Τον Οκτώβριο η Υπουργική Σύνοδος «Κυκλική Οικονομία, Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη και Αειφόρος Τουρισμός»

Τον Οκτώβριο η Υπουργική Σύνοδος «Κυκλική Οικονομία, Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη και Αειφόρος Τουρισμός»

Οι ξένες διπλώματικες αποστολές , που βρίσκονται στην Κύπρο ενημερώθηκαν  για τη διεξαγωγή της 9ης Υπουργικής Συνόδου για το Περιβάλλον στην Ευρώπη με θέμα: «Κυκλική Οικονομία, Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη και Αειφόρος Τουρισμός», στην Κύπρο, 5-7 Οκτωβρίου 2022

Στο πλαίσιο εκδήλωσης που πραγματοποιήθηκε , στη Λεβέντειο Πινακοθήκη, παρουσία εξαμελούς υψηλόβαθμης αποστολής των Ηνωμένων Εθνών, 40 και πλέον διπλωματικές αποστολές είχαν την ευκαιρία να ενημερωθούν αναλυτικά για τη διεξαγωγή της 9ης Υπουργικής Συνόδου της Οικονομικής Επιτροπής για την Ευρώπη των Ηνωμένων Εθνών (UNECE), με θέμα: 9ης Υπουργικής Συνόδου για το Περιβάλλον. Η Σύνοδος προγραμματίζεται να διεξαχθεί στην Κύπρο, από τις 5-7 Οκτωβρίου 2022.

Στη συνάντηση, η οποία διοργανώθηκε από το Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού Αθλητισμού και Νεολαίας (ΥΠΠΑΝ), παρέστησαν και μίλησαν οι Υπουργοί Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας, Εξωτερικών, Αγροτικής Ανάπτυξης, Γεωργίας και Περιβάλλοντος, οι οποίοι ανέλυσαν τη σημασία της Συνόδου. Συγκεκριμένα, αναφέρθηκαν στα ζητήματα που θα απασχολήσουν τη Σύνοδο, στις πολιτικές που θα τεθούν προς συζήτηση και υιοθέτηση αλλά και στις δυνατότητες και τις ευκαιρίες που μπορεί να παρέχει η Σύνοδος, ως πλατφόρμα επικοινωνίας και αλληλεπίδρασης των χωρών, για την αντιμετώπιση των παγκόσμιων προκλήσεων που συνδέονται άμεσα με την υποβάθμιση του περιβάλλοντος και την ποιότητα ζωής μας.

Παράλληλα, εκπρόσωποι της αντιπροσωπείας των Ηνωμένων Εθνών ανέλυσαν το ιστορικό της συγκεκριμένης Υπουργικής Συνόδου, σημειώνοντας ότι είναι το μεγαλύτερο γεγονός στον τομέα του περιβάλλοντος, το οποίο  διεξάγεται κάθε πέντε χρόνια με τη συμμετοχή πέραν των 1200 εθνικών αντιπροσώπων από 56 και πλέον χώρες.

Η διεξαγωγή της 9ης Υπουργικής Συνόδου στην Κύπρο, έχει ιδιαίτερη σημασία δεδομένου του γεγονότος ότι είναι η πρώτη φορά που διεξάγεται στη Μεσόγειο, μια περιοχή με ιδιαίτερες περιβαλλοντικές προκλήσεις και εκτιμάται ότι θα προσελκύσει το ενδιαφέρον πέραν των 70 χωρών, συμπεριλαμβανομένων των χωρών της Ανατολικής Μεσόγειου και της Μέσης Ανατολής, με τη συμμετοχή 100 και πλέον Υπουργών Παιδείας και Περιβάλλοντος.

Στο πλαίσιο της συνάντησης τονίσθηκε, επίσης, η ιδιαίτερη σημασία που δίδεται στο πλαίσιο της συγκεκριμένης Συνόδου στα θέματα της Εκπαίδευσης για την Αειφόρο Ανάπτυξη (ΕΑΑ), σημειώνοντας ότι είναι η πρώτη φορά που η ΕΑΑ, αποτελεί μία από τις προτεραιότητες της Συνόδου. Ειδικότερα, σε ό,τι αφορά στην εκπαίδευση εκείνο το οποίο τονίσθηκε είναι η ανάγκη της αθρόας συμμετοχής των Υπουργών Παιδείας, δεδομένου του γεγονότος ότι στο πλαίσιο αυτής θα υιοθετηθούν το νέο Στρατηγικό Πλαίσιο Στρατηγικής για την ΕΑΑ2030.

Σημαντικό στοιχείο της συνάντησης αποτέλεσε η διαβεβαίωση των Επικεφαλής των Διπλωματικών Αποστολών στην Κύπρο ότι θα σταθούν στο πλευρό της Κυπριακής Κυβέρνησης και θα συνεργασθούν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, ώστε η Σύνοδος να στεφθεί με επιτυχία και να επιτύχει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τους στόχους της. 

 

Share this post