Βαρθολομαίος : Η ανάληψις πρωτοβουλιών διά τον περιορισμόν της πανδημίας αποτελεί βασικόν ποιμαντικόν καθήκον διά την Εκκλησίαν”.

Βαρθολομαίος : Η ανάληψις πρωτοβουλιών διά τον περιορισμόν της πανδημίας αποτελεί βασικόν ποιμαντικόν καθήκον διά την Εκκλησίαν”.

“Εις αυτήν την δύσκολον περίοδον, η ανάληψις πρωτοβουλιών διά τον περιορισμόν της πανδημίας αποτελεί βασικόν ποιμαντικόν καθήκον διά την Εκκλησίαν. Κατηγορική ηθική επιταγή είναι επίσης η στήριξις της γενικής προσβάσεως εις τον εμβολιασμόν κατά του κορωνοιού, πρωτίστως δε διά τους πτωχοτέρους λαούς, κατά τον Κυριακόν λόγον, «εφ’ όσον εποιήσατε ενί τούτων των αδελφών μου των ελαχίστων, εμοί εποιήσατε» (Ματθ. κε’, 40). Οφείλομεν να αγαπώμεν αλλήλους «καθώς ο Χριστός ηγάπησεν ημάς» (Εφέσ. ε’, 2) και να αναδεικνυώμεθα «ιερείς» της δημιουργίας, φυλάσσοντες και καλλιεργούντες αυτήν με επιμέλειαν και στοργήν, αναφέροντες το τιμαλφέστατον τούτο δώρον της Θείας Χάριτος μετ’ ευχαριστίας εις τον Κτίστην των απάντων”. 

Αυτά τονίζει, μεταξύ άλλων ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος  για την εορτή της Ινδίκτου (1 Σεπτεμβρίου 2021). Η ημέρα αυτή είναι αφιερωμένη στην προσευχή υπέρ της Προστασίας του Φυσικού Περιβάλλοντος.  Επίσης, εκφράζει την  ειλικρινής ευχή “για τον  τερματισμό της διαδόσεως ψευδοεπιστημονικών απόψεων περί δήθεν επικινδυνότητος των εμβολίων κατά του κορωνοιού Covid-19, της κατασυκοφαντήσεως των ειδικών και της ανερματίστου υποβαθμίσεως της σοβαρότητος της νόσου”.

Το πλήρες κείμενο του Μηνύματος του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου

Μήνυμα για την εορτή της Ινδίκτου και της προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος by ARISTEIDIS VIKETOS on Scribd


*ΦΩΤΟ: Νίκος Παπαχρήστου ( Ο Οικουμενικός Πατριάρχης στην Ίμβρο)

Share this post