Βαρθολομαίος: Το Φανάρι δεν θα παύση να εκπέμπη φώς και να διακηρύττη την Αλήθειαν προς πάσαν κατεύθυνσιν

Βαρθολομαίος: Το Φανάρι δεν θα παύση να εκπέμπη φώς και να διακηρύττη την Αλήθειαν προς πάσαν κατεύθυνσιν

Τους λόγους του μακαριστού Πατριάρχη Αντιοχείας Ηλία , ο οποίος είχε τονίσει ότι : “Το Οικουμενικόν Πατριαρχείον μας βροντοφωνεί, ακριβώς επειδή έχει μικρόν αριθμόν, ότι η οικουμενικότης είναι δόγμα, είναι πίστις, είναι θεωτική ενέργεια του σαρκωθέντος Λόγου. Το Οικουμενικόν Πατριαρχείον είναι ο λύχνος που καίει και φωτίζει. Φωτίζει το φως της πίστεως και των παραδόσεων”, υπενθύμισε σήμερα ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος,  κατά την ομιλία Του στο τέλος της Θείας Λειτουργίας στον ιστορκικό ναό της Αγίας Τριάδος , που βρίσκεται πλησίον της πλατείας Ταξίμ.

Επίσης, έκανε αναφορά στην  Αγία και Μεγάλη Σύνοδο της Ορθοδόξου Εκκλησίας, οι εργασίες της οποίας ξεκίνησαν τη Δευτέρα του Αγίου Πνεύματος, πριν από πέντε χρόνια, το 2016, αναφέρθηκε ο Παναγιώτατος Οικουμενικός Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολομαίος. 

Ο κ. Βαρθολομαίος  χοροστάτησε σήμερα, Δευτέρα του Αγίου Πνεύματος, 21 Ιουνίου 2021, στον πανηγυρίζοντα Ιερό Ναό της Αγίας Τριάδος της Μεγαλωνύμου Κοινότητας Σταυροδρομίου.

 

Με αφορμή το κεντρικό σύνθημα της Μεγάλης Συνόδου, «εις ενότητα πάντας εκάλεσε», ο Παναγιώτατος επισήμανε ότι αυτή την ενότητα διετράνωσε η Σύνοδος του 2016, παρά την απουσία τεσσάρων Ορθοδόξων Αυτοκεφάλων Εκκλησιών.

“Ηξιώθημεν και εφέτος να έλθωμεν εις τον καλλιμάρμαρον τούτον Ναόν της Παναγίας Τριάδος, έργον και αυτό της ευσεβείας των πατέρων μας, διά να τιμήσωμεν το παράκλητον Πνεύμα και να ακούσωμεν «τι εστιν ευάρεστον τω Κυρίω». Και αυτό το οποίον, υπέρ παν άλλο, μας διδάσκει η σημερινή μεγάλη εορτή ως «ευάρεστον τω Κυρίω» είναι η ενότης. Έχομεν δε το πρότυπον της ιδανικής ενότητος εις τον Τριαδικόν μας Θεόν: τρία πρόσωπα – μία Θεότης. Δι αυτό ακριβώς και εορτάζοντες σήμερον το Πανάγιον Πνεύμα, το ομοούσιον και ομότιμον και ομόδοξον τω Πατρί και τω Υιώ, εορτάζομεν αυτήν ταύτην την Αγίαν Τριάδα.

Και λέγομεν ότι ενότης είναι το δίδαγμα της εορτής, διότι ο Ύψιστος Θεός, «ότε του πυρός τας γλώσσας διένειμεν, εις ενότητα πάντας εκάλεσε». Επαναλαμβάνοντες τους στίχους αυτούς του Κοντακίου της Πεντηκοστής είναι δύσκολον να μη ταξιδεύση η σκέψις και η καρδία μας εις την αγιοτόκον νήσον της Κρήτης, εις το Κολυμβάρι των Χανίων, εκεί όπου συνήλθεν, υπό την προεδρίαν της ημετέρας Μετριότητος, προ πενταετίας, ακριβώς αυτάς τας ημέρας, και συγκεκριμένως την 20ην Ιουνίου 2016, Δευτέραν του Αγίου Πνεύματος, όπως σήμερα, η Αγία και Μεγάλη Σύνοδος της Ορθοδόξου Εκκλησίας, με κεντρικόν σύνθημα την φράσιν «εις ενότητα πάντας εκάλεσε».

Στο τέλος της Θείας Λειτουργίας  τον Πατριάρχη καλωσόρισαν ο Μητροπολίτης Τρανουπόλεως, Γερμανός, και ο Πρόεδρος της Εφοροεπιτροπής της Κοινότητος Σταυροδρομίου, Γιώργος Παπαλίαρης.

Εκκλησιάστηκαν ο Θεοφιλ. Επίσκοπος Τράλλεων κ. Βενιαμίν, ο Εντιμ. κ. Σταύρος Χριστοδουλίδης, Πρόξενος της Ελλάδος στην Πόλη, και πλήθος πιστών από την Πόλη και προσκυνητές από το εξωτερικό.

*Για την ομιλία του Οικουμενικού Πατριάρχη το δελτίο Τύπου & Επικοινωνίας του Οικουμενικού Πατριαρχείου , μεταξύ άλλων, αναφέρει:

Βαρθολομαίος: Η Αγία και Μεγάλη Σύνοδο αποτελεί ήδη ιστορικόν γεγονός. by ARISTEIDIS VIKETOS on Scribd

ΦΩΤΟ: Νίκος Παπαχρήστου

Share this post