Το Μήνυμα του εψηφισμένου Επισκόπου Δαφνουσίας

Το Μήνυμα του εψηφισμένου Επισκόπου Δαφνουσίας

Ενώπιον του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου και Αρχιερέων του Θρόνου προσήλθε ο εψηφισμένος Επίσκοπος Δαφνουσίας κ. Σμάραγδος Καραγιαννίδης για το μικρό Μήνυμα.

Απευθυνόμενος στον εψηφισμένο Επίσκοπο, ο οποίος θα υπηρετήσει ως βοηθός του Σεβ. Μητροπολίτου Γέροντος Χαλκηδόνος, ο Παναγιώτατος, είπε μεταξύ άλλων:

“Συνελθούσα πρότριτα εν τω εν Γενεύη Πατριαρχικώ ημών Σταυροπηγίω του Αποστόλου των Εθνών Παύλου η περί ημάς Αγία και Ιερά Σύνοδος, τη εισηγήσει της ημετέρας Μετριότητος, σε εξέλεξεν ομοφώνως Επίσκοπον της πάλαι ποτέ διαλαμψάσης Επισκοπής Δαφνουσίας”.

Σε άλλο σημείο της ομιλίας του ο Πατριάρχης ανέφερε:

 “Ο αδελφός άγιος Χαλκηδόνος, σε εκάλεσεν εκ της άλλοτε συμβασιλευούσης εις την ενταύθα περιώνυμον Βασιλεύουσαν, εκτιμών τα άπερ διεπίστωσε προσόντα σου, σε εχειροτόνησε και σε περιέβαλε με την πατρικήν στοργήν και την εμπιστοσύνην και την εκτίμησίν του, σε κατέστησε Πρωτοσύγκελλόν του και ήδη τη προτάσει αυτού γίνεσαι Βοηθός αυτού επίσκοπος και Ιεράρχης της Πρωτοθρόνου Μητρός Εκκλησίας. Οποία τιμή, οποίον προνόμιον, οποία ευλογία διά σε, Θεοφιλέστατε εψηφισμένε, αγαπητέ μας Σμάραγδε!”.

 Στη συνέχεια ο Παναγιώτατος προέτρεψε τον εψηφισμένο Επίσκοπο:

 “ Φρόντισε να μη διαψεύσης τας προσδοκίας της Εκκλησίας και του πολιού Γέροντός σου· φρόντισε να είσαι η βακτηρία του γήρατός του, καύχημα και έπαινος του πανσέπτου Οικουμενικού ημών Πατριαρχείου, το οποίον χρειάζεται νέους, δυναμικούς και μεμορφωμένους αρχιερείς, επιστρατευμένους εις την υψηλήν οικουμενικήν αποστολήν του.

        Έχε την προς τον Κύριον ζώσαν αγάπην, την πίστιν, την αφοσίωσιν και την γενναιότητα του ουρανίου προστάτου σου Μάρτυρος Σμαράγδου, ο οποίος, μαζί με 39 άλλα γενναιόφρονα παλληκάρια, εθυσίασε την νεότητά του διά του Χριστού την πίστιν την αγίαν εις τα παγωμένα νερά της λίμνης της Σεβαστείας.

        Έχε πιστότητα και αφοσίωσιν αμετακίνητον εις τον πολλαχώς τιμήσαντά σε σοφόν ποιμενάρχην σου. Έχε την εν Κυρίω καύχησιν ότι ανήκεις εις την σεπτήν Ιεραρχίαν του μαρτυρικού τούτου Θρόνου, του πρώτου τη τιμή και τη διακονία εν τη καθόλου Ορθοδοξία, εις τον οποίον άπαντες οφείλομεν το παν”.

Στην αντιφώνησή του ο εψηφισμένος Επίσκοπος Δαφνουσίας, εξέφρασε προς τον Οικουμενικό Πατριάρχη την εγκάρδια ευγνωμοσύνη του για την πρόκριση, καθώς και προς τους Συνοδικούς Αρχιερείς για τη θετική ανταπόκριση στην ευμενή εισήγηση του Παναγιωτάτου. Τις θερμές ευχαριστίες του εξέφρασε και προς τον γέροντά του, Σεβ. Μητροπολίτη Γέροντα Χαλκηδόνος, που τον πρότεινε για βοηθό του.

 

Στη συνέχεια, στον Πατριαρχικό Ναό του Αγίου Γεωργίου παρουσία Αρχιερέων, της Πατριαρχικής Αυλής και άλλων κληρικών και λαϊκών προσκυνητών, ο εψηφισμένος Επίσκοπος τέλεσε την Ακολουθία του Μεγάλου Μηνύματος, κατά την οποία του ανακοινώθηκε εν εκκλησία η εκλογή του, εκείνος δε απάντησε με το κείμενο της Ευχαριστίας, αποδεχόμενος το “επίταγμα”. Μετά το πέρας του Μεγάλου Μηνύματος ο εψηφισμένος Επίσκοπος Δαφνουσίας δέχθηκε τα συγχαρητήρια και τις ευχές όλων των παρισταμένων.

Γραφείο Τύπου&Επικοινωνίας Ο.Π

ΦΩΤΟ: Ν. ΜΑΓΓΙΝΑΣ

**************

Η χειροτονία του εψηφισμένου Επισκόπου Δαφνουσίας, Σμάραγδου, θα γίνει από τον Μητροπολίτη Γέροντα Χαλκηδόνος Αθανάσιο στον ναό της Αγίας Τριάδος Χαλκηδόνος την Κυριακή, 19 Ιουλίου. 

Εξάλλου, από την 1η Ιουλίου ο  Σεβ. Μητροπολίτης Γέρων Χαλκηδόνος κ. Αθανάσιος, διώρισεν Γενικό  Αρχιερατικό Επίτροπο τον Αιδεσιµολ. Πρωτοπρεσβύτερον Κωνσταντίνον Καγιάντελεν,κληρικό της Μητροπόλεως Χαλκηδόνος. 

Share this post