Τις τελευταίες 14 ημέρες του Νοεμβρίου καταγράφηκαν 3.064 κρούσματα COVID-19

Τις τελευταίες 14 ημέρες του Νοεμβρίου καταγράφηκαν 3.064 κρούσματα COVID-19

Μέχρι 30 Νοεμβρίου 2020, έχουν διαγνωσθεί στην Κυπριακή Δημοκρατία, σύμφωνα με το ΥπουργείοΥγείας  10.622 περιπτώσεις COVID-19, με 52 θανάτους λόγω COVID-19 (θνητότητα COVID-19: 0,5%).
• Η αθροιστική επίπτωση 14 ημερών της COVID-19 (διαγνωσθέντα περιστατικά 14 ημερών ανά 100.000 κατοίκους) είναι 349,8/100.000.
• Τις τελευταίες 14 ημέρες (17-29 Νοεμβρίου) καταγράφηκαν 3.064 επιβεβαιωμένες περιπτώσεις COVID-19:
* Η διάμεση ηλικία των περιπτώσεων COVID-19 ήταν τα 37 έτη (Ενδοτεταρτημοριακό εύρος: 24-54 έτη), 50,1% αφορά σε γυναίκες (ν= 1.536), 49,1% σε άνδρες (ν=1.505) και για 23 περιπτώσεις (0,8%) το φύλο δεν ήταν προς το παρόν διαθέσιμο.
* Με βάση το επιδημιολογικό ιστορικό, το 1,2% (ν=36) ήταν περιπτώσεις με πρόσφατο ιστορικό ταξιδιού, το 82,6% (ν=2.530) αφορά σε περιπτώσεις εγχώριας μετάδοσης και το 16,3% (ν=498) ήταν περιπτώσεις με άγνωστο επιδημιολογικό ιστορικό.
• Τη 2α Δεκεμβρίου, 121 άτομα με COVID-19 νοσηλεύονταν. Η διάμεση τους ηλικία ήταν τα 78 έτη (Ενδοτεταρτημοριακό εύρος: 63 – 85 έτη), με το 50,4% (ν=61) να αφορά σε γυναίκες.
• Μεταξύ των νοσηλευόμενων, 14 άτομα βρίσκονταν τη 2α Δεκεμβρίου σε Μονάδες Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ) – τα 10 άτομα ήταν διασωληνωμένα. Η διάμεση ηλικία των ασθενών COVID-19 σε ΜΕΘ ήταν τα 72 έτη (Ενδοτεταρτημοριακό εύρος: 68-81 έτη), ενώ 10 περιπτώσεις (71,4%) αφορούν σε άνδρες. Δέκα άτομα (71,4%) στις ΜΕΘ είχαν υποκείμενα νοσήματα.
• Μέχρι 2 Δεκεμβρίου 2020, έχουν συνολικά πραγματοποιηθεί 624.566 διαγνωστικές εξετάσεις (71.305,6 ανά 100.000 πληθυσμού). Τις τελευταίες 14 ημέρες έχουν πραγματοποιηθεί 70.248 διαγνωστικές εξετάσεις (8.020,1 ανά 100.000 πληθυσμού).

Επιδημιολογικά Δεδομένα στην Κυπριακή Δημοκρατία
Οι αναλύσεις βασίζονται σε εργαστηριακά επιβεβαιωμένες περιπτώσεις που κοινοποιούνται στη Μονάδα Επιδημιολογικής Επιτήρησης του Υπουργείου Υγείας.
Μέχρι την 30η Νοεμβρίου, έχουν διαγνωσθεί εργαστηριακά 10.622 περιπτώσεις COVID-19 (Γράφημα 1, 2 και 3).
Τις τελευταίες 14 ημέρες (17 – 30 Νοεμβρίου) έχουν διαγνωσθεί εργαστηριακά 3.064 περιπτώσεις COVID-19. Την 30η Νοεμβρίου, η αθροιστική επίπτωση 14 ημερών της COVID-19 (διαγνωσθέντα περιστατικά 14 ημερών ανά 100.000 κατοίκους), ένας δείκτης που αντικατοπτρίζει το ποσοστό ενεργών περιπτώσεων COVID-19 στον πληθυσμό (επιπολασμός ενεργού νόσου)1, είναι 349,8 ανά 100.000 κατοίκους

 

Μεταξύ 3.064 περιπτώσεων COVID-19 που διαγνώστηκαν από την 17η Νοεμβρίου, το 50,1% αφορά σε γυναίκες (ν=1.536) και το 49,1% σε άνδρες (ν=1.505). Για 23 περιπτώσεις (0,8%), το φύλο δεν ήταν προς το παρόν διαθέσιμο.
Ανά ηλικιακές ομάδες: 477 βρέφη, παιδιά και έφηβοι 0-17 ετών (15,6%), 2.053 ενήλικοι ηλικίας 18-59 ετών (67%), 527 άτομα ηλικίας 60 ετών και άνω (17,2%), ενώ για 7 άτομα (0,2%) η πληροφορία δεν ήταν προς το παρόν διαθέσιμη. Στο Γράφημα 4 παρουσιάζεται η κατανομή των περιπτώσεων ανά ηλικιακή ομάδα και φύλο. Η διάμεση ηλικία όλων των περιπτώσεων COVID-19 των τελευταίων 14 ημερών είναι τα 37 έτη (Ενδοτεταρτημοριακό εύρος 24-54 έτη). Η διάμεση ηλικία των ενηλίκων (≥ 18 ετών) με COVID-19 είναι τα 41 έτη (Ενδοτεταρτημοριακό εύρος 30-57 έτη). Οι αθροιστικές επιπτώσεις 14 ημερών (ανά 100.000 κατοίκους), με βάση την ηλικιακή ομάδα, παρουσιάζονται στο Γράφημα Α1 στο παράρτημα.

Μεταξύ των περιπτώσεων που διαγνώστηκαν τις τελευταίες 14 ημέρες, 1.270 (41,5%) είχαν τόπο διαμονής στην επαρχία Λευκωσίας, 918 (30%) στην επαρχία Λεμεσού, 404 (13,2%) στην επαρχία Λάρνακας, 226 (8,7%) στην ελεύθερη περιοχή Αμμοχώστου, 135 (4,4%) στην επαρχία Πάφου, και 71 περιστατικά (2,3%) αφορούν στις Βρετανικές βάσεις ή κατοικία στην αλλαδαπή ή δεν υπήρχε για αυτά διαθέσιμη πληροφορία (Πίνακας Α1). Το Γράφημα Α2 στο παράρτημα απεικονίζει την κατανομή των περιστατικών ανά επαρχία.

Κλινικά Χαρακτηριστικά
Τις τελευταίες 14 ημέρες (17 – 30 Νοεμβρίου), υπάρχουν διαθέσιμες κλινικές πληροφορίες για το 95,6% (ν=2.930), εκ των οποίων το 36,4% (ν=1.066) δεν ανέφερε οποιοδήποτε σύμπτωμα κατά τη διάγνωση και το 63,6% (ν=1.864) ανέφερε τουλάχιστον ένα σύμπτωμα.

Υποκείμενα νοσήματα
Δεδομένα για υποκείμενα νοσήματα σε άτομα με COVID-19 τις τελευταίες 14 ημέρες, ήταν διαθέσιμα για 2.892 (94,4%) περιπτώσεις. Από αυτά τα άτομα, 850 (29,4%) ανέφεραν τουλάχιστον ένα υποκείμενο νόσημα.

Θάνατοι
Μεταξύ των ατόμων που διαγνώσθηκαν με COVID-19 μέχρι την 30η Νοεμβρίου, καταγράφηκαν 52 θάνατοι, με υποκείμενη αιτία τη νόσο COVID-19 (θνητότητα COVID-19: 0,5%). Η θνησιμότητα COVID-19 ανά 100.000 πληθυσμού είναι 5,9. Τριάντα-πέντε θάνατοι (67,3%) σημειώθηκαν σε άνδρες και 17 (32,7%) σε γυναίκες. Η διάμεση ηλικία των ατόμων με COVID-19 που έχασαν τη ζωή τους ήταν τα 76,5 έτη (Ενδοτεταρτημοριακό εύρος: 68,5-83 έτη). Είκοσι-τρεις θάνατοι δηλώθηκαν στην επαρχία της Λεμεσού, δέκα στην επαρχία Λάρνακας, εννέα στην επαρχία Πάφου, εφτά στην επαρχία Λευκωσίας και τρεις στην επαρχία της ελεύθερης Αμμοχώστου.
Ο διάμεσος χρόνος από την ημερομηνία της δειγματοληψίας μέχρι την ημερομηνία θανάτου από COVID-19 ήταν 11 ημέρες (Ενδοτεταρτημοριακό εύρος: 5-17,5 ημέρες).
Το γράφημα (Γράφημα 5α) δείχνει τον αριθμό θανάτων ανά ημέρα με υποκείμενη αιτία τη νόσο COVID-19.

Μεταξύ των ατόμων που διαγνώσθηκαν με COVID-19 μέχρι την 30η Νοεμβρίου, δηλώθηκαν 72 θάνατοι από κάθε αιτία (θνητότητα από κάθε αιτία επί των διαγνωσμένων περιπτώσεων COVID-19: 0,7%). Η θνησιμότητα (θάνατοι από κάθε αιτία σε άτομα με COVID-19 ανά 100.000 πληθυσμού) είναι 8,2. Σαράντα-οκτώ θάνατοι (66,7%) σημειώθηκαν σε άνδρες και 24 (33,3%) σε γυναίκες. Η διάμεση ηλικία των ατόμων με COVID-19 που έχασαν τη ζωή τους ήταν τα 77,5 έτη (Ενδοτεταρτημοριακό εύρος: 69,5-84 έτη). 33 θάνατοι δηλώθηκαν στην επαρχία Λεμεσού, 14 στην επαρχία Λάρνακας, 11 στην επαρχία Πάφου, οχτώ στην επαρχία Λευκωσίας, πέντε στην επαρχία της ελεύθερης Αμμοχώστου και ένας θάνατος αφορά στις Βρετανικές βάσεις ή κατοικία στην αλλαδαπή ή δεν υπήρχε διαθέσιμη πληροφορία.
Ο διάμεσος χρόνος από την ημερομηνία της δειγματοληψίας μέχρι την ημερομηνία θανάτου από κάθε αιτία σε άτομα με COVID-19 ήταν 10,5 ημέρες (Ενδοτεταρτημοριακό εύρος: 4,5-15,5 ημέρες).

 

Συνολικά, 62 ασθενείς (10,1% από το σύνολο των νοσηλευόμενων) εισήχθησαν σε Μονάδες Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ3). Η διάμεση ηλικία των ατόμων που εισήχθησαν σε ΜΕΘ είναι τα 69 έτη (Ενδοτεταρτημοριακό εύρος: 62-76 έτη). Οι ασθενείς στη ΜΕΘ είναι κυρίως άνδρες (ν=46, 74,2%). Η διάμεση διάρκεια παραμονής σε ΜΕΘ (για όλους τους/τις 62 ασθενείς που νοσηλεύτηκαν στη ΜΕΘ) είναι 10 ημέρες (Ενδοτεταρτημοριακό εύρος: 7-27 ημέρες).
Τη 2α Δεκεμβρίου, 14 ασθενείς βρίσκονταν σε ΜΕΘ. Η διάμεση ηλικία των ασθενών αυτών είναι τα 72 έτη (Ενδοτεταρτημοριακό εύρος: 68-81 έτη). Το 71,4% (ν=10) των περιπτώσεων αφορούν σε άνδρες. Δέκα άτομα (71,4%) που βρίσκονταν σε ΜΕΘ είχαν υποκείμενα νοσήματα.
Ο αριθμός ασθενών που βρίσκονται αυτή τη στιγμή σε ΜΕΘ ανά 100.000 κατοίκους είναι 1,6.
Από τους 62 ασθενείς που εισήχθησαν στη ΜΕΘ, 54 (87,1%) διασωληνώθηκαν και 10 είναι ακόμα διασωληνωμένοι.

Ανάρρωση (κλινική εικόνα χωρίς συμπτώματα με αρνητικό αποτέλεσμα σε δύο εξετάσεις μετά το πρώτο θετικό ή πάροδος 21 ημερών από τη διάγνωση)
Μέχρι την 2α Δεκεμβρίου, το 19,5% (ν=2.057 των περιστατικών COVID-19 έχουν αναρρώσει4 / αποδέσμευση από απομόνωση5 – 1.311 (63,7%) είχαν αρνητικό αποτέλεσμα σε δύο εξετάσεις μετά το πρώτο θετικό και για 746 (36,3%) άτομα πέρασαν 21 ημέρες από τη διάγνωση (νεότερες οδηγίες). Ο διάμεσος χρόνος μεταξύ του δεύτερου αρνητικού αποτελέσματος και της πρώτης δειγματοληψίας για τη διάγνωση της COVID-19 είναι 19 ημέρες (Ενδοτεταρτημοριακό εύρος: 18-30 ημέρες). Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα άτομα που πληρούν τα κριτήρια ανάρρωσης θα υπάρχουν σε επόμενες αναφορές (με βάση πρόσφατες οδηγίες).

*Τα  Επιδημιολογικά Δεδομένα ετοιμάζονται  από τη Μονάδα Επιδημιολογικής Επιτήρησης του Υπουργείου Υγείας
Συντελεστές: Annalisa Quattrocchi, Ιωάννης Μαμάης, Βαλεντίνος Σιλβέστρος, Άννα Δημητρίου (Μονάδα Παρακολούθησης της Υγείας), Μαρία Αθανασιάδου (Μονάδα Παρακολούθησης της Υγείας), Θεοπίστη Κυπριανού (Μονάδα Παρακολούθησης της Υγείας), Ανδρούλλα Στυλιανού, Σωτηρούλα Σωτηρίου, Φανή Θεοφάνους, Χρίστος Χαραλάμπους, Ιωάννα Γρηγορίου, Μαρία Κολιού, Όλγα Καλακούτα, Γεώργιος Νικολόπουλος
Επιστημονική Επιτροπή: Κωνσταντίνος Κωνσταντίνου, Νίκη Παφίτου, Γεώργιος Νικολόπουλος, Μαρία Κολιού, Γεώργιος Πάνος, Ειρήνη Χριστάκη, Ζωή-Δωροθέα Πανά, Κωνσταντίνος Τσιούτης, Λεόντιος Κωστρίκης, Πέτρος Καραγιάννης, Γεώργιος Πετρίκκος, Πέτρος Αγαθαγγέλου, Γεώργιος Μιξίδης
Suggested citation: Epidemiological Surveillance Unit of the Ministry of Health, Cyprus. National Situation Report. Coronavirus Disease 2019 (COVID-19).

Share this post