Το Ωκεανογραφικό Κέντρο του Πανεπιστημίου Κύπρου στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα με τίτλο «Κλιματική αλλαγή και ερημοποίηση»

Το Ωκεανογραφικό Κέντρο του Πανεπιστημίου Κύπρου στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα με τίτλο «Κλιματική αλλαγή και ερημοποίηση»

Το Ωκεανογραφικό Κέντρο του Πανεπιστημίου Κύπρου συμμετέχει στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα με τίτλο «Κλιματική αλλαγή και ερημοποίηση» του Κέντρου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (ΚΠΕ) Αθαλάσσας της Μονάδας Εκπαίδευσης για το Περιβάλλον και την Αειφόρο Ανάπτυξη (ΕΠΑΑ) του Υπουργείου Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας (ΥΠΑΝ).

 Το Ωκεανογραφικό Κέντρο υποδέχθηκε στα εργαστήριά του τα μέλη του Περιβαλλοντικού Ομίλου του Περιφερειακού Γυμνάσιου Κοκκινοτριμιθιάς. Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης των μαθητών έγινε περιήγηση στο Κέντρο κατά την οποία ενημερώθηκαν για τις δραστηριότητες που αφορούν στη βιολογική, τη χημική και τη φυσική ωκεανογραφία. Επίσης, παρουσιάστηκαν και συναφή έργα όπως το έργο EcoMarine, που αφορά στην καταπολέμηση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής. Στη συνέχεια, οι μαθητές είχαν την ευκαιρία να εμπλακούν σε πειραματικές διαδικασίες που αφορούν στην άνοδο της στάθμης της θάλασσας και το λιώσιμο των πάγων. Παρουσιάστηκαν, επίσης, μοντέλα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας με έμφαση στην κυματική ενέργεια.

Το Ωκεανογραφικό Κέντρο αποτελεί την πρώτη ερευνητική μονάδα της Σχολής Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών του Πανεπιστημίου Κύπρου που ιδρύθηκε τον Οκτώβριο του 2010, με φιλόδοξο στόχο την ανάπτυξη γενικά των θαλάσσιων ερευνών με έμφαση στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου.

Οι ερευνητικές δραστηριότητες του Ωκεανογραφικού Κέντρου καλύπτουν κυρίως τους ακόλουθους τομείς:

  1. Φυσική Ωκεανογραφία
  • Αριθμητική μοντελοποίηση: κυκλοφορία, κατάσταση θάλασσας, διασπορά.
  • Τηλε-επισκόπηση: επιτόπια και δορυφορική.
  • Παρακολούθηση: παράκτιοι πλόες, πλόες ανοικτής θάλασσας, αυτόνομα υποβρύχια οχήματα.
  1. Επιχειρησιακή Ωκεανογραφία
  2. Βιολογική Ωκεανογραφία
  3. Ωκεανογραφικές βάσεις δεδομένων

Το Ωκεανογραφικό Κέντρο έχει στόχο να αναδείξει την έρευνα αποτελώντας ταυτόχρονα αφετηρία νέων ερευνητικών προγραμμάτων και ιδεών συναφών με τις θαλάσσιες επιστήμες. Το Κέντρο είναι ανοικτό σε ερευνητικές συνεργασίες με νέους ή έμπειρους ερευνητές και με κάθε οργανισμό που ασχολείται με τις θαλάσσιες επιστήμες και το θαλάσσιο περιβάλλον.

Πληροφορίες: https://ucyweb.ucy.ac.cy/oceanography/el/

Share this post