Το ΥΠΕΣ δεν συμμερίζεται τις θέσεις του ΓΤΠ για το στεγαστικό του πρόβλημα

Το ΥΠΕΣ δεν συμμερίζεται τις θέσεις του ΓΤΠ για το στεγαστικό του πρόβλημα

Πραγματοποιήθηκε συνάντηση του ΔΣ του Κλάδου του Γραφείου Τύπου και Πληροφοριών (ΓΤΠ) με την ΠΑΣΥΔΥ και τον Γενικό Διευθυντή του Υπουργείου Εσωτερικών στην παρουσία εκπροσώπων της Συντεχνίας και της Αναπληρώτριας Διευθύντριας του ΓΤΠ.  

Στη συνάντηση 0 ΓΔ του ΥΠΕΣ  ανέφερε ότι “οι στεγαστικές ή άλλες ανάγκες κάθε υπηρεσίας καθορίζονται με βάση τις τρέχουσες εξελίξεις και είναι δυναμικές.   Το κυριότερο θέμα που απασχολεί αυτή την στιγμή το ΥΠΕΣ και την κυβέρνηση είναι το μεταναστευτικό”.

Επίσης, αναφέρθηκε  ότι με χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση, η Νομική Υπηρεσία προτίθεται να εργοδοτήσει άμεσα (εντός των προσεχών ημερών) 24 δικηγόρους, που θα συμβάλουν σε υποθέσεις που αφορούν την Δημοκρατία στο Δικαστήριο Διεθνούς Προστασίας σε σχέση με 19 χιλιάδες αιτήσεις ασύλου που εκκρεμούν.  Ως εκ τούτου, σύμφωνα με τον Γ.Δ. του ΥΠΕΣ ” έχει ληφθεί η πολιτική απόφαση, για την οποία είναι ενήμερος και σύμφωνος τόσο ο ΥΠΕΣ, όσο και ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, για παραχώρηση μέρους του δευτέρου ορόφου του ΓΤΠ για στέγαση των εν λόγω δικηγόρων”.  

Ο Γενικός Διευθυντής  είπε ότι η αρχική πρόθεση ήταν να παραχωρηθεί ολόκληρος ο δεύτερος όροφος στην Νομική Υπηρεσία, αλλά “μετά από δική του παρέμβαση παραχωρήθηκαν μόνο τα 2/3,” αφού, όπως ανέφερε, θα ήταν ανέφικτη η διεκπεραίωση της εργασίας του ΓΤΠ  Υποστήριξε παράλληλα ότι έχουν δοθεί οδηγίες στα Δημόσια Έργα να γίνει μελέτη για ανέγερση αριθμού γραφείων στο αίθριο του ΓΤΠ για κάλυψη των μελλοντικών αναγκών του 

Η Αναπληρώτρια Διευθύντρια  του ΓΤΠ ανέφερε ότι είχε εκφράσει την έντονη διαφωνία της για την εξέλιξη αυτή, επειδή θα επηρεάσει τον παραγωγικό τρόπο εργασίας των υπαλλήλων και θα έχει επιπτώσεις σε θέματα υγείας και ασφάλειας.  

Σύμφωνα με τον Γενικό Διευθυντή του ΥΠΕΣ, η διαφωνία της Αναπληρώτριας Διευθύντριας καταγράφηκε, αλλά το Υπουργείο δεν συμμερίζεται ούτε υιοθετεί αυτή την άποψη.  

Σε ερώτηση της ΠΑΣΥΔΥ για το κατά πόσον έχει ετοιμαστεί εκ μέρους της Διεύθυνσης του ΓΤΠ πλάνο τοποθέτησης των υπαλλήλων μετά τις δρομολογούμενες αλλαγές, η Αναπληρώτρια Διευθύντρια απάντησε καταφατικά.  

Το ΔΣ του Κλάδου εξέφρασε σε αυτό το σημείο την δυσαρέσκειά του για το γεγονός ότι το ίδιο ενημερώθηκε εκ των υστέρων και μετά την λήψη τελεσίδικων αποφάσεων για το θέμα.  

Ο ΓΔ του ΥΠΕΣ υποστήριξε ότι οι αποφάσεις έπρεπε να ληφθούν άμεσα και χωρίς καθυστέρηση λόγω του γεγονότος ότι “το θέμα της στέγασης των δικηγόρων άπτεται σοβαρών ζητημάτων που αφορούν τα συμφέροντα της Κυπριακής Δημοκρατίας”.  

Κατόπιν επιμονής εκ μέρους της ΠΑΣΥΔΥ ότι έπρεπε να είχε προηγηθεί έρευνα για την καταλληλότητα των χώρων και το κατά πόσον αυτοί πληρούν τα πρωτόκολλα ασφάλειας και υγείας στον χώρο εργασίας, συμφωνήθηκε να αποσταλεί αρμόδιος λειτουργός του Τμήματος Δημοσίων Έργων για επί τόπου μελέτη των χώρων. Παράλληλα, η ΠΑΣΥΔΥ δεσμεύτηκε να αποστείλει λειτουργό της αρμόδιο για θέματα στέγασης και υγείας για να επιθεωρήσει μαζί με τον λειτουργό των Δημοσίων Έργων τις κτηριακές εγκαταστάσεις του Γραφείου μας και την καταλληλότητά τους.  

  Το ΔΣ του Κλάδου του ΓΤΠ θα αξιολογήσει τα αποτελέσματα της αυριανής επιθεώρησης και θα επανέλθει για τις περαιτέρω ενέργειες,  που θα ληφθούν.  

Share this post