Βαρθολομαίος: «Η ένσαρκος Θεία Οικονομία αναιρεί την εικόνα του Θεού ως δυνάστου»

Βαρθολομαίος: «Η ένσαρκος Θεία Οικονομία αναιρεί την εικόνα του Θεού ως δυνάστου»

“Η επιστήμη, εφ’ όσον λειτουργεί ως διάκονος του ανθρώπου, είναι πολύτιμον δώρον του Θεού”.

Ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος στο μήνυμα του για την αυριανή εορτή της κατά σάρκα Γεννήσεως του Χριστού τονίζει: “Απαιτείται εις την εποχήν μας ποιμαντική φαντασία, διάλογος όχι αντίλογος, μετοχή όχι αποχή, συγκεκριμένη πράξις όχι απόκοσμος θεωρία, δημιουργική πρόσληψις όχι γενική απόρριψις. Όλα αυτά δεν λειτουργούν εις βάρος της πνευματικότητος και της λατρευτικής ζωής, αλλά αναδεικνύουν την αδιάσπαστον ενότητα της λεγομένης «καθέτου» και «οριζοντίου» διαστάσεως της εκκλησιαστικής παρουσίας και μαρτυρίας. Πιστότης εις την παράδοσιν της Εκκλησίας δεν είναι εγκλωβισμός εις το παρελθόν, αλλά αξιοποίησις της πείρας του παρελθόντος προσφυώς εν τω παρόντι”.

ΣΤΟ μήνυμα , το οποίο έχει κυκλοφορήσει , εκτός των ελληνικών , σε πολλές γλώσσσες, ο κ. Βαρθολομαίος κάνει ειδική αναφορά στην πανδημία  Covid – 19, που ταλανίζει την ανθρωπότητα . 

”  Δοξάζομεν τον Θεόν του ελέους, τον κρατύναντα τους ειδικούς επιστήμονας εις την ανάπτυξιν αποτελεσματικών εμβολίων και άλλων φαρμάκων διά την αντιμετώπισιν της κρίσεως και καλούμεν όσους πιστούς δεν έχουν ακόμη εμβολιασθή να το πράξουν, πάντας δε να ακολουθούν τα προτεινόμενα υπό των υγειονομικών αρχών μέτρα προστασίας. Η επιστήμη, εφ’ όσον λειτουργεί ως διάκονος του ανθρώπου, είναι πολύτιμον δώρον του Θεού. Οφείλομεν να δεχώμεθα ευγνωμόνως το δώρον και να μη παρασυρώμεθα από τας ανευθύνους φωνάς των μη επαιόντων και των αυτοανακηρυχθέντων εις εκπροσώπους του Θεού και της γνησίας πίστεως «πνευματικών συμβούλων», αυτοαναιρουμένων όμως οικτρώς, λόγω της απουσίας αγάπης προς τον αδελφόν, την ζωήν του οποίου εκθέτουν εις μέγαν κίνδυνον”, υπογραμμίζει ο Οικουμενικός Πατριάρχης.

 

Πατριαρχική Απόδειξις επί τοις Χριστουγέννοις (2021) by ARISTEIDIS VIKETOS on Scribd

*EΠΑΝΩ: Μωσαϊκό της Γεννήσεως του Κυρίου από την Μονή Δαφνίου (Αττική) , 11ος αιώνας. Οι άλλες φωτογραφίες είναι φορητών  εικόνων της Γεννήσεως . Η πρώτη 18ος αιώνας, η δεύτερη 19ος αιώνας και τρίτη του 1910. Και οι τρεις εικόνες βρίσκονται στο  σκευοφυλάκιο της Μονής Παντοκράτορος του Αγίου Όρους. Οι φωτογραφίες είναι της Μονής , η οποία μας έδωσε την άδεια για δημοσίευση τους. Την ευχαριστούμε θερμά.

 

 

Share this post