ΘΥΜΩΣΑΝ ΟΙ ΑΓΙΟΡΕΙΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΒΑΠΤΙΣΗ ΠΑΙΔΙΩΝ ΟΜΟΦΥΛΟΥ ΖΕΥΓΟΥΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΜΕΡΙΚΗΣ

ΘΥΜΩΣΑΝ ΟΙ ΑΓΙΟΡΕΙΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΒΑΠΤΙΣΗ ΠΑΙΔΙΩΝ ΟΜΟΦΥΛΟΥ ΖΕΥΓΟΥΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΜΕΡΙΚΗΣ

“Δεν θα μπορούσαμε παρά να εκφράσουμε την λύπη μας για τις παραπάνω δημόσιες εμφανίσεις και τοποθετήσεις προσώπων της Εκκλησίας, οι οποίες παρέχουν αφορμές σκανδαλισμού του πιστού λαού” αναφέρει μεταξύ άλλων σε ανακοίνωσή της, η Ιερά Κοινότητα του Αγίου Όρους, με αφορμή την βάφτιση παιδιών ομόφυλου ζευγαριού από τον Αρχιεπίσκοπο Αμερικής Ελπιδοφόρος. Η ΙΕΡΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ, ΑΝ ΚΑΙ ΑΠΕΦΥΓΕ ΕΠΙΜΕΛΩΣ ΝΑ ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΕΙ ΤΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟ ΜΟΣΧΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΥΠΕΡ ΤΗ ΕΙΣΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΡΩΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΟΥΚΡΑΝΙΑ, ΤΩΡΑ ΩΣ ΚΗΝΣΟΡΕΣ ( Ρωμαίαι «Τιμητές») ΤΑ ΕΒΑΛΑΝ ΜΕ ΤΟΝ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟ ΑΜΕΡΙΚΗΣ  ΕΛΠΙΔΟΦΟΡΟ. 

“Είναι σαφώς ξένο προς την διδασκαλία του Ευαγγελίου και το Ορθόδοξο ήθος να αφήνεται να εννοηθεί ότι ένα «ομόφυλο ζεύγος» είναι δυνατόν να θεωρείται ως οικογένεια και να αναγνωρίζεται σε αυτό δικαίωμα υιοθεσίας τέκνων, καθώς κάθε τέτοιου είδους μορφή τεκνοθεσίας η αναδοχής αντίκειται στην ευαγγελική διδασκαλία, την ανθρώπινη φύση αλλά και στο ήθος και στις παραδόσεις του λαού μας, ενώ ταυτόχρονα παραβιάζει και τα στοιχειώδη δικαιώματα αθώων αντυπεράσπιστων ανθρώπων, που δεν έχουν την δυνατότητα να επιλέξουν ένα φυσιολογικό οικογενειακό περιβάλλον”.

 

 

 

Αναλυτικά το ανακοινωθέν:

Εξ αφορμής προσφάτων δημοσίων εμφανίσεων και τοποθετήσων κληρικών της Εκκλησίας, ακόμη και ιεραρχών, οι οποίες αφήνουν να δημιουργηθεί η εντύπωση ότι είναι δυνατόν η Εκκλησία να δέχεται οποιαδήποτε άλλη μορφή οικογένειας, εκτός από αυτήν που θεσπίζει το Ιερόν Ευαγγέλιον, η Ιερά Κοινότης επιθυμεί να τοποθετηθεί και δημοσίως.

Το Άγιον Όρος, ως χώρος προσευχής και ασκήσεως, με αδιάσπαστη συνέχεια λειτουργική και πνευματική, εύχεται ταπεινά υπέρ του σύμπαντος κόσμου, για όλους τους ανθρώπους ανεξαρτήτως διακρίσεων.

Το μυστήριο του βαπτίσματος, με το οποίο ο άνθρωπος γίνεται μέλος της Εκκλησίας και λαμβάνει την χάρη του Αγίου Πνεύματος, αναμφισβήτητα αποτελεί την ορατή έκφραση της άπειρης αγάπης του Θεού. Η προσπάθεια να ζήσουμε σύμφωνα με το άγιο Ευαγγέλιο και τον νόμο του Θεού εξασφαλίζει τις προϋποθέσεις για την συμμετοχή στα μυστήρια της Εκκλησίας.

Υπό το πρίσμα των ανωτέρω δεν θα μπορούσαμε παρά να εκφράσουμε την λύπη μας για τις παραπάνω δημόσιες εμφανίσεις και τοποθετήσεις προσώπων της Εκκλησίας, οι οποίες παρέχουν αφορμές σκανδαλισμού του πιστού λαού. Είναι σαφώς ξένο προς την διδασκαλία του Ευαγγελίου και το Ορθόδοξο ήθος να αφήνεται να εννοηθεί ότι ένα «ομόφυλο ζεύγος» είναι δυνατόν να θεωρείται ως οικογένεια και να αναγνωρίζεται σε αυτό δικαίωμα υιοθεσίας τέκνων, καθώς κάθε τέτοιου είδους μορφή τεκνοθεσίας η αναδοχής αντίκειται στην ευαγγελική διδασκαλία, την ανθρώπινη φύση αλλά και στο ήθος και στις παραδόσεις του λαού μας, ενώ ταυτόχρονα παραβιάζει και τα στοιχειώδη δικαιώματα αθώων αντυπεράσπιστων ανθρώπων, που δεν έχουν την δυνατότητα να επιλέξουν ένα φυσιολογικό οικογενειακό περιβάλλον.

Τα ανωτέρω εκφράζομε ως φωνή ειλικρινούς ενδιαφέροντος για την πορεία της πατρίδος μας, και μάλιστα σε περίοδο τόσο κρίσιμη γι᾽ αυτήν.

Είθε η Προστάτις της πατρίδος μας και Έφορος του Αγίου Όρους Υπεραγία Θεοτόκος να μεσιτεύει προς τον Κύριον ημών Ιησούν Χριστόν για να οδηγήσει όλους σε μετάνοια και ζωή σύμφωνα προς το φως του Ευαγγελίου και την διδασκαλία Του

Άπαντες οι εν τη κοινή Συνάξει Αντιπρόσωποι και Προιστάμενοι των είκοσιν Ιερών Μονών του Αγίου Όρους Άθω”.

ΕΞΑΛΛΟΥ, η Δια­ρκής Ι­ε­ρά Σύ­νο­δος Εκκλησίας της Ελλάδος  αποφασισε:

” Να α­πο­στεί­λει ε­πι­στο­λή δι­α­μαρ­τυ­ρί­ας προς τον Σε­βα­σμι­ώ­τα­το Αρ­χι­ε­πί­σκο­πο Α­με­ρι­κής κ. Ελ­πι­δο­φό­ρο για όσα εγγράφως α­νέ­φε­ρε ο Σε­βα­σμι­ώ­τα­τος Μη­τρο­πο­λί­της Γλυ­φά­δας, Ελληνικού, Βούλας, Βουλιαγμένης και Βάρης κ. Αν­τώ­νιος, σε σχέση με την τέλεση Ι­ε­ρού Μυ­στηρίου του Βα­πτί­σμα­τος δύ­ο βρε­φών στην Βου­λι­αγ­μέ­νη, κα­θώς και σχε­τι­κή επιστολή προς το Οι­κου­με­νι­κό Πα­τρι­αρ­χεί­ο, στην κα­νο­νι­κή δι­και­ο­δο­σί­α του οποί­ου υ­πά­γε­ται ο Αρχιεπίσκοπος Α­με­ρι­κής.

Ταυ­τό­χρο­να, η Ι­ε­ρά Σύ­νο­δος συ­ζή­τη­σε ε­κτε­νώς τα ζη­τή­μα­τα που α­φο­ρούν στην ποι­μαν­τι­κή αν­τι­με­τώ­πι­ση τέ­τοι­ων ζη­τη­μά­των, πα­ρα­μέ­νου­σα στα­θε­ρή στα υ­πό του Κυ­ρί­ου, των Α­γί­ων Α­πο­στό­λων και των Α­γί­ων Πα­τέ­ρων ο­ρι­σθέν­τα”.

Της αποφασης προηγηθηκε επιστολη του Μητροπολίτης Γλυφάδας Αντώνιου

Σε επιστολή του στην Ιερά Σύνοδο, ο ιεράρχης αναφέρει πως δεν γνώριζε τίποτα και δεν είχε ενημερωθεί για τις προθέσεις του Αρχιεπισκόπου Αμερικής τον οποίο μάλιστα εγκαλεί με επιστολή του στην Ιερά Σύνοδο για αντικανονικές ενέργειες στη μητρόπολή του.

Ο Μητροπολίτης Γλυφάδας επισημαίνει ότι στέλνει την επιστολή “εξ αφορμής του θορύβου που προεκλήθη” και λέει ότι αυτός δεν είχε ενημερωθεί για το τι είχε σκοπό να κάνει ο Αρχιεπίσκοπος Ελπιδοφόρος καθώς “ο Σεβασμιότατος Αμερικής μου εζήτησεν εγγράφως άδειαν να τελέση την βάπτισην των δύο τέκνων της εκ Σικάγου ορμώμενης ομογενειακής οικογένειας Μπούση”.

 

Ο Μητροπολίτης Αντώνιος λέει ότι δεν είχε καμία γνώση για ό,τι έγινε και δεν είχε καμία επικοινωνία με τον Αρχιεπίσκοπο Ελπιδοφόρο ούτε πριν τη βάφτιση ούτε μετά από αυτή, ενώ σε άλλο σημείο της αναφοράς του τονίζει ότι δεν παρευρισκόταν στον Ναό κατά τη διάρκεια της βάφτισης.

Share this post