Ταξίδεψε για τον Ουρανό η ασκητική μορφή του κυπριακού μοναχισμού, ο Ηγούμενος της Μονής Σταυροβουνίου Αθανάσιος

Ταξίδεψε για τον Ουρανό η ασκητική μορφή του κυπριακού μοναχισμού, ο Ηγούμενος της Μονής Σταυροβουνίου Αθανάσιος

Κιτίου Νεκτάριος: “Ἡ προσφορά τοῦ σεμνοῦ καί θεοφόρου αὐτοῦ ἀνδρός στόν μοναχισμό τῆς Κύπρου εἶναι τεράστια”.

Προπέμφθηκε το απόγευμα στην Θριαμβέουσα Εκκλησία ο επί 39 συναπτά χρόνια Ηγούμενος της Ιεράς Μονής Στυαροβουνίου Αρχιμανδρίτης Αθανάσιος, ο οποίος εκοιμήθη χθες , ημέρα της ονομαστικής του εορτής. Ο αοίδιμος Ηγούμενος υπήρξε αληθινός Γέροντας και πνευματικός χιλιάδων ανθρώπων , καθώς ήταν σε όλη την ζωή του ενσάρκωση του αυθεντικού κυπριακού μοναχισμού.

Της  εξοδίου ακολουθίας, η οποία ψάληκε στην Μονή με το μοναστηριακό τυπικό   και του ενταφιασμού του στο κοιμητήριο της προέστη ο Μητροπολίτης Κιτίου Νεκτάριος. Στον επικήδειο λόγο του ( το πλήρες κείμενο στο τέλος) ο Μητροπολίτης Κιτίου μεταξύ άλλων τόνισε: “Δύσκολο νά γραφτεῖ ἐπικήδειος γιά τόν μακαριστό Ἡγούμενο Ἀθανάσιο.
Αἰσθανόμαστε ὅτι ἀπορεῖ ἡ γλώσσα νά μιλήσουμε γιά τόν γέροντα. Ὅσα καί νά
ποῦμε, δέν μποροῦμε νά περιγράψουμε τό μέγεθος τῆς πνευματικότητας καί τό ὕψος
τῆς ταπεινοφροσύνης του. Ἐξωτερικά ἡ ζωή τοῦ γέροντα ἦταν ἁπλή, χωρίς ἴχνος
ἐκκοσμίκευσης ἤ διάθεση προβολῆς. Ὁ γέροντας συνεχίζοντας τήν παράδοση τῶν
Σταυροβουνιωτῶν γερόντων του, ἔκρυβε ἐπιμελώς τήν ἀρετή του ἐφαρμόζοντας τό
γραφικό λόγιο «Κύριον δε  τον  Θεόν  ἁγιάσατε ἐν ταῖς καρδίαις ὑμῶν» (Α΄ Πέτρ. γ΄, 4).
Ὅσο καί νά ἤθελε νά κρύψει τήν ἀρετή του, ἦταν δύσκολο, ἀφοῦ σύμφωνα μέ τόν
ἀψευδῆ λόγο τοῦ Κυρίου μας «Οὐ δύναται πόλις κρυβῆναι ἐπάνω ὄρους κειμένη»
(Ματθ. ε΄, 14)…..

Αὐτό πού αἰσθανόμαστε ὡς ὑποχρέωσή μας νά μαρτυρήσουμε γιά τόν μακαριστό
γέροντα ἐμεῖς προσωπικά, καθώς μαρτυρεῖ καί ὁ προκάτοχός μας, μητροπολίτης
πρώην Κιτίου Χρυσόστομος, ὁ ὁποῖος ἐνθρόνισε τόν γέροντα ὡς ἡγούμενο καί πολλά
χρόνια ὑπῆρξε ἐπίσκοπός του, ἦταν ὁ σεβασμός τοῦ μακαρίου γέροντος στόν θεσμό
τοῦ ἐπισκόπου. Σεβασμός καί ἀγάπη πού ἐκδηλωνόταν μέ πολλούς τρόπους. Αὐτό
φανέρωνε ἀφενός τή βαθιά γνώση ἐκκλησιολογίας πού εἶχε ὁ γέροντας, λόγῳ τῆς
βιωματικῆς θεολογίας, τῆς ὁποίας ἦταν κάτοχος, καί ἀφετέρου τή μεγάλη ταπείνωση
πού τόν χαρακτήριζε. Αὐτό τόν σεβασμό καί συνεργασία μέ τόν ἐπίσκοπο τόν
ἐνέπνευσε καί σέ ὅλη τήν περί αὐτόν συνοδεία του.
Ὁ ἀείμνηστος ἡγούμενος Σταυροβουνίου Ἀθανάσιος ὑπῆρξε μεγάλη Ἐκκλησιαστική
μορφή τοῦ αἰῶνα μας. Ἡ προσφορά τοῦ σεμνοῦ καί θεοφόρου αὐτοῦ νδρός στόν
μοναχισμό τῆς Κύπρου εἶναι τεράστια. Ὅταν ὁ μακαριστός καί ἐνάρετος ἡγούμενος
Σιμωνόπετρας Ἁγίου Ὄρους πατήρ Αἰμιλιανός συνάντησε τόν γέροντα Ἀθανάσιο, εἶπε
χαρακτηριστικά «αὐτός δέν εἶναι γέροντας, αὐτός εἶναι Ἀββάς».

 

 

 

 

 

 

 

 

Share this post