Τα αποτελέσματα των Γερμανικών Εκλογών

Τα αποτελέσματα των Γερμανικών Εκλογών

Η Γερμανία παρουσιάζεται συχνά ως πυλώνας σταθερότητας στην Ευρώπη, με το πολιτικό
της σύστημα να γίνει αντιληπτό ως στατικό μέχρι και μονολιθικό. Στην πραγματικότητα
όμως, ακόμα και η “σταθερή” Γερμανία ταλανίζεται από τις φυγόκεντρες πολιτικές και
κοινωνικές δυνάμεις που χαρακτηρίζουν τις άλλες ευρωπαϊκές χώρες.
Στην παρουσίαση ο Λέανδρος Φίσερ αναλύει το αποτέλεσμα των γερμανικών εκλογών και
το παρασκήνιο τους.

Share this post