Βαρθολομαίος προς Κύπρου Γεώργιο: Δίκαιη χαρά για την εκλογή Σας

Βαρθολομαίος προς Κύπρου Γεώργιο: Δίκαιη χαρά για την εκλογή Σας

Συγχαρητήρια από Πατριάρχη Αλεξανδρείας και Αρχιεπίσκοπο Αθηνών

«Αναλαμβάνετε τους Πρωθιεραρχικούς οίακας (πηδάλιο- τιμόνι) μιας εκ των πλέον ιστορικών κατά τόπους Εκκλησιών», επισημαίνει ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος, απαντώντας  στο Ειρηνικό Γράμμα του νεοεκλεγέντος Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Κύπρου,  Γεωργίου.

Ο Πατριάρχης στο Απαντητικό Γράμμα Του καλεί τον Αρχιεπίσκοπο Γεώργιο να είναι φορέας της Παραδόσεως της Εκκλησίας Κωνστανινουπόλεως «αποδεδειγμένως ουχί  λόγοις μόνον αλλά έργοις και πράξεσι, θεράπων του εκκλησιολογικώς ορθού φρονήματος της Ορθοδόξου Εκκλησίας». Επίσης, καλεί τον Αρχιεπίσκοπο Κύπρου να δώσουν από κοινού τον αγώνα για την προστασία της πίστης αυτή την περίοδο αλλά και κατά της αίρεσης του εθνοφυλετισμού.

“Και ο αγώνας μας, επίπονος και σοβαρός, καθώς όσοι έχουν εγκόσμια συμφέροντα από αυτή την αλλοίωση, προβάλλουν τις κινήσεις μας ως δήθεν ανορθόδοξες, προπαγανδίζοντας και εξαπατώντας τους ευαίσθητους για την πίστη τους Χριστιανούς, συκοφαντικώς και αδίκως”, επισημαίνει  ο Οικουμενικός Πατριάρχης.

Εξάλλου, στο απαντητικό του Γράμμα προς τον Αρχιεπίσκοπο Γεώργιο ο Παναγιώτατος χαρακτηρίζει τον μακαριστό Χρυσόστομο «πολύκλαυστο Γέροντα» του νέου Αρχιεπισκόπου και «ημέτερον φίλο».

Κατά την Θεία Λειτουργία της εορτής της του Χριστού Γεννήσεως, στον πάνσεπτο Πατριαρχικό Ναό του Αγίου Γεωργίου, στο Φανάρι, ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος  μνημόνευσε για πρώτη φορά  στα εκκλησιαστικά δίπτυχα  τον κ. Γεώργιο μεταξύ των Προκαθημένων των κατά τόπους Ορθοδόξων Αυτοκεφάλων  Εκκλησιών (ΟΑΕ).

Με το Ειρηνικό Γράμμα Του ο Αρχιεπίσκοπος Γεώργιος ανακοίνωσε την εκλογή Του. Επίσης, διαβεβαίωσε ότι θα προασπίσει το Αυτοκέφαλο της Εκκλησίας Κύπρου και τα δίκαια του Οικουμενικού Πατριαρχείου .

 

Ο Αλεξανδρείας Θεόδωρος

Η ΑΘΜ ο Πάπας και Πατριάρχης Αλεξανδρείας και πάσης Ἀφρικῆς κ.κ.Θεοδωρος Β’, πληροφορηθείς μετά χαράς την εκλογή του Μακαριωτάτου κ.Γεωργίου, τέως Μητροπολίτου Πάφου, εις Αρχιεπισκόπον Νέας Ιουστινιανής και πάσης Κύπρου, απέστειλε προς Αυτόν το ακόλουθο συγχαρητήριον Πατριαρχικό Γράμμα:

 

«Ἀριθμ.Πρωτ.227/2022

Μακαριώτατε Ἀρχιεπίσκοπε Νέας Ἰουστινιανῆς καί πάσης Κύπρου, ἐν Χριστῷ τῷ Θεῷ λίαν ἀγαπητέ καί περιπόθητε ἀδελφέ καί συλλειτουργέ τῆς ἡμῶν Μετριότητος, κύριε Γεώργιε, τήν Ὑμετέραν Μακαριότητα ἐν Κυρίῳ κατασπαζόμενοι, ὑπερήδιστα προσαγορεύομεν.

 

Ἡ εἴδησις τῆς ἐκλογῆς Ὑμῶν εἰς τόν περίπυστον Θρόνον τῆς Ἀποστολικῆς καί παλαιφάτου Ἐκκλησίας τῆς Κύπρου ἔφθασεν ὡς αὔρα Ἀερμών εἰς τήν χώραν τοῦ Νείλου καί εἰς τήν ἀκοήν ἡμῶν, ἥτις ἐχαροποίησεν ὑπερβαλλόντως ἡμᾶς προσωπικῶς, ὡς καί τήν Ἱεραρχίαν καί τόν κλῆρον τῆς καθ’ ἡμᾶς Πρεσβυγενοῦς Ἐκκλησίας τοῦ Ἁγίου Μάρκου, ἀναφωνήσαντες ἄξιος!

Ἡ οὑτωσί θεήλατος ἐκλογή Ὑμῶν σηματοδοτεῖ εὐοίωνα συναισθήματα, καθ’ ὅτι διεδέχθητε τόν οὐ μακρόν κοιμηθέντα λαμπρόν καί πεφιλημένον Ὑμέτερον Προκάτοχον καί Πνευματικόν Πατέρα, Ἀρχιεπισκόπον κυρόν Χρυσόστομον Β’, ἀλλ’ ἔτι μᾶλλον ἀνήλθατε ἐπί τοῦ λίαν ἱστορικοῦ Θρόνου τοῦ Ἀποστόλου Βαρνάβα, τοῦ ὁποίου ἐκ μέσης καρδίας εὐχόμεθα ὅπως αἱ εὐχαί καί εὐλογίαι Του στηρίζωσιν Ὑμᾶς εἰς τό ὑψηλόν καί βαρύτατον ἔργον τῆς πηδαλιουχίας τῆς κατά τήν ἁγιοτόκον νῆσον Κύπρον Ἐκκλησίας.

Ἐπί δέ τούτοις, εὐχόμενοι ὁλοθύμως ὅπως ἡ Πρωθιεραχία Ὑμῶν ᾗ μακρά, ἄλυπος καί πολύκαρπος, ἐν ὑγιείᾳ κατ’ ἄμφω πρός δόξαν Θεοῦ καί ἐγκαύχησιν τοῦ εὐλαβοῦς καί προσφιλοῦς Κυπριακοῦ λαοῦ, κατασπαζόμεθα καί αὖθις Ὑμᾶς ἐν φιλήματι ἁγίῳ καί διατελοῦμεν,

Τῆς Ὑμετέρας Μακαριότητος

ἀγαπητός ἐν Χριστῷ ἀδελφός

† Θ Ε Ο Δ Ω Ρ Ο Σ   Β΄

Πάπας καί Πατριάρχης Ἀλεξανδρείας καί πάσης Αφρικῆς

Ἐν τῇ Μεγάλῃ Πόλει τῆς Ἀλεξανδρείας

τῇ 24ῃ Δεκεμβρίου 2022»

 

Ο Αθηνών & πάσης Ελλάδος Ιερώνυμος

Συγχαρητήρια επιστολή στο νέο Αρχιεπίσκοπο Κύπρου και Νέας Ιουστινιάνης κ. Γεώργιο, απέστειλε ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ. Ιερώνυμος.

 Ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος στην επίστολή του, εύχεται στον νέο Προκαθήμενο της Κύπρου αρχιερατείαν μακράν, καρποβριθή καί ευλογημένην.

Επίσης, ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος συγχαίρει τον νέο Αρχιεπίσκοπο Γεώργιο για την εκλογή του, τονίζοντας τις αγαστές σχέσεις δυο Εκκλησιών.

Share this post