Το Συνοδικό της Ορθοδοξίας ανέγνωσε στην Σμύρνη ο Ποιμενάρχης της Βαρθολομαίος

Το Συνοδικό της Ορθοδοξίας ανέγνωσε στην Σμύρνη ο Ποιμενάρχης της Βαρθολομαίος

Θεία Λειτουργία την Πέμπτη Εορτή του Ευαγγελισμού της Υπεραγίας  Θεοτόκου

Με την συμμετοχήν ελαχίστων πιστών, λόγω της καθολικής απαγορεύσεως κυκλοφορίας κατά τις Κυριακές , εορτάσθηκε  η Κυριακή της Ορθοδοξίας στην Σμύρνην.

 Ανακοίνωση της Ιεράς Μητρόπολης Σμύρνης αναφέρει: 

“Των Ιερών Ακολουθιών προεξήρχεν ο οικείος Ποιμενάρχης, Σεβ. Μητροπολίτης Σμύρνης κ. Βαρθολομαίος, ο οποίος προέστη της Θείας Λειτουργίας, μετά δε την Απόλυσιν αυτής ανέγνωσε το Συνοδικόν της Ορθοδοξίας, ετέλεσε δε Πάνδημον Μνημόσυνον υπέρ αναπαύσεως των αοιδίμων προκατόχων αυτού Αρχιερέων, των διαποιμανάντων την Ιεράν Μητρόπολιν Σμύρνης, των αειμνήστων κτιτόρων των Ιερών Ναών της Μητροπόλεως, μετά των ιερατευσάντων, διακονησάντων και επιτροπευσάντων εν αυτοίς, ως και των μεγάλων Ευεργετών, Ευεργετών, Εφοροεπιτρόπων και Επιτρόπων αυτών και των Φιλανθρωπικών, Ευαγών και Εκπαιδευτικών Καθιδρυμάτων της, ομού μετά των διδαξάντων εν αυτοίς, και υπέρ πάντων των υπέρ της Ορθοδόξου ημών Πίστεως αγωνισάμενων και τελειωθέντων εν αυτή.

Προς εξυπηρέτησιν των μη δυνηθέντων να προσέλθουν εις τον εορτασμόν πιστών ετέλεσε την Θείαν Λειτουργίαν και την προτεραίαν, Σάββατον της Α΄ Εβδομάδος των Νηστειών, 20ην ιδίου, μνήμην του διά κολλύβων θαύματος του Αγίου Θεοδώρου, ενώ εχοροστάτησε τόσον κατά την Ι. Ακολουθίαν της Α΄ Στάσεως των Χαιρετισμών προς την Υπεραγίαν Θεοτόκον, όσον και εις τας Ι. Ακολουθίας του Μ. Εσπερινού, το εσπέρας του Σαββάτου, και του Κατανυκτικού, το εσπέρας της Κυριακής”.

Εξάλλου, η Ιερά Μητρόπολη Σμύρνης φέρει σε γνώση  των μελών της Ορθοδόξου Κοινότητος Σμύρνης και παντός ευσεβούς Ορθοδόξου Χριστιανού, ότι επί τη μεγάλη Εορτή του Ευαγγελισμού της Υπεραγίας Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και Αειπαρθένου Μαρίας, την προσεχή Πέμπτη, 25η Μαρτίου, , τελείται στον Ιερό Ναό της Αγίας Φωτεινής Αρχερατική Θεία Λειτουργία (ώρα ενάρξεως 09:00), προεξάρχοντος του Μητροπολίτου Σμύρνης κ. Βαρθολομαίου, ο οποίος θα χοροστατήση, αφ’ εσπέρας, Τετάρτην 24ην ιδίου, και ώραν 18:00, και εις τον Μέγαν Εσπερινόν της εορτής.

Επίσης, την επομένην, 26ην ιδίου μηνός, ο Μητροπολίτης  Βαρθολομαίος, θα χοροστατήση τόσον κατά την τελεσθησομένην Θείαν Λειτουργίαν των Προηγιασμένων Τιμίων Δώρων, επί τη Συνάξει προς τιμήν του Αρχαγγέλου Γαβριήλ (ώρα ενάρξεως 09:00), όσον και κατά την Β΄ Στάσιν των Χαιρετισμών προς την Υπεραγίαν Θεοτόκον (ώρα ενάρξεως 18:00).

 

ΦΩΤΟ: ΙΜΣ

Share this post