Βαρθολομαίος από την Άρτα: Να επισκέπτεστε την ιεράν κοιτίδα της ευσεβούς αλλά και πονεμένης Ρωμιοσύνης

Βαρθολομαίος από την Άρτα: Να επισκέπτεστε την ιεράν κοιτίδα της ευσεβούς αλλά και πονεμένης Ρωμιοσύνης

“Και παρακαλούμεν, μνημονεύετε εις τας προσευχάς σας τους εν Κωνσταντινουπόλει υπέρ της Εκκλησίας και του Γένους μετά του Πατριάρχου συναγωνιζομένους! Θα είμεθα ευτυχείς εάν από καιρού εις καιρόν μας εδίδατε την χαράν να σας βλέπωμεν επισκεπτομένους την ιεράν κοιτίδα της ευσεβούς αλλά και πονεμένης Ρωμιοσύνης, δια να αρύεσθε δροσισμόν ψυχής από την ευσεβή πηγήν του Γένους. Άλλωστε, αφού ζήτε εις τόπον που υπήρξε Βυζάντιον, και «Βυζάντιον μετά το Βυζάντιον», έχετε περισσοτέρους λόγους δια να επισκέπτεσθε την Επτάλοφον Βασιλεύουσαν, όπου ευρίσκονται αι ιεραί ρίζαι του Ηπειρωτικού Δεσποτάτου και της εκ τούτου ευκλείας σας!”  Με αυτούς τους λόγους έκλεισε την ομιλία του ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος, απευθυνόμενος στον κλήρο και τον λαό της Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης. 

Προηγουμένως επί τη εορτή των Αγίων Αποστόλων Πέτρου και Παύλου προέστη Αρχιερατικής Θείας Λειτουργίας στον Ιερό Ναό Αγίου Μαξίμου του Γρακού. 

Ἀντιφώνησις τῆς Α. Θ. Παναγιότητος τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ. κ. Βαρθολομαίου κατὰ τὴν Πατριαρχικὴν Θείαν Λειτουργίαν τῆς ἑορτῆς τῶν Ἁγίων Πρωτοκορυφαίων καὶ Ἀποστόλων Πέτρου καὶ Παύλου (Ἄρτα – Ἱερὸς Ναὸς Ἁγ. Μαξίμου τοῦ Γραικοῦ, 29 Ἰουνίου 2024) – Οικουμενικό Πατριαρχείο (ec-patr.org)

 

Share this post