Βαρθολομαίος : Προφανέστατα, δεν υπάρχει αληθής πρόοδος άνευ σεβασμού των πνευματικών αξιών.

Βαρθολομαίος : Προφανέστατα, δεν υπάρχει αληθής πρόοδος άνευ σεβασμού των πνευματικών αξιών.

Το Κρατικό Πανεπιστήμιο  του Σοχούμι της Γεωργίας, τίμησε τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο με την απονομή του τίτλου του Επιτίμου Διδάκτορος. Η τελετή αναγόρευσης πραγματοποιήθηκε  στην Αίθουσα του Θρόνου, στον Πατριαρχικό Οίκο στο Φανάρι.

Στην ομιλία του ο Οικουμενικός Πατριάρχης, μεταξύ άλλων, υπογράμμισε: “Είναι κομβικής σημασίας η παιδεία, ομού με την επιστημονικήν γνώσιν, να μεταδίδη εις την νέαν γενεάν πνευματικάς αξίας, ανθρωπιστικά ιδεώδη, ήθος προσφοράς και αλληλεγγύης, δέσμευσιν διά την ειρήνην και την δικαιοσύνην, σεβασμόν προς την ιερότητα του ανθρωπίνου προσώπου και την ακεραιότητα της δημιουργίας. Ο άνθρωπος δεν είναι απλώς μία βιολογική μονάς. Η ζωή του δεν εξαντλείται εις τον αγώνα διά την επιβίωσιν, διά την κάλυψιν των υλικών αναγκών και διά την ικανοποίησιν των αισθήσεων. Εις όλας τας πτυχάς της ζωής, η διαχείρισις των πραγμάτων χρειάζεται την στήριξιν της πνευματικής, ηθικής και ανθρωπιστικής διαστάσεως και στοχοθεσίας”. 

*Αναλυτικά στον σύνδεσμο:

Ο Οικουμενικός Πατριάρχης αναγορεύτηκε Επίτιμος Διδάκτορας του Πανεπιστημίου Σοχούμι της Γεωργίας – Οικουμενικό Πατριαρχείο (ec-patr.org)

Share this post