρατηγικές εξαρτήσεις. Η επικαιροποίηση της ευρωπαϊκής βιομηχανικής στρατηγικής θα πρέπει να λάβει υπόψη τα διδάγματα από την κρίση COVID-19 και να στηρίξει την προσπάθεια ανάκαμψης.

Οι ηγέτες τόνισαν την ανάγκη να ενισχυθεί η ψηφιακή αυτονομία της ΕΕ κατά τρόπο αυτεξούσιο και ανοικτό και κάλεσαν το Συμβούλιο να εξετάσει σύντομα την ανακοίνωση της Επιτροπής για την ψηφιακή πυξίδα 2030 με σκοπό την προετοιμασία του προβλεπόμενου προγράμματος ψηφιακής πολιτικής. Κάλεσαν την Επιτροπή να προσδιορίσει περαιτέρω συστήματα κρίσιμων τεχνολογιών και περαιτέρω στρατηγικούς τομείς και να διευρύνει την εργαλειοθήκη της ΕΕ όσον αφορά τον ψηφιακό μετασχηματισμό, προκειμένου να εξελίξει την προσέγγιση πολιτικής της ΕΕ.

Οι ηγέτες της ΕΕ επανέλαβαν τη δέσμευσή τους για επίτευξη συναινετικής παγκόσμιας λύσης για τη φορολόγηση της ψηφιακής οικονομίας σε διεθνές επίπεδο στο πλαίσιο του ΟΟΣΑ έως τα μέσα του 2021. Επιβεβαίωσαν, ωστόσο, ότι η ΕΕ θα είναι έτοιμη να προχωρήσει στο επόμενο βήμα εάν δεν υπάρξει προοπτική για παγκόσμια λύση. Σε αυτό το πλαίσιο, οι ηγέτες αναφέρθηκαν επίσης στην επικείμενη πρόταση της Επιτροπής για μια ψηφιακή εισφορά, με σκοπό αυτή να εισαχθεί έως την 1η Ιανουαρίου 2023 το αργότερο.

Όσον αφορά την κοινωνική σύνοδο κορυφής του Πόρτο στις 7 Μαΐου, οι ηγέτες τόνισαν ότι κανείς δεν πρέπει να μείνει στο περιθώριο κατά την ψηφιακή μετάβασ

Διεθνής ρόλος του ευρώ

Οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων συζήτησαν τον διεθνή ρόλο του ευρώ με την Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ), κα Christine Lagarde, και τον Πρόεδρο του Eurogroup, κ. Paschal Donohoe.

Οι ηγέτες της ΕΕ εξέδωσαν δήλωση όπου εξέφρασαν τη στήριξή τους για την ενδυνάμωση της θέσης του ευρώ σε παγκόσμιο επίπεδο προκειμένου να ενισχυθεί η στρατηγική αυτονομία της ΕΕ με παράλληλη διατήρηση μιας ανοικτής οικονομίας, συμβολή στη σταθερότητα του παγκόσμιου χρηματοπιστωτικού συστήματος και στήριξη των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων και νοικοκυριών

https://www.consilium.europa.eu/el/press/press-releases/2021/03/25/remarks-by-president-charles-michel-following-the-video-conference-of-the-members-of-the-european-council-25-march-2021/

ΠΗΓΗ:.consilium.europa.eu

Share this post