Βαρθολομαίος: «Ο αυθεντικός δάσκαλος, πρέπει να ξέρη να σκύβη, για να έλθη πρόσωπο με πρόσωπο με τον μαθητή».

Βαρθολομαίος: «Ο αυθεντικός δάσκαλος, πρέπει να ξέρη να σκύβη, για να έλθη πρόσωπο με πρόσωπο με τον μαθητή».

Χαιρετισμός του Οικουμενικού Πατριάρχη προς τους εκπαιδευτικούς και τους μαθητάς των ομογενειακών  σχολείων της Πόλεως και της Ίμβρου για την έναρξη  του νέου  σχολικού έτους 2020 – 2021

Με μεστά και σοφά λόγια απευθύνεται ο Οικουμενικός Πατριάρχης, Βαρθολομαίος, στους εκαπιδευτικούς και μαθητές των ομογενειακών σχολείων της Πόλης και της Ίμβρου.  Σε χαιρετισμό Του για την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς 2020-2021 ο κ. Βαρθολομαίος υπογραμμίζει: «Ο αυθεντικός δάσκαλος, πρέπει να ξέρη να σκύβη, για να έλθη πρόσωπο με πρόσωπο με τον μαθητή». Δεν υπάρχει, επισημαίνει, ” μεγαλυτέρα ικανοποίησις διά τον διδάσκαλο, από την αγάπη και την ευγνωμοσύνη των μαθητών του προς αυτόν, από την αναγνώρισι του μόχθου και της αγωνίας του διά την προκοπή δια την προκοπή τους”.

Σε άλλο σημείο νουθετεί τους μθητές με αυτά τα λόγια:  Εσείς, οι μαθηταί των Ομογενειακών σχολείων μας, πρέπει να συνειδητοποιήσετε ότι είσθε κληρονόμοι ενός υψηλού πνευματικού πολιτισμού, τον οποίο θα κληθήτε να διασώσετε και να καλλιεργήσετε”.

Ο Οικουμενικός Πατριάρχης αναφέρεται και στην χρήση της νέας τεχνολογίας από του νέους, υποδεικνύοντας:  “Η οθόνη του tablet, του laptop και της τηλεοράσεως δεν είναι ούτε στοργικός γονέας ούτε θυσιαστικός διδάσκαλος. Αυτά τα «έξυπνα μηχανήματα» προκαλούν εξάρτησι και δεν ευνοούν την καλλιέργεια των πνευματικών αξιών. Τα παιδιά εισέρχονται πολύ ενωρίς εις τον κόσμο των ενηλίκων, χάνεται γρήγορα η παιδική αθωότης, συρρικνώνεται η διάρκεια της παιδικής ηλικίας, αποδυναμώνεται ο παιδαγωγικός ρόλος των γονέων, αφού το διαδίκτυο έχει καταστή η κυρία πηγή αξιών”.

*Το πλήρες κείμενο του χαιρετισμού του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΥ by ARISTEIDIS VIKETOS

 

Share this post