Βγενόπουλος και 4 άλλοι της Λαϊκής καλούνται να πληρώσουν €2,1 εκατομμύρια

Βγενόπουλος και 4 άλλοι της Λαϊκής καλούνται να πληρώσουν €2,1 εκατομμύρια

Απορρίφθηκαν οι εφέσεις των πρώην στελεχών της Λαϊκής Τράπεζας στις υποθέσεις τους μεταξύ της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου, με αποτέλεσμα τα πρώην διοικητικά στελέχη, ανάμεσά τους και ο Ανδρέας Βγενόπουλος, να καλούνται να πληρώσουν συνολικά στα 2,1 εκατομμύρια ευρώ.

Σύμφωνα με τις αποφάσεις του Διοικητικού Δικαστηρίου, τις οποίες δημοσιεύει η ιστοσελίδα economytoday,  ο διαχειριστής του αποβιώσαντος Ανδρέα Βγενόπουλου καλείται να πληρώσει 705 χιλιάδες ευρώ, σχετικά με τις επενδύσεις της Λαϊκής Τράπεζας σε ομόλογα του Ελληνικού Δημοσίου το 2010.

 

Με την  απόφαση του Δικαστηρίου επιβάλλεται πρόστιμο στον Ανδρέα Βγενόπουλο για τους πιο κάτω λόγους: 

  •  Παράβαση του περί των Προϋποθέσεων Διαφάνειας (Κινητές Αξίες προς Διαπραγμάτευση σε Ρυθμιζόμενη Αγορά) Νόμου αναφορικά με τη Δήλωση Διοικητικών Συμβούλων και Άλλων που περιλήφθηκε στην Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση της Εταιρείας για την περίοδο που έληξε 30.6.2010 και στην Ετήσια Οικονομική Έκθεση της Εταιρείας για το έτος που έληξε 31.12.2010.
  • Παράβαση του Περί Δημόσιας Προσφοράς και Ενημερωτικού Δελτίου Νόμου σε σχέση με τα Ενημερωτικά Δελτία της Εταιρείας ημερομηνίας 28.5.2010, 01.09.2010, 21.12.2010 και 19.5.2011, τα οποία υπέγραψε.

Πρόστιμα, επίσης, έχουν επιβληθεί, μετά την απόρριψη των εφέσεων σε ακόμα 4 πρώην διευθυντικά στελέχη της Τράπεζας.

Συγκεκριμένα τα πρόστιμα έχουν επιβληθεί στους Ευθύμιο Μπουλούτα (€705 χιλ.), Παναγιώτη Κουννή (€430 χιλ.), Ελεύθεριο Χιλιαδάκη (€170 χιλ.) και Μάρκο Φόρο (€90 χιλ.) σύμφωνα με τις αποφάσεις του Διοικητικού Δικαστηρίου.

 

Τα πρόστιμα των πιο πάνω αφορούν και πάλι τις επενδύσεις της πρώην Λαϊκής Τράπεζας σε Ομόλογα του Ελληνικού Δημοσίου με τις παραβάσεις να είναι οι πιο κάτω:

  • Παράβαση του περί των Προϋποθέσεων Διαφάνειας (Κινητές Αξίες προς Διαπραγμάτευση σε Ρυθμιζόμενη Αγορά) Νόμου αναφορικά με τη Δήλωση Διοικητικών Συμβούλων και Άλλων που περιλήφθηκε στην Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση της Εταιρείας για την περίοδο που έληξε 30.6.2010 και στην Ετήσια Οικονομική Έκθεση της Εταιρείας για το έτος που έληξε 31.12.2010.
  • Παράβαση του Περί Δημόσιας Προσφοράς και Ενημερωτικού Δελτίου Νόμου σε σχέση με τα Ενημερωτικά Δελτία της Εταιρείας ημερομηνίας 28.5.2010, 01.09.2010, 21.12.2010 και 19.5.2011, τα οποία υπέγραψαν (εκτός από τον κ. Φόρο).

Σημειώνεται ότι κατά την εξέταση των εφέσεων των 5 πρώην στελεχών της Λαϊκής δεν αποδείχθηκε ο ισχυρισμός περί μεροληψίας της Προέδρου ή/και της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου.

Ολόκληρη η απόφαση του Διοικητικού Δικαστηρίου για την υπόθεση του Ανδρέα Βγενόπουλου βρίσκεται εδώ(link is external) ενώ για τους υπόλοιπους τέσσερις εδώ(link is external).

Share this post