Τηλεγραφήματα στον Πατριάρχη Ρωσίας Κύριλλο και στον Μητροπολίτη Πειραιώς Σεραφείμ

Τηλεγραφήματα στον Πατριάρχη Ρωσίας Κύριλλο και στον Μητροπολίτη Πειραιώς Σεραφείμ

Ο θεολόγος-καθηγητής Παναγιώτης Αντ. Ανδριόπουλος έστειλε, με αφορμή την ρωσική εισβολή στην Ουκρανία,   τα πιο κάτω τηλεγραφήματα στον Πατριάρχη Ρωσίας Κύριλλο και στον Μητροπολίτη Πειραιώς Σεραφείμ 

Μακαριώτατον 
Πατριάρχην Ρωσίας κ. Κύριλλον 
Εις Μόσχαν 
Μακαριώτατε, 
το Σώμα του Χριστού στην Ουκρανία δολοφονείται κι εσείς κραυγάζετε «Τό αἷμα αὐτοῦ ἐφ᾿ ἡμᾶς καί ἐπί τά τέκνα ἡμῶν». 
Βαθυσεβάστως 
Παναγιώτης Αντ. Ανδριόπουλος 
Σεβασμιώτατον 
Μητροπολίτην Πειραιώς κ. Σεραφείμ 
Δεσπότη μου, 
Αυτοί που έχετε χαρακτηρίσει επανειλημμένως ως «ασήμαντη μειοψηφία των αμετανόητων, σχισματικών, αχειροτόνητων και καθηρημένων του Κιέβου», σφαγιάζονται σήμερα ανελέητα. 
Το επ’ εμοί δεν εύχομαι στην Σεβασμιότητά σας «καλή μετάνοια», όπως κάνει το …περιλάλητο Γραφείο σας επί των Αιρέσεων προς τον Μητροπολίτη Καμερούν Γρηγόριο. 
Είμαι πεπεισμένος πως θα πεθάνετε αμετανόητος. 
Βαθυσεβάστως 
Παναγιώτης Αντ. Ανδριόπουλος

Share this post