Το 1ο Μονοήμερο Διαδικτυακό Σχολείο στο πλαίσιο του ερευνητικού έργου Sea of Experience

Το 1ο Μονοήμερο Διαδικτυακό Σχολείο στο πλαίσιο του ερευνητικού έργου Sea of Experience

Οργανώνεται από το Ωκεανογραφικό Κέντρο του Πανεπιστημίου Κύπρου, το Κυπριακό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο (ΚΕΒΕ) και το Κυπριακό Ινστιτούτο για τη Θάλασσα και τη Ναυτιλία (Cyprus Marine and Maritime Institute – CMMI)

Το πρώτο Μονοήμερο Διαδικτυακό σχολείοστο πλαίσιο του ερευνητικού έργου Sea of Experience οργανώνεται από το  Ωκεανογραφικό Κέντρο του Πανεπιστημίου Κύπρου, το Κυπριακό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο (ΚΕΒΕ) και το Κυπριακό Ινστιτούτο για τη Θάλασσα και τη Ναυτιλία (Cyprus Marine and Maritime Institute – CMMI). 

 Το σχολείο θα επικεντρωθεί σε δύο θεματικές που αφορούν στις θαλάσσιες μεταφορές και τη λειτουργία των λιμανιών. Στο σχολείο θα συμμετέχουν Κύπριοι και ξένοι ομιλητές, τόσο από την βιομηχανία όσο και από ακαδημαϊκά ιδρύματα. Το σχολείο θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα, 25 Οκτωβρίου από τις 10:00-15:30.

Το Sea of Experience (Establishment of Eastern Mediterranean Regional Network: pooling, sharing, development of innovative face-to-face and digital training/mentoring tools for the maritime sector) είναι ένα περιφερειακό έργο που αποσκοπεί στη δημιουργία του Περιφερειακού Δικτύου Ανατολικής Μεσογείου (EMReN, Eastern Mediterranean Regional Network) για επαγγελματίες και νέους που δραστηριοποιούνται ή επιθυμούν να δραστηριοποιηθούν σε τομείς της γαλάζιας οικονομίας όπως είναι οι θαλάσσιες μεταφορές, η ναυπηγική, η ναυπηγοεπισκευαστική, τα λιμάνια, και η βιομηχανία κρουαζιέρας.

Κύριος στόχος είναι η γεφύρωση του χάσματος των δεξιοτήτων μεταξύ της εκπαίδευσης και των αναγκών της αγοράς εργασίας, ειδικά όσον αφορά στις τεχνολογικές εξελίξεις και την καινοτομία, η ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ βιομηχανίας, ακαδημίας και δημοσίου, η ενθάρρυνση της κινητικότητας των σπουδαστών, εκπαιδευτικών και επαγγελματιών, καθώς και η παροχή καθοδήγησης και προηγμένων γνώσεων για τα γαλάζια επαγγέλματα.

Το έργο χρηματοδοτείται μέσω του Ευρωπαϊκού Ταμείου Θάλασσας και Αλιείας – ΕΤΘΑ (European Maritime and Fisheries Fund – EMFF) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Συντονιστής του έργου είναι το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ). Σε αυτό συμμετέχουν έξι ακαδημαϊκοί και βιομηχανικοί εταίροι από την Κύπρο (Πανεπιστήμιο Κύπρου, ΚΕΒΕ, CMMI) και την Ελλάδα (ΕΚΠΑ, ΑΠΟΨΗ ΑΕ, EVALION).

Η συμμετοχή στο Διαδικτυακό Σχολείο είναι δωρεάν και ανοιχτή σε κάθε ενδιαφερόμενο. Δηλώσεις συμμετοχής γίνονται δεκτές μέχρι την 20η Οκτωβρίου, 2021 στο σύνδεσμο 1st Online One-Day School Registration – Sea Of Experience.

Share this post