Βίντεο του ΥΠ της Τουρκίας για τον Α.Π , Π. Νεοχωρίτη

Βίντεο του ΥΠ της Τουρκίας για τον Α.Π , Π. Νεοχωρίτη

 

Το Υπουργείο Πολιτισμού της Τουρκίας επιμελήθηκε βίντεο  με τον Άρχοντα Πρωτοψάλτη του Οικουμενικού Πατριαρχείου , Παναγιώτη Νεοχωρίτη. Το βίντεο έγινε στο πλαίσιο της προβολής των μουσικών των μειονοτήτων της  Πόλης και συγκεκριμένα την εκκλησιαστική μουσική.
Την επιμέλεια της παραγωγής είχε ο μουσικός  Deniz Sahin .   Ο πρωτοψάλτης ψάλλει τεριρέμ.

Με τα τεριρέμ οι μελοποιοί αναπτύσσουν τη μουσική τους δεινότητα, αποδεσμευμένοι από τις ανάγκες του ποιητικού κειμένου.
Πρόκειται  για καλλιτεχνικά δημιουργήματα και συνθέσεις επηρεασμένες, από οργανικές μελωδίες, ακόμα και τον ήχο διαφόρων μουσικών οργάνων.

Ο Παναγιώτης Νεοχωρίτης γεννήθηκε (1971) στην Καβάλα. Γιός του τότε  ιερέα (και μουσικού) Χαραλάμπη , ο οποίος υπήρξε και ο πρώτος του δάσκαλος στη μουσική. Μαθητής, στη συνέχεια, του Ματθαίου Τσαμκιράνη και αργότερα, στη Θεσσαλονίκη, του Ελευθερίου Γεωργιάδη (πρώην Άρχοντα λαμπαδαρίου της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας και πρωτοψάλτη, στη συνέχεια, Αγ. Θεράποντος Θεσσαλονίκης). Ψάλτης σε πολλούς ναούς στη Βόρεια Ελλάδα: στον Άγ. Νικόλαο Καβάλας (1987-1991), στον μητροπολιτικό ναό Αγ. Σκέπης στην Έδεσσα (1996-2000), και  πρωτοψάλτης στον επίσης μητροπολιτικό ναό Αγ. Γεωργίου Νεαπόλεως Θεσσαλονίκης. Ιδρυτής (1996) και επικεφαλής μέχρι  του μουσικού συλλόγου Θεσσαλονίκης “Ρωμανός ο Μελωδός” με μεγάλη και ενδιαφέρουσα διδακτική δράση. Γνώστης επίσης και μελετητής της “εξωτερικής” αστικής παραδοσιακής μουσικής (Κωνσταντινούπολης και Θεσσαλονίκης). Πρώτη του δισκογραφική παρουσία στη Σειρά “Σύμμεικτα Εκκλησιαστικής Μουσικής” (CD 9ο & 10ο), όπου ψάλλει, κατά τρόπον εξαιρετικά ιδιόσημο, πολλά κυρίως ιστορικά μέλη. Πρόκειται για έναν από τους πιο ενδιαφέροντες ψάλτες της νεότερης γενιάς με μεστό και στιβαρό ηχόχρωμα, πλούσιο φωνητικό τάλαντο, και ιδιαίτερη γνώση της ιστορικής μεγάλης αυτής μουσικής τέχνης. Άκρως ενδιαφέρων κυρίως ο σύγχρονος “αυτοδίδακτος” τρόπος ερμηνείας του των παλαιών εκκλησιαστικών και ιστορικών μελών.

Ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος χειροθέτησε τον Παναγιώτη Νεοχωρίτη σε Άρχοντα Πρωτοψάλτη της Μ.τ.Χ.Ε. στο τέλος του Πανηγυρικού Εσπερινού της θρονικής εορτής του Αγίου Αποστόλου Ανδρέα, στις 29.11.2016. Προσφωνώντας τον ο Οικουμενικός Πατριάρχης είχε αναφέρει:

«Οἱ μορφές περνοῦν, οἱ φωνές σβύνουν, μένει μόνο ἡ ἀνάμνηση τῆς ἀνθρωπίνης διαβάσεως», ἔλεγεν ὁ Θρασύβουλος Στανίτσας κατά τό ἰωβηλαῖον πρός τιμήν τοῦ Κωνσταντίνου Πρίγγου, ἔτι ζῶντος.
Ἔτσι καί ἡ φωνή τοῦ τελευταίου Πρωτοψάλτου μας Λεωνίδου Ἀστέρη ἔσβυσε δυστυχῶς, ἔτι ζῶντος. Ἡ καλλικέλαδος ἀηδών τοῦ πρώτου ἀναλογίου τῆς Ὀρθοδοξίας ἐσιώπησε. Καί καλεῖ τώρα ἡ Μήτηρ Ἐκκλησία ὑμᾶς, Μουσικολογιώτατε, νά καταλάβετε αὐτό τό ἀναλόγιον, νά τό τιμήσετε, νά τό ἀναδείξετε, νά γράψετε καί σεῖς τήν ἱστορίαν σας μαζί μέ ὅλα τά ἄλλα μέλη τῶν Πατριαρχικῶν ἀναλογίων, παλαιά καί νέα, ὡς μία οἰκογένεια, νά διατηρήσετε τό περιλάλητον Πατριαρχικόν ὕφος καί νά τό μεταδώσετε εἰς τούς νεωτέρους, ὥστε ἡ πολύτιμος μουσική παράδοσις τῆς Μεγάλης Ἐκκλησίας νά συνεχίζεται καί νά διαιωνίζεται ἀναλλοίωτος ἀπό γενεᾶς εἰς γενεάν.
Μᾶς ἤλθετε ἀπό τήν πόλιν τοῦ Ἁγίου Δημητρίου, ἀλλά ἡ φήμη σας ὡς ἱκανοῦ ἱεροψάλτου καί διδασκάλου προέτρεξεν ὑμῶν. Καί ἡ Μήτηρ Ἐκκλησία σᾶς ἐνηγκαλίσθη καί σᾶς υἱοθέτησε μέ χρηστάς προσδοκίας, ἐκτιμῶσα πλήν ἄλλων καί τήν σεμνότητα καί τήν ταπεινοφροσύνην σας.
Ἐδῶ δέν θά εὕρητε πλήθη ἐκκλησιαζομένων ὡς εἰς τήν Ἑλλάδα. Ἡ συρρίκνωσις τοῦ ἐνταῦθα ποιμνίου μας καί ἡ ἐλάττωσις τῶν ἔξωθεν προσκυνητῶν κατά τά τελευταῖα ἔτη ἠλάττωσαν καί τό ἐκκλησίασμα εἰς τούς ναούς τῆς Πόλεως καί εἰς αὐτόν τοῦτον τόν Πάνσεπτον Πατριαρχικόν Ναόν. Καί ἐδῶ ἀκριβῶς εἶναι εὔκαιρον καί ἐπίκαιρον νά σᾶς ὑπενθυμίσωμεν ὅσα ἔλεγε μαθητής τοῦ Πρίγγου (Σ. Παπαμανωλάκης) διά τάς συμβουλάς πού ἔδιδεν ὁ μεγάλος ἐκεῖνος «δάσκαλος» καί ἡμέτερος Καθηγητής ἐν Χάλκῃ: «Ποτέ δέν θά λάβῃς – ἔλεγεν – ὡς μέτρον τό πλῆθος τῶν ἐκκλησιαζομένων. Θά ψάλλῃς πάντοτε μέ τήν φαντασία ὅτι ὁ ναός εἶναι πλήρης πιστῶν, θά ψάλλῃς σωστά καί σύμφωνα μέ τήν τυπικήν διάταξιν τῆς ἡμέρας, χωρίς νά παραλείπῃς οὔτε ἕνα τροπάριο ἀπό τόν Κανόνα τοῦ Μηναίου. Νά μή φοβᾶσαι ποτέ τό στασίδι, ἀλλά τό στασίδι νά σέ φοβᾶται. Κάθε μάθημα πρέπει νά ψάλλεται στόν πρέποντα χρόνο».
Νά βοηθήσετε καί τόν Σύνδεσμόν μας τῶν Μουσικοφίλων, ὁ ὁποῖος πλησιάζει πρός τήν συμπλήρωσιν 70ετίας ζωῆς καί προσφορᾶς, καί νά ἐνισχύσετε τήν χορῳδίαν του. Ἀναμένομεν πολλά ἀπό ὑμᾶς.
Σᾶς συγχαίρομεν πατρικῶς διά τήν πρόκρισιν τῆς Μητρός Ἐκκλησίας καί τήν σημερινήν χειροθεσίαν σας, εὐλογοῦμεν ὑμᾶς καί τούς συνεργάτας καί μαθητάς σας καί τήν προσφιλῆ οἰκογένειάν σας καί ἀναφωνοῦμεν ¨Ἄξιος”!”

Share this post