Βαρθολομαίος: «Ὁ Σωτήρ ἡμῶν δέν εἶναι ἕνας “ἀπό μηχανῆς” Θεός »

Βαρθολομαίος: «Ὁ Σωτήρ ἡμῶν δέν εἶναι ἕνας “ἀπό μηχανῆς” Θεός »

Η «λευκή μπλούζα» των ιατρών είναι «ένα άσπρο ράσο», εκφράζει την παραίτησιν από το «εμόν» χάριν του αδελφού

Στην μάστιγα της πανδημίας του κορονοϊού, η οποία δοκιμάζει όλη την ανθρωπότητα, αφιερώνει μεγάλο μέρος της “ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΗΣ ΑΠΟΔΕΙΞΙΣ” ΕΠΙ ΤΟΙΣ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΟΙΣ ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος.

“Εορτάζομεν τα Χριστούγεννα, προσευχόμενοι διά τους εν κινδύνοις και ασθενείαις αδελφούς ημών. Θαυμάζομεν την αυτοθυσίαν των ιατρών και των νοσηλευτών και πάντων των συμβαλλόντων εις την αντιμετώπισιν της πανδημίας. Χαίρομεν διαπιστούντες, ότι ο ασθενών προσεγγίζεται υπ᾿ αυτών ως ιερόν  πρόσωπον και δεν μετατρέπεται εις αριθμόν, περιστατικόν, αντικείμενον, απρόσωπον βιολογικήν μονάδα. Ως ελέχθη προσφυέστατα, η «λευκή μπλούζα» των ιατρών είναι «ένα άσπρο ράσο», εκφράζει την παραίτησιν από το «εμόν» χάριν του αδελφού, το «ζητείν τα του ετέρου» , την ολικήν αφιέρωσιν εις τον πάσχοντα.

Εις αυτό το «άσπρο ράσο» και εις το ράσον του κληρικού, σύμβολον αμφότερα θυσίας και διακονικού πνεύματος, η έμπνευσις και η κινητήριος δύναμις είναι η αγάπη, η οποία είναι πάντοτε δώρον της θείας χάριτος, ποτέ αποκλειστικώς ιδικόν μας κατόρθωμα” , επισημαίνει.

Σε άλλο σημείο ο Προκαθήμενος της Ορθοδοξίας υπογραμμίζει: “Ο Σωτήρ ημών δεν είναι ένας «από μηχανής Θεός», ο οποίος παρεμβαίνει και εξαφανίζει τα δεινά, ενώ ταυτοχρόνως καταλύει την ελευθερίαν μας, ωσάν αύτη να ήτο «καταδίκη», εκ της οποίας χρήζομεν απαλλαγής. Δι᾿ ημάς τους Χριστιανούς ισχύει το απαράμιλλον Πατερικόν: «Βουλομένων γαρ, ου τυραννουμένων το της σωτηρίας μυστήριον» . Η αλήθεια της εν Χριστώ ελευθερίας δοκιμάζεται διά του Σταυρού, ο οποίος είναι η οδός προς την Ανάστασιν”.

*Ακολουθεί αυτούσιο το κείμενο 

Πατριαρχική Απόδειξης by ARISTEIDIS VIKETOS

 

 

Share this post