Το Ουκρανικό Εκκλησιαστικό Ζήτημα. Διαδικτυακή συζήτηση αύριο στο Anixneuseis webtv

Το Ουκρανικό Εκκλησιαστικό Ζήτημα. Διαδικτυακή συζήτηση αύριο στο Anixneuseis webtv

Ο Πανεπιστημιακός Νίκος Αδάμου, (The City University of New York) συζητά με τους Αλέξανδρο Μασσαβέτα, συγγραφέα και Αναστάσιο Βαβούσκο Δικηγόρο, για το Ουκρανικό Εκκλησιαστικό Ζήτημα με αφορμή το βιβλίο του κ. Μασσαβέτα ¨Η Τρίτη Ρώμη” και του κ. Βαβούσκου “Το Ουκρανικό Ζήτημα”.

Share this post