Βαρθολομαίος : «Η Εκκλησία δεν αποδέχεται το συντηρητισμό και ξένη και αλλότρια πίστη , ακόμη κι εάν συνδιαλέγεται δεν μειοδοτεί»

Βαρθολομαίος : «Η Εκκλησία δεν αποδέχεται το συντηρητισμό και ξένη και αλλότρια πίστη , ακόμη κι εάν συνδιαλέγεται δεν μειοδοτεί»

«Μη φοβείσθε, δεν παρεκκλίνει η Εκκλησία της ευθείας οδού. Δεν αποβάλλει το χιτώνα της Αληθείας, τον εξυφανθέντα τη χάριτι του Θεού και δια πάμπολλων κόπων από των Αγίων Αποστόλων έως και σήμερα», διαβεβαίωσε ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος. Μιλώντας στο τέλος της Πατριαρχικής και Αρχιερατικής Λειτουργία στον Ι.Ν. του Πρωτάτου, στις Καρυές του Αγίου Όρους,   ο κ. Βαρθολομαίος  τόνισε  ότι η Εκκλησία «δεν αποδέχεται το συντηρητισμό, δεν προτάσσει τας κοσμικάς επιταγάς εις βάρος των αγίων θρησκευμάτων, δεν αποδέχεται ξένη και αλλότρια πίστη» και πρόσθεσε ότι, ακόμη κι εάν συνδιαλέγεται, «δεν μειοδοτεί».

Ο κ. Βαρθολομαίος κάλεσε τους μοναχούς να επιτελούν το σημαντικό έργο τους για την Εκκλησία και να διαφυλάττουν τις ιερές παραδόσεις και τους «αποκλίνοντες» από την εκκλησιαστική κανονικότητα να επιστρέψουν στους κόλπους της «φιλοστόργου μητρός Εκκλησίας». Ο Οικουμενικός Πατριάρχης μίλησε για το νόημα και το ρόλο του μοναχισμού, υπογραμμίζοντας ότι η μοναστική πολιτεία λειτουργεί επί χίλια έτη, ως «κολυμβήθρα του Σιλωάμ» για την Εκκλησία, την ανακαίνιση των μοναχών και του κόσμου, αλλά και ως «τροχοπέδη» στον μεγάλο κίνδυνο για την Εκκλησία, αυτόν της εκκοσμίκευσης.

 

«Αγαπώμεν, το Άγιον Όρος, τιμώμεν τους ηγήτορας αυτού και αγωνιώμεν, οσάκις αναδύονται προβλήματα και διχοστασίες», ανέφερε ο κ. Βαρθολομαίος. Επίσης,   επεσήμανε ότι «φιλανθρώπως και εξαντλητικώς» η Εκκλησία γιατρεύει τα τραύματα και «θεραπεύει τα άλγη» και δεν ξεφεύγει από το δρόμο της.

«Θεωρούμε τον ιερόν τούτον τόπον αναπόσπαστο και ζωτικό μέρος της Μεγάλης Εκκλησίας, συμπάσχομεν οσάκις τα χρονίζοντα θέματα απαιτούν, εντόνως, λύσιν. Μακροθυμούμεν κι αναμένομεν εν υπομονή την επιστροφή των αποκλινόντων από τον κόλπο της φιλόστοργου μητρός. Ου φειδόμεθα κόπων, μόχθων και αντοχής, διά την επί των ορθών επανατοποθέτηση των εσφαλμένων. Ίσως, η μακροθυμία της Μητρός Εκκλησίας να εκλαμβάνεται ως αδυναμία, η αδιαφορία. Όμως μια τοιαύτη θεώρηση θα ήτο απολύτως πεπλανημένη και άδικος, καθώς η Μεγάλη του Χριστού Εκκλησία έχει επιδείξει και προφανώς αποδείξει ότι τυγχάνει Μήτηρ αληθής πάντων… Τα πάντα στέργει, τα πάντα υπομένει».

Τόνισε ότι ακόμη και επικριτές ομολογούν τη μακροθυμία της Εκκλησίας και προσέθεσε: «Δεν υπάρχει ετέρα οδός από την αγάπη και την, εν υπομονή, αναμονή».

Ο Οικουμενικός Πατριάρχης σημείωσε ότι διαχρονικά μεσολαβεί απόσταση από την εκδήλωση προβλημάτων στην Εκκλησία έως την αποθεραπεία τους και τόνισε: «Αναμένει η Εκκλησία».

Επίσης , ο κ. Βαρθολομαίος έθιξε το θέμα του κύρους των χειροτονιών και των λοιπών εκκλησιαστικών πράξεων των από αιρέσεων και σχισμάτων προερχομένων. Ο Παναγιώτατος  ανέφερε ένα παράδειγμα με τους πρόσφατα αγιοκαταταγμένους Οσίους του Αγίου Όρους. Ειδικότερα , σημείωσε: “Και δια να προσαρμόσουμε τον λόγον εις τα καθ’ υμάς δια του αυτού απεριτέχνου και αφιδωλεύτως ελεήμονος τρόπου, απεδέξατο εις την μετ’ αυτής εκκλησιαστικήν κοινωνίαν και τους ποτέ οικιοθελώς απεκεκομένους οσίους και θαυματουργούς πατέρες Ιωσήφ τον Ησυχαστή, Πορφύριο τον Καυσοκαλυβίτη και Εφραίμ τον Κατουνακιώτη, οίτινες όσοι πάντες γινώσκεται προήρχοντο από τας τάξεις των λεγομένων ζηλωτών και παρέμεινον εις αυτήν, άλλος περισσότερο και άλλος βραχύτερον διάστημα. Μην φοβείστε δεν παρεκκλίνει η Εκκλησία της ευθείας οδού”.

Μετά τη Θεία Λειτουργία ο Πατριάρχης προεξήρχε λιτανείας της ιεράς εικόνας της Θεοτόκου “Άξιον Εστί” γύρω από το Ναό του Πρωτάτου, όπως προβλέπεται από την αγιορείτικη τάξη,  και προς ανάμνηση  της επίσκεψής του φύτευσε ένα κυπαρίσσι στο προαύλιο χώρο του Πρωτάτου.

Νωρίς το απόγευμα ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος ολοκλήρωσε την όγδοη επίσκεψη του στο Άγιο Όρος.

ΦΩΤΟ: Ν.Παπαχρήστου

 

Share this post